Dyspersyjne lakiery perłowe
18 paź 2017 11:59

Do produkcji lakieru dyspersyjnego można zastosować pigmenty perłowe. Uzyskany w ten sposób lakier stwarza zupełnie nowe możliwości kreowania atrakcyjnych etykiet, opakowań i innych druków. 

Efekt połysku perłowego opiera się na naturalnym fenomenie występującym w naturze, można go zaobserwować na skrzydłach motyli, we wnętrzach muszli itp.

Efekt połyskującej i migocącej perłowo powierzchni uzyskuje się przez zastosowanie ekstremalnie cienkich cząstek pigmentów, które układają się warstwowo na podłożu. Padające światło jest załamywane na krawędziach warstw cząsteczek, a następnie odbijane i rozpraszane. W zależności od kąta padania światła odbiera się optycznie zmienne wrażenie powierzchni podłoża.

Pigment perłowy zbudowany jest najczęściej ze zmielonej miki pokrytej dwutlenkiem tytanu, żelaza lub chromu. Wielkość pigmentu decyduje o połysku, a grubość warstwy nadanego lakieru o odcieniu jego barwy. 

Wielkość pigmentów stosowanych do produkcji lakierów dyspersyjnych musi być mniejsza niż 100 µm, w przeciwnym razie nie pasowałyby one do kałamarzyków rastra i nie mogłyby wypełniać ich całkowicie, co z kolei powodowałoby powstawanie plam na wydruku. 

Dla utworzenia perłowej powierzchni konieczne jest, aby cząsteczki pigmentów układały się płasko-równolegle do powierzchni podłoża.

Połączenie pigmentów perłowych ze spoiwami o wysokim stopniu transparentności sprawia, że zadrukowana powierzchnia papieru lub kartonu po wyschnięciu nabiera metalicznie migocącego wyglądu. 

Lakiery perłowe aplikuje się z wieżyczki lakierującej, wyposażonej w wałek rastrowy i rakiel komorowy. Podczas aplikacji należy pamiętać, że pigment zastosowany w lakierze wykazuje tendencję do opadania na dno opakowań lub zbiorników. Dlatego przed zastosowaniem należy go bardzo starannie wymieszać.

Lakiery perłowe w zależności od kolejności ich nadrukowania pozwalają na uzyskiwanie dwojakich efektów:

– połysku perłowego przez nałożenie lakieru na powierzchnię zadrukowaną farbami,

– połysku metalicznego przez nadrukowanie ich na podłoże w pierwszej kolejności, a dopiero później naniesienie na nie farb o wysokim stopniu transparentności.

Lakiery perłowe można aplikować bezpośrednio na podłoże drukowe i następnie zadrukowywać farbami, bez potrzeby stosowania lakierów pośrednich. Stosowane w tym celu farby powinny być recepturowane tak jak do drukowania na podłożach niechłonnych.

Ponieważ lakier perłowy bazuje na systemie spoiwa wodnego, charakteryzuje się szybkim wysychaniem. Proces schnięcia lakieru jest procesem czysto fizycznym, co oznacza, że nie powstają żadne lotne produkty rozpadu, które mogłyby mieć negatywny wpływ na walory organoleptyczne druków. Dlatego lakiery perłowe są neutralne sensorycznie i nadają się znakomicie do stosowania w sektorze opakowań środków spożywczych i używek.

Lakiery dostarczane są w wersji gotowej do drukowania. Zalecana lepkość robocza lakierów powinna wynosić 30-50 s. Podczas dłuższego składowania lepkość lakieru może się podwyższać; do ewentualnego rozcieńczania należy stosować niewielkie dodatki wody. 

Aby zapobiegać wahaniom lepkości podczas produkcji i opadaniu pigmentów na dno zbiornika, lakier powinien być stale mieszany za pomocą wolnoobrotowego mieszadła.

Artykuł sponsorowany