ECRM Desertcat w drukarni EBE
6 gru 2016 14:42

W warszawskiej drukarni EBE firma Fantom Poligrafia zainstalowała pierwszš w Polsce pełnoformatowš naœwietlarkę termicznš CtP Đ ECRM Desertcat 8. Jest to już pišty system firmy ECRM dostarczony przez Fantom Poligrafia w cišgu ostatnich dwóch lat. Naœwietlarki z serii Desertcat pojawiły się w ofercie firmy ECRM po przejęciu przez niš innego amerykańskiego producenta systemów CtP, firmy Optronics. Dzięki temu w ofercie ECRM znalazły się urzšdzenia w formacie B1, pracujšce w technologii termicznej. Warto podkreœlić, że poza nimi amerykański dostawca koncentruje się na produkcji małoformatowych (do formatu B2) urzšdzeń wyposażonych w laser ze œwiatłem widzialnym. Jak już wspomniano, Desertcat sprzedany do drukarni EBE to pierwsze urzšdzenie z tej serii w naszym kraju. Wraz z naœwietlarkš Fantom dostarczył wywoływarkę Interplater 85 HD firmy Glunz & Jensen. System CtP jest sterowany programem Max Work Flow firmy ECRM, zaœ do obsługi proofera HP 5000 zainstalowano RIP Kodaka. Urzšdzenie naœwietla termiczne płyty KPG. Naœwietlarka Desertcat 8 pozwala na produkcję płyt w formatach od 508 x 400 do 1130 x 880 mm z rozdzielczoœciš z zakresu 1800-2540 dpi i liniaturš od 133 do 200 lpi. Maksymalna wydajnoœć urzšdzenia wynosi 8-12 płyt B1 na godzinę przy rozdzielczoœci 1800 dpi. W chwili obecnej drukarnia EBE produkuje około 40 pełnoformatowych płyt dziennie. Zdaniem prezesa Fantom Poligrafia Pawła Kusińskiego system ten Đ przy odpowiednim obłożeniu Đ zamortyzuje się w cišgu trzech lat. Dziœ, po czterech miesišcach od uruchomienia, drukarnia wykonuje około 70% zleceń z wykorzystaniem technologii CtP. Wcišż jednak zdarzajš się klienci (z reguły sš to agencje reklamowe i wydawnictwa prasowe), którzy Đ wiedzšc o możliwoœciach oferowanych przez CtP Đ przynoszš naœwietloneÉ filmy. Z myœlš o nich w drukarni wcišż jest utrzymywana tradycyjna przygotowalnia. Poza tym w firmie EBE pracujš trzy maszyny: dwie w formacie B1 (2- i 4-kolorowa) oraz czterokolorówka w formacie A2. Paweł Kusiński informuje, że drukarnia podpisała z firmš Fantom pięcioletni kontrakt serwisowy obejmujšcy kompleksowš obsługę systemu Đ naprawę i konserwację urzšdzeń oraz opiekę nad oprogramowaniem. W firmie Fantom pracuje obecnie 14 osób, z czego 4 zatrudnione sš w serwisie. Czy przy dynamicznie rosnšcej liczbie instalacji (pięć naœwietlarek ECRM, jedna instalacja Escher-Grad) może się okazać, że jest to zbyt mała liczba? Na razie nasi serwisanci nie majš zbyt wiele pracy Đ odpowiada Paweł Kusiński. Đ Urzšdzenia ECRM zainstalowane w Polsce sš jak dotychczas bezawaryjne i nie sprawiajš kłopotów naszym klientom. Do końca tego roku mamy zamiar dostarczyć jeszcze dwa systemy CtP i nie planujemy w zwišzku z tym powiększać działu serwisowego. A co będzie dalej Đ zobaczymy. SS

error: Kopiowanie zabronione!
cript>