Dywersyfikacja dla wyższych dochodów
6 gru 2016 14:55

Wyniki najnowszego badania z cyklu FESPA Economy Survey wskazują, że chcąc doświadczyć wzrostu gospodarczego 70 proc. respondentów uczestniczących w sondażu będzie dążyć do dywersyfikacji swojej działalności. Dostawcy usług druku planują skoncentrować się na obszarach związanych z projektowaniem wnętrz (17,4 proc.), drukowaniem etykiet (16,67 proc.) i oznakowaniami (15,53 proc.), do których zamierzają dostosować swoją ofertę. Ponad połowa badanych (52,44 proc.) uważa, że ​​rynek nie odbudował się w pełni po ostatniej recesji, ale rokowania drukarzy pozostają optymistyczne mimo trudnych warunków ekonomicznych, w których przyszło im działać. Wyniki sondażu pokazują bowiem, że 3/4¾ respondentów wierzy, iż rynek w 2012 roku odnotuje wzrost, średnio na poziomie od 14,5 proc. Rozpatrując z kolei wyniki sprzedaży na koniec 2011 roku 20,4 proc. respondentów stwierdziło, że były one lepsze niż oczekiwano, co piąty powiedział, że były lepsze niż w 2010 roku, a dla 40 proc. badanych były zgodne z ich oczekiwaniami. Badanie Economy Survey 5 zostało zlecone przez organizację FESPA i przeprowadzone przez partnera badawczego firmę InfoTrends w imieniu globalnej społeczności branży wielkoformatowej. Głównym celem badania stanowiącego część programu reinwestycji „Profit for Purpose” FESPY było zebranie cennych informacji na temat trendów rynkowych oraz wskaźników koniunktury na rok 2012 i lata kolejne. Informacje zostały zebrane od 225 respondentów z całego świata zaangażowanych w branżę druku wielkoformatowego. Ponad połowę uczestników badania stanowili drukarze (52,9 proc.), 1/5 – sprzedawcy, natomiast 10,2 proc. – producenci. Ankietę zdominowali respondenci z Europy (57,3 proc.), a w kolejności największy udział przypadł badanym z: Ameryki Północnej, Azji, Afryki, Ameryki Południowej i Bliskiego Wschodu. Zgodnie z wynikami sondażu ekonomicznego FESPY, jedna trzecia (33,3 proc.) respondentów stwierdziła, że głównymi powodami inwestowania w nowe maszyny wielkoformatowe są: chęć wykorzystywania różnych mediów i/lub możliwość poszerzenia zakresu zastosowań w połączeniu z wysoką jakością, która również znajduje się wśród najważniejszych kryteriów. Maszyny inkjetowe z utrwalaniem UV były najczęściej kupowanymi urządzeniami (50 proc.), a za nimi znalazły się rozwiązania lateksowe lub oparte na innych technologiach wodnego inkjetu (31,6 proc.). „Zielony” druk lub drukowanie z wykorzystaniem bardziej przyjaznych dla środowiska praktyk odnotowały wzrost zainteresowania jako usługa – tak przynajmniej stwierdziło 62,7 proc. respondentów. Ponad 1/5 badanych planuje zainwestować w drukarki ekologiczne lub mniej solwentowe. Ponad 1/3 ankietowanych (36,9 proc.) dostrzega także wzrost popytu na aplikacje wymagające użycia białej farby; 35,6 proc. – widzi zapotrzebowanie na druk zmiennych danych i wersjonowanie, natomiast według 23,1 proc. badanych wzrasta popyt na druki z kodami QR lub innymi elementami interaktywnymi. Drukarze wierzą, że istnieją pewne wyzwania w obszarze digital signage, przy czym 80 proc. respondentów sądzi, że displeje cyfrowe miały, mają lub będą miały wpływ na cyfrowe aplikacje wielkoformatowe. Wpływ na grafiki POP został uznany za największy (23,3 proc.), a w kolejności znalazły się billboardy, backlity i grafiki na pojazdy. Wiemy, że nasza globalna społeczność z branży wielkiego formatu czeka na wyniki sondażu i tendencje w nim określone. To pokrzepiające, że 5. edycja badania Economic Survey pokazuje, iż dostawcy usług druku kierują się optymizmem w swoich działaniach. Jest to bardzo pozytywny sygnał, że ponad 70 proc. respondentów planuje dywersyfikację działalności w celu zwiększenia swoich dochodów. Ta komercyjna inteligencja z pewnością – w ciągu najbliższych lat –uplasuje ich na dobrej pozycji – komentuje Neil Felton, dyrektor zarządzający organizacji FESPA. Wyniki te – jak dalej twierdzi – są również zachęcające do uczestnictwa i odwiedzenia targów FESPA Digital 2012, które pozwolą dostawcom usług druku „poznać większe możliwości”. Hasłem przewodnim kampanii promującej event jest „biznes to podróż”, w ramach której ma się styczność zarówno z wyzwaniami, jak i szansami. Żaden drukarz nie powinien też czuć się tak, jakby się znalazł w martwym punkcie. Może np. – jak wylicza N. Felton – rozważyć aktywne decyzje biznesowe, spróbować wdrożyć nowe technologie i procesy, poszerzyć ofertę o kolejne zastosowania, eksperymentować z nowymi podłożami i farbami, rozwijać nowe usługi lub modele działalności gospodarczej, zwiększać automatyzację, oferować bardziej kompletne rozwiązania end-to-end, a nawet przenieść działalność do zupełnie nowych segmentów rynku. W targach FESPA Digital 2012, które odbędą się w jednej gigantycznej hali z charyzmatyczną Barceloną w tle, weźmie udział ponad 400 wystawców. Z tego powodu wizyta ta będzie gwarancją uzyskania wszelkich niezbędnych informacji i wiedzy, które pozwolą zaplanować kolejny etap podróży i budowania waszej działalności – podsumowuje dyrektor zarządzający FESPY. Na podstawie informacji FESPY opracowała DA