ECO³ – program partnerski Agfa Graphics
17 lis 2017 13:36

W dniach 17 i 18 października br. w warszawskim Airport Hotel Okęcie odbyła się konferencja zorganizowana przez firmę Agfa Graphics. W spotkaniu wzięło udział kilkadziesiąt osób reprezentujących kadrę właścicielską i zarządzającą polskich drukarń offsetowych. Pierwszy dzień konferencji poświęcony był przede wszystkim programowi partnerskiemu, jaki firma przygotowała z myślą o swoich klientach. W kolejnym dniu miało miejsce spotkanie użytkowników systemów Apogee.

Rozpoczynając dwudniowe wydarzenie Michał Śliz – dyrektor zarządzający polskim oddziałem Agfa Graphics przedstawił czynniki, jakie zdecydowały o wprowadzeniu przez firmę nowego programu partnerskiego. Biorąc pod uwagę wyniki finansowe drukarń, nasza branża ma się całkiem dobrze. Jednak wyzwań stojących przed ich właścicielami jest wiele: m.in. coraz bardziej odczuwalny brak rąk do pracy; rosnące koszty pracownicze i koszty ogólne związane z prowadzoną działalnością; postępująca automatyzacja i informatyzacja produkcji poligraficznej; niepewna przyszłość w kontekście kolejnych dotacji unijnych. Jako producent materiałów eksploatacyjnych musimy brać pod uwagę zmieniające się warunki rynkowe, choćby dynamiczny wzrost cen surowców, który siłą rzeczy przekłada się na niezbędne korekty cenowe w obszarze wybranej części asortymentu. Program partnerski ECO³ ma pomóc klientom w skutecznym dostosowaniu się do coraz bardziej wymagającego otoczenia rynkowego. W jego ramach proponujemy nieodpłatny dostęp do zaawansowanych rozwiązań software’owych wspierających produkcję i działalność przedsiębiorstw m.in. dzięki kontroli procesów – w konsekwencji optymalizując koszty.

Przesłanki stworzenia programu 

Stefan Piotrowski, odpowiedzialny za klientów międzynarodowych i gazetowych, zaprezentował filary programu przygotowanego z myślą o partnerach firmy. Istnieją trzy bazowe przesłanki ku jego wprowadzeniu – mówił. – Po pierwsze, utrzymanie przez 

naszą firmę kompleksowej oferty dla prepressu, do czego konieczne jest odwrócenie trendu spadkowego cen płyt. Po drugie – kontynuacja prac badawczo-rozwojowych w zakresie płyt i oprogramowania; tu warto wspomnieć, że przeznaczamy około 3 proc. całkowitego obrotu na tego typu działania. Wreszcie – przeciwdziałanie wzrostowi kosztów spowodowanych spadkiem wolumenu sprzedaży, a także – wzrostowi cen surowców niezbędnych do produkcji płyt.

Założenia ECO³

Program ma przede wszystkim umożliwić drukarniom offsetowym redukcję kosztów prowadzonej działalności, dlatego bazuje on na trzech założeniach: ekonomii, ekologii i „ekstra” wygodzie w użytkowaniu oferowanych rozwiązań. Ekonomia oznacza niższe koszty operacyjne, wyższą wydajność i automatyzację, redukcję zużycia farby i generowanych odpadów, krótszy czas narządu i szybszy start maszyny, wydajne suszenie oraz realizowanie wyższych na-kładów. Aspekty ekologiczne programu to m.in.: wyeliminowanie bądź znaczące ograniczenie zużywanej chemii, minimalizacja odpadów, wyeliminowanie wody z procesu prepress, redukcja energii, recykling oraz obniżenie zużycia papieru i farby. Przez „ekstra” wygodę twórcy programu rozumieją: rzadszą konserwację sprzętu, utrzymanie stabilności procesów i eliminację zmian w nich zachodzących, wyższą automatyzację oraz ograniczenie czynności związanych z chemią i zmniejszenie jej stanów magazynowych.

Program w kontekście produkcji akcydensowej bazuje na trzech głównych elementach: płytach Energy Elite Eco i towarzyszącej im proekologicznej wywoływarce Arkana, oprogramowaniu InkSave oraz rozwiązaniu Press Tune. Prezentując założe-

nia programu Stefan Piotrowski porównał koszty użytkowania płyt Energy Elite Eco oraz powszechnie używanych płyt Energy Elite Pro, wskazując na oszczędności wynikające ze stosowania serii Eco. 

Słuchacze poznali również praktyczne aspekty korzystania ze specjalistycznego oprogramowania oferowanego w programie ECO³. W ramach licencji użytkownicy uzyskają dostęp do specjalnych kalkulatorów dostarczających informacji o potencjalnych oszczędnościach, jakie można uzyskać dzięki poszczególnym rozwiązaniom. 

System Arkana i płyty Energy Elite Eco 

Mirosław Opolski, specjalista ds. płyt offsetowych w polskim oddziale Agfa Graphics, opowiedział o zaletach związanych z użytkowaniem wywoływarki Arkana i dedykowanych jej płyt Energy Elite Eco. Na wstępie dokonał porównania płyt Energy Elite Eco i Energy Elite Pro, m.in. w kontekście ich struktury, parametrów oraz kosztów przygotowania form drukowych na nich bazujących. Następnie scharakteryzował proces wywoływania Energy Elite Eco realizowany w dedykowanym rozwiązaniu – Arkana, wymieniając korzyści wynikające z jego zastosowania: redukcję zużycia chemikaliów, mniejszą częstotliwość mycia (nawet o 65 proc.) czy obniżenie ilości generowanych odpadów. Mirosław Opolski przedstawił zasadę działania wywoływarki, zwracając uwagę na właściwe przygotowanie wody oraz zaprezentował panel obsługi urządzenia, podkreślając prostotę jego użytkowania. 

Oprogramowanie InkSave 

Kolejny prelegent – Krzysztof Sadziński, manager ds. przedsprzedaży w polskim oddziale Agfa Graphics, zaprezentował oprogramowanie InkSave określając je mianem narzędzia, w którym zastosowano „inteligentne” procesy optymalizacji druku. Słuchacze poznali bliżej technologię GCR (Gray Component Replacement), która jest podstawą oprogramowania oraz korzyści jakościowe, jakie płyną z jego wykorzystania: lepszy balans szarości, wyższa jakość druku, redukcja braku pasowania, większe nasycenie kolorów czy większa liczba detali w cieniach. Prowadzący zwrócił też uwagę na aspekty ekonomiczne rozwiązania, takie jak: krótszy narząd, redukcja makulatury, redukcja farby (nawet do 30 proc.), wody i roztworów zmiękczających, szybsze schnięcie (w druku coldsetowym), niższe zużycie prądu (w heatsecie), szybszy druk w trybie dwustronnym, możliwość drukowania z wyższą prędkością czy redukcja ilości proszku; wskazał też na pełną integrację oprogramowania z systemem workflow Apogee.

Standaryzacja i kontrola procesów 

Maciej Baur, manager produktu w polskim oddziale Agfa Graphics, a zarazem autor kolejnej prezentacji skupił się na zagadnieniu utrzymania kryteriów jakościowych i standaryzacji druku. Prezentacja pt. „Wartościowa jakość – ufaj i kontroluj. Jak drukować lepiej i taniej?” dotyczyła aspektów związanych z wdrożeniem właściwych procedur pozwalających na zachowanie reżimu produkcyjnego, a w konsekwencji – na pełną kontrolę realizowanych procesów wytwórczych. Maciej Baur poruszył m.in. kwestie takie jak: faktyczna wiedza o bieżącej produkcji, weryfikacja jakości oraz reklamacji, czas trwania narządu czy też ilość makulatury w odniesieniu do nakładu. W tym kontekście zaprezentowano rozwiązanie Press Tune, które jest częścią programu ECO³ i jak zapewnił producent – nie tylko definiuje kryteria jakości, ale też oferuje zdalny, bieżący dostęp do realizowanych prac, analizuje trendy w produkcji, generuje raporty i szczegółowe analizy na jej temat. Prowadzący prezentację podkreślił uniwersalny charakter korzyści płynących z tego rozwiązania odczuwalnych dla wszystkich pracowników przedsiębiorstwa. 

Apogee Cloud i Web Approval

W kolejnej części konferencji Krzysztof Sadziński przedstawił dwa rozwiązania systemowe działające w „chmurze” – Apogee in the Cloud i WebApproval. Pierwsze z nich to „zdalna” wersja systemu workflow Apogee, przynosząca – zdaniem prelegenta – szereg korzyści jego użytkownikom: System działa identycznie jak jego wersja stacjonarna, przy czym jest dostępny jako usługa typu SaaS – mówił Krzysztof Sadziński. – Jako dostawca dbamy zarówno o sprawny przepływ, jak i bezpieczeństwo przetwarzanych danych. Gwarantujemy stałą aktualizację oprogramowania, dzięki czemu użytkownik ma pewność, że pracuje na jego najnowszej wersji.

Drugim narzędziem dostępnym w „chmurze”, jakie zaprezentowano podczas konferencji, był portal WebApproval 10.1, umożliwiający zdalną komunikację pomiędzy wszystkimi stronami procesu produkcyjnego: klientem, studiem prepress i drukarnią, zapewniając użytkownikom bezpieczeństwo i prywatność. 

A może inkjet?

Taki tytuł nosiła ostatnia prezentacja konferencji ECO³ wygłoszona przez Przemysława Arabskiego, kierującego działem druku cyfrowego. Posługując się licznymi próbkami oraz filmami zademonstrował różnorodność i wszechstronność rozwiązań oferowanych w druku inkjetowym. Podkreślał szerokie spektrum ich zastosowań nie tylko w tradycyjnej poligrafii i reklamie, ale też w różnych aplikacjach przemysłowych: Znaleźć je można na każdym kroku: szkło, reprodukcje sztuki, etykiety, opakowania, elementy wyposażenia wnętrz, dekoracje ścienne, panele podłogowe – to tylko niektóre z zastosowań naszych maszyn i materiałów eksploatacyjnych.

Z ploterów zadrukowujących podłoża sztywne został zaprezentowany model Jeti Titan S/HS – maszyna z płaskim stołem i dostawianym modułem „z roli na rolę”, dostępna w czterech różnych konfiguracjach sprzętowych. Arabski pokazał również, w jaki sposób rozwiązania z serii Anapurna i Jeti można wykorzystać do takich aplikacji jak: backlit, litery alfabetu Braille’a, imitacja muru zbudowanego z cegieł, druk typu „dzień i noc”, grafiki ścienne, efekty 3D oraz lakierowanie wybiórcze. 

Drugiego dnia odbyła się tradycyjna, doroczna Ogólnopolska Konferencja Użytkowników Systemów Apogee. Spotkanie, zorganizowane już po raz 18., zgromadziło kilkadziesiąt osób reprezentujących drukarnie i przygotowalnie, na co dzień korzystające ze sztandarowego oprogramowania firmy Agfa. Podczas konferencji, która po części miała charakter warsztatowy, przedstawiono m.in. informacje na temat najnowszej wersji systemu Apogee – 10.1, która pojawiła się na rynku w czerwcu br.

Na zakończenie Michał Śliz podziękował uczestnikom wydarzenia: Dziękujemy wszystkim uczestnikom, mamy nadzieję, że przedstawione podczas spotkania propozycje rozwiązań spotkały się z zainteresowaniem naszych gości. Wpisują się one w filozofię Agfa Graphics, która zakłada bycie nie tylko dostawcą, ale przede wszystkim partnerem dla naszych klientów. Kolejna okazja do poznania założeń programu ECO³ nadarzy się już niebawem – z prezentacją na jego temat wystąpimy podczas zbliżającego się kongresu Art of Color, którego jesteśmy Złotym Partnerem. (...).

Opracowano na podstawie materiałów firmy Agfa Graphics