É i w Pozkalu
6 gru 2016 14:42

Z kolei w drukarni Pozkal w Inowrocławiu rozpoczšł pracę pierwszy w Polsce system CtP oparty na pełnoformatowej naœwietlarce termicznej z serii Fuji Luxel Đ T-9000. Urzšdzenie umożliwia wyprodukowanie do 12 płyt/h w formacie B1 przy rozdzielczoœci 2400 dpi. 32-kanałowe głowice naœwietlajšce pozwalajš na wybór spoœród 6 rozdzielczoœci z zakresu 1200-4000 dpi. Luxel T-9000 naœwietla płyty w formatach od 550 x 650 mm do 940 x 1160 mm. Poza nowš naœwietlarkš Bracia Henn zainstalowali w Pozkalu kolejnš maszynę arkuszowš MAN Roland. Tym razem inowrocławska firma zakupiła pełnoformatowš maszynę 5-kolorowš Roland 700, która Đ wraz z pracujšcymi tu już wczeœniej dwiema maszynami Đ została włšczona w system zarzšdzania produkcjš PECOM. Z okazji uruchomienia nowych urzšdzeń 9 kwietnia w Pozkalu odbyła się konferencja pt. ăWdrożenie nowego systemu CtPÓ, podczas której klienci firmy mogli zaznajomić się z nowymi inwestycjami. Według Tadeusza Chęsego, prezesa Pozkalu, jednym z ważniejszych tematów konferencji było przygotowanie wydawców do nowej formy współpracy z drukarniš. SS

error: Kopiowanie zabronione!
cript>