ECO3: ekologia, ekonomia i ekstra wygoda
23 mar 2018 13:53

Kilka miesięcy temu Agfa uruchomiła program partnerski, skierowany do klientów korzystających w codziennej produkcji z jej rozwiązań sprzętowych i software’owych. ECO3 to oferta dla przygotowalni i drukarń, poszukujących nowych sposobów na zwiększenie wydajności, usprawnienie procesów wytwórczych, a zarazem realizowanie polityki zrównoważonego rozwoju. 

Jego podstawą są trzy filary: proekologiczna wywoływarka Arkana wraz z użytkowanymi w niej płytami Energy Elite Eco; oprogramowanie Press Tune umożliwiające kompleksową kontrolę i weryfikację produkcji oraz Ink Tune – rozwiązanie software’owe zapewniające znaczne oszczędności w zużyciu farb i atramentów.

Hasło przyświecające idei ECO3 to „Ekonomia, ekologia i ekstra wygoda użytkowania”. W swoich założeniach program wychodzi naprzeciw rosnącym oczekiwaniom i potrzebom drukarń, głównie w kontekście wdrażania rozwiązań umożliwiających dalszą optymalizację kosztów prowadzonej działalności, poprawiających wydajność i zyskowność produkcji, a także zapewniających jej zgodność z coraz bardziej restrykcyjnymi przepisami o ochronie środowiska. 

ECO3 to nasza propozycja dla przedsiębiorstw poligraficznych, działających w różnych segmentach rynkowych: druku offsetowym arkuszowym i zwojowym, ale też cyfrowym realizowanym w wielkim formacie – mówi Michał Śliz, dyrektor zarządzający polskiego oddziału Agfa NV. – Jego składowe zostały dobrane na podstawie wieloletnich obserwacji rynkowych i rozmów z naszymi obecnymi oraz potencjalnymi klientami. Poza wywoływarką Arkana i płytami Energy Elite Eco, znanymi już wcześniej z naszej oferty, zupełną nowością i szczególną wartością jest tu Press Tune – system pozwalający na kompleksową kontrolę i analizę procesu drukowania, zapewniający stabilną jakość produkcji w całym nakładzie. Jego uzupełnieniem od strony software’owej jest Ink Tune – program optymalizujący drukowanie i wpływający na redukcję zużycia farby.

Press Tune: drukuj szybciej, taniej, lepiej

System Press Tune to najważniejsza nowość w ofercie firmy Agfa, wprowadzona do jej portfolio wraz z uruchomieniem programu ECO3. System, oferowany wyłącznie w ramach kompleksowej współpracy (uwzględniającej zazwyczaj dostawę sprzętu i/lub materiałów eksploatacyjnych), jest dostępny na zasadzie dzierżawy. Może być integralną częścią pakietu Apogee bądź też działać jako osobno użytkowane oprogramowanie.

Najważniejszą zaletą Press Tune jest zapewnienie pełnej kontroli, a tym samym stabilności i przewidywalności całego procesu drukowania – mówi Stefan Piotrowski, international account manager w polskim oddziale firmy Agfa. – Ułatwia on pozbycie się wielu problemów, na rozwiązanie których drukarnie – w natłoku bieżących zadań – nie mają czasu bądź też nie posiadają odpowiednich narzędzi, by sobie z nimi poradzić. 

Wiedza o jakości bieżącej produkcji, jej weryfikacja, jak również sposób rozwiązywania reklamacji, czas niezbędny na narządzenie maszyny czy ilość makulatury w odniesieniu do danego nakładu – to codzienne, a zarazem newralgiczne kwestie, w opanowaniu których narzędzie takie jak Press Tune jest niezwykle pomocne.

Program ten przede wszystkim w jasny sposób definiuje kryteria jakości, jak również dostarcza informacji o realizowanej produkcji: analizę trendów, raporty, szczegółową analizę zleceń. Korzystać z niego mogą osoby pracujące na wszystkich etapach procesu produkcyjnego – od działu zamówień, poprzez przygotowalnię, halę maszyn, dział kontroli jakości, na zarządzie skończywszy. Zalety jego wdrożenia są bardzo konkretne i wymierne – kontynuuje Stefan Piotrowski. – Skrócenie czasu narządu, poprawa jakości druku i jego powtarzalność, właściwa kolorystyka, łatwość w realizacji dodruków, kontrola zużycia farby, dostępność „od ręki” danych dotyczących drukowania, efektywne wykorzystanie zasobów, przewidywalność odnośnie do obciążenia maszyn, integracja z systemem produkcyjnym – to tylko niektóre z nich.

Ink Tune: optymalizacja produkcji i redukcja zużycia farby lub atramentu

Drugim filarem programu ECO3 jest Ink Tune, narzędzie znane już z oferty firmy Agfa, dostępne dotychczas pod nazwą Ink Save. Mówimy tu o pakiecie programów, które w automatyczny sposób stosują inteligentne procesy optymalizacji drukowania – mówi Stefan Piotrowski. – Technologia w nim wykorzystana umożliwia redukcję ilości farby niezbędnej do realizacji danego nakładu. 

Program został przy tym zaprojektowany tak, by znacząco zwiększyć jakość drukowanych materiałów: polepszyć ostrość zdjęć, zniwelować ewentualne braki w pasowaniu, zneutralizować szarości, zredukować odbicia między arkuszami oraz skrócić czas narządu i schnięcia arkuszy w stosie.

Rozwiązanie Ink Tune zostało pierwotnie stworzone z myślą o zastosowaniach gazetowych. Z czasem stało się integralną częścią pakietu Apogee, skierowanego na rynek produkcji akcydensowej. Działanie programu opiera się na konwersji kolorów triadowych (CMY) i obliczeniu nowej barwy w technologii GCR (Gray Color Replacement). Jak pokazują doświadczenia naszych użytkowników, jej zastosowanie – w porównaniu z rozbarwianiem tradycyjnym – generuje oszczędności rzędu 10 proc. na danym kolorze. W efekcie redukcja zużycia farb może wynieść nawet 30 proc. Użytkownik ma przy tym do dyspozycji specjalny kalkulator, pozwalający na oszacowanie oszczędności możliwych do osiągnięcia – dodaje Stefan Piotrowski. – Nie ma wątpliwości, że użycie mniejszej ilości farby znacząco wpływa na sam proces drukowania: krótszy narząd i szybsze osiągnięcie pierwszej odbitki nakładowej; redukcja makulatury, a więc i kosztów; wyższa stabilność kolorystyczna dzięki mniejszej ilości zmiennych wymagających kontroli (farby, wody i roztworów nawilżających); szybsze schnięcie (w przypadku druku coldsetowego); mniejsze zużycie prądu (wygrzewanie) w druku heatsetowym; szybsze drukowanie w systemie z odwracaniem arkusza; możliwość osiągnięcia wyższej prędkości drukowania; mniejsza ilość proszku – to korzyści najczęściej wymieniane przez użytkowników oprogramowania Ink Tune.

Arkana & Energy Elite Eco: proekologiczna produkcja form drukowych

Poza oprogramowaniem w skład programu ECO3 wchodzą też rozwiązania sprzętowe i materiałowe, stworzone z myślą o wydajnej, proekologicznej produkcji form drukowych. Wywoływarka Arkana i termoczułe płyty Energy Elite Eco – bo o nich mowa – pojawiły się w ofercie firmy Agfa na targach drupa 2016, z miejsca wzbudzając duże zainteresowanie. Produkcja zgodna z polityką zrównoważonego rozwoju coraz częściej staje się jednym z najważniejszych kryteriów działalności drukarń z całego świata, także z Polski – mówi Stefan Piotrowski. – Stąd sukces rynkowy nowej generacji płyt Energy Elite Eco, które sukcesywnie wprowadzamy u kolejnych klientów z naszego kraju. Mamy też za sobą pierwsze wdrożenia wywoływarek Arkana. Co ciekawe, w obu tych przypadkach instalacje są przeprowadzane u klientów korzystających zarówno z naświetlarek CtP firmy Agfa, jak i pochodzących od dostawców zewnętrznych.

Jak zapewnia Stefan Piotrowski, szczególną uwagę warto zwrócić na nowe płyty termoczułe Energy Elite Eco. Wymagają one innej obróbki (realizowanej właśnie w wywoływarce Arkana), co znacząco obniża ilość chemikaliów niezbędnych w procesie produkcji form drukowych. Są przy tym niezwykle wytrzymałe mechanicznie, pozwalając na realizację wysokich nakładów. Dedykowane są różnym zastosowaniom: akcydensowym, opakowaniowym, heatsetowym, a przy tym kompatybilne z nowoczesnymi systemami suszenia wydruków takimi jak H-UV.

Zachęcamy naszych klientów do rozważenia konwersji z obecnie stosowanych przez nich płyt, np. Energy Elite Pro, właśnie na proekologiczne Energy Elite Eco. Kalkulacje, jakimi dysponujemy, pokazują, że są one bardziej ekonomiczne w użytkowaniu od swoich poprzedniczek i to w wielu aspektach: niższego zużycia chemii (które spada ponad sześciokrotnie), wody (jest niemal wyeliminowana) i roztworu gumującego, rzadszej konserwacji oraz znaczącej redukcji generowanych odpadów. Spada również – o 500 proc. – zaangażowanie siły roboczej w kontekście obsługi samego urządzenia.

Dedykowana płytom Energy Elite Eco wywoływarka Arkana bazuje na technologii, która sprawdziła się wcześniej w urządzeniu czyszcząco-gumującym Attiro, przeznaczonym na rynek gazetowy. Oba rozwiązania cechu-

je tzw. budowa kaskadowa, co wpływa na bardziej ekonomiczne i proekologiczne ich wykorzystanie w porównaniu z tradycyjnymi wywoływarkami. Wymagają też znacznie rzadszej konserwacji i czyszczenia.

Połączenie wywoływarki Arkana z płytami Energy Elite Eco powoduje, że produkcja form drukowych jest bardziej ekonomiczna, ekologiczna i wygodniejsza z punktu widzenia użytkownika – kontynuuje Stefan Piotrowski. – Zgodnie z hasłem i wytycznymi całego programu ECO3.

Michał Śliz podsumowuje: Cieszymy się, że spotkał się on z dużym odzewem i zainteresowaniem klientów z całego świata, również z Polski. Program nabiera rozpędu: kilkadziesiąt drukarń z naszego kraju korzysta już z wybranych jego elementów – mam na myśli głównie płyty Energy Elite Eco i oprogramowanie Ink Tune. Niektóre z nich zdecydowały się na wdrożenie całego pakietu rozwiązań wchodzących w skład ECO3, co napawa nas dużym optymizmem w kontekście przyszłości tej inicjatywy.

Opracowano na podstawie materiałów firmy Agfa

error: Kopiowanie zabronione!
cript>