Drukujemy na papierach Amber Preprint
6 gru 2016 14:42

Dostępne od niedawna na polskim rynku papiery typu preprint, przeznaczone do druków personalizowanych budzš coraz większe zainteresowanie klientów. Tak jak w przypadku każdego nowego specjalistycznego podłoża drukowego drukarze poszukujš informacji dotyczšcych sposobu postępowania z papierem w trakcie drukowania, w celu uzyskania najlepszej jakoœci odbitki i uniknięcia ewentualnych problemów na maszynach. Sam proces zadruku przebiega dwuetapowo. Pierwszym etapem jest druk offsetowy. Drugi stanowi personalizacja bšdŸ drukowanie zmiennych danych w technice laserowej. Papier Amber Preprint z oferty Kostrzyn Paper SA gwarantowany jest do zadruku w drukarkach laserowych w postaci niezadrukowanej, jak również po uprzednim zadruku w technice offsetowej.* Dostępny jest zarówno w zwojach (70-115g), jak i w arkuszach (80-115g). Farby i materiały poligraficzne Do druku offsetowego zaleca się stosowanie wyłšcznie farb termostabilnych. Farby te powinny być odporne na działanie olejów silikonowych. W razie wštpliwoœci w tej sprawie najlepiej skonsultować się z dostawcš farb. Niezastosowanie się do tego wymogu może doprowadzić do zniszczenia bębna drukarki laserowej bšdŸ kopiarki. Do zadruku laserowego nie należy stosować odbitek tłoczonych foliš, lakierowanych czy wykonanych w technice termografii, chyba że do ich wykonania użyto materiałów termostabilnych. Druk offsetowy Przed drukiem papier powinien być możliwie długo klimatyzowany w oryginalnym opakowaniu w temperaturze pomieszczenia, w którym odbywać się będzie drukowanie. Ze względu na potrzebę zachowania możliwie niskiego poziomu wilgotnoœci papieru, oryginalne opakowanie powinno zostać usunięte bezpoœrednio przed zadrukiem. Nieprawidłowe przechowywanie, temperatura i wilgotnoœć papieru mogš spowodować istotne problemy w druku laserowym. Druk offsetowy powinien być prowadzony z minimalnš iloœciš roztworu nawilżajšcego. W miarę możliwoœci należy stosować roztwory alkoholowe. Po zadrukowaniu w maszynie offsetowej papier należy natychmiast zapakować w folię lub inne opakowanie odporne na działanie wilgoci. Druk laserowy/kopiowanie Opakowany papier należy doprowadzić do temperatury panujšcej w pomieszczeniu, gdzie prowadzony będzie druk laserowy. Opakowanie papieru należy usunšć bezpoœrednio przed włożeniem papieru do drukarki/kopiarki. Cięcie papieru Arkusze powinny być przygotowane do druku zawsze z kierunkiem włókna po długim boku. Szczególnie istotne jest stosowanie arkuszy A4 po długim boku, co minimalizuje efekt skręcania papieru podczas drukowania laserowego i w kopiarkach. Do cięcia arkuszy należy stosować ostre noże, w innym przypadku mogš nastšpić problemy zwišzane z podawaniem papieru w drukarce czy pyleniem. Arkusze A4 powinny być cięte z dokładnoœciš +0/-1 mm. Mamy nadzieję, że powyższe informacje pozwolš uniknšć problemów podczas pracy z papierami preprint, jednakże w przypadku trudniejszych prac zaleca się przeprowadzenie wczeœniejszych prób produkcyjnych.

error: Kopiowanie zabronione!
cript>