Drukarze i wydawcy w Wierzbowie
6 gru 2016 14:42

W dniach 4-8 wrzeœnia br. w oœrodku wypoczynkowym Polskiej Wytwórni Papierów Wartoœciowych SA odbyły się XXII Szachowe Mistrzostwa Polski Drukarzy i Wydawców. Przyjechało czterdziestu szachistów z: Bielska-Białej, Gliwic, Kutna, Łodzi, Olsztyna, Pabianic, oraz Warszawy. Głównym organizatorem był Andrzej Kania z Wydawnictwa OK. Podobnie jak w ubiegłych latach podczas mistrzostw Polski rozegrano cztery turnieje, w tym trzy w grze błyskawicznej. Turniej główny O Puchar Heidelberga rozgrywany był systemem szwajcarskim w tempie 1 godziny na partię dla zawodnika. Pierwsze miejsce zajšł tu, ku zaskoczeniu organizatorów, zawodnik spoza profesji Đ Tomasz Delega, którego zaproszono ze względu na jego zaangażowanie w życie szachowe naszego œrodowiska. Wyprzedził on kolejnych rywali aż o 1,5 punkta. Oczywiœcie pan Tomasz tytułu mistrzowskiego zdobyć nie mógł i Mistrzem Polski Drukarzy został Marcin Œliwiński z agencji wydawniczej Imar z Wołomina. II miejsce zajšł Janusz Raszka z drukarni Greg w Gliwicach, a III Stanisław Zgórz z warszawskiej PWPW SA. Dzielnie walczyli: Krzysztof Długosz z pabianickiego Markusa, Artur Wojciechowski oraz Rafał Ziemacki z Wydawnictwa OK, którym do medalistów zabrakło na koniec tylko 0,5 punkta. Mistrzem Polski w grze błyskawicznej został Marcin Œliwiński, który wyprzedził Tomasza Delegę, Andrzeja Jaworskiego z drukarni Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Budownictwa oraz Janusza Raszkę. Turniej ten rozegrano również systemem szwajcarskim, a najcięższš drogę miał w nim Wiesław Kadziński z agencji wydawniczej De Promo, który musiał grać z całš czołówkš turnieju (najwyższa punktacja Bucholtza) i zajšł ostatecznie wysokie 7. miejsce. Fundatorem nagród i pucharu tych zawodów był znany dystrybutor papieru, firma Cezex. Obecny na zakończeniu imprezy dyrektor Krzysztof Fršczek zapowiedział w przyszłym roku udział reprezentantów Cezeksu. Turniej trzeci Đ memoriałowy, poœwięcony pamięci Sylwestra Gryziaka i Andrzeja Kurzyńskiego, sponsorowany był przez Polskš Wytwórnię Papierów Wartoœciowych SA. Rywalizacja w tych rozgrywkach jest zawsze zacięta, zarówno ze względu na wspomnienie o przyjaciołach, którzy odeszli, jak i z powodu atrakcyjnoœci nagród szczodrego fundatora. Memoriał wygrał Janusz Raszka przed Wiesławem Kadzińskim i Tomaszem Delegš. Nagrody i puchary wręczał zwycięzcom w imieniu kierownictwa PWPW SA członek zarzšdu spółki Andrzej Rybarczyk. Wreszcie błyskawiczny turniej zespołowy wygrała para Delega Đ Œliwiński przed parš Raszka Đ Banet oraz Wojciechowski Đ Grzelak. Wœród darczyńców Mistrzostw Polski znaleŸli się Zbigniew Banet, a także Marian Stanisławski, który ufundował m.in. piękne, artystyczne trofea dla zwycięzców mistrzostw w blitzu oraz przywiózł ze sobš silnš reprezentację swego zakładu Markus z Pabianic. Podobnie jak w poprzednich imprezach pulę nagród i upominków wzbogaciły ksišżki przekazane szachistom przez wydawców i zakłady poligraficzne. Szczególnie serdeczne podziękowania należš się Wydawnictwu Naukowemu PWN, Spółdzielni Wydawniczej Czytelnik, Oficynie Multico oraz krakowskiemu Wydawnictwu Literackiemu, od których rokrocznie niezawodnie dostajemy cenne ksišżki. Dziękujemy też wydawnictwu Media Rodzina z Poznania, Oficynie i Drukarni ReadMe z Łodzi, Wydawnictwu Do oraz Krupski i S-ka, Optima, Wiedza i Życie, Prószyński i S-ka, Wydawnictwu Iskry oraz Bellona z Warszawy, Olsztyńskim Zakładom Graficznym, Drukarni Greg z Gliwic, Białostockim Zakładom Graficznym i wreszcie Drukarni Narodowej z Krakowa.

error: Kopiowanie zabronione!
cript>