EDUKACJA XXI
6 gru 2016 14:42

W dniach 5-8 kwietnia w warszawskim Pałacu Kultury i Nauki odbywały się 10. Targi Ksišżki Edukacyjnej EDUKACJA XXI. Jest to największa w naszej częœci Europy impreza zwišzana ze szkołš i nauczaniem, gromadzšca wszystkich liczšcych się wydawców rynku edukacyjnego. W tym roku w targach wzięło udział ponad 200 wystawców, przede wszystkim oficyny edukacyjne oraz producenci multimediów i publikacji elektronicznych, a także kaset audio i wideo dla szkół oraz wyższych uczelni. Patronat nad targami objęli prezydent RP Aleksander Kwaœniewski i minister edukacji narodowej Edmund Wittbrodt. Patronat medialny sprawowali: ăGazeta WyborczaÓ, Polskie Radio BIS, TVP WOT, wydawnictwo Cogito i portal Wirtualny Wydawca. Sponsorem targów były Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Goœciem honorowym w tym roku była Rosja. W drugim dniu targów odbyła się konferencja prasowa inaugurujšca działalnoœć polskiego oddziału znanego niemieckiego wydawnictwa Langenscheidt. Wzięli w niej udział prezes zarzšdu i główny udziałowiec grupy Langenscheidt Đ Andreas Langenscheidt oraz członek zarzšdu grupy Langenscheidt i prezes zarzšdu Langenscheidt Polska dr Matti SchŸsseler. Grupa Wydawnicza Langenscheidt jest jednym z największych wydawców słowników, literatury edukacyjnej, a także przewodników turystycznych. Jak zaznaczono podczas konferencji, Polska jest jedynym w naszym regionie Europy krajem, w którym wydawnictwo uruchomiło własny oddział. W pozostałych krajach Europy Œrodkowo-Wschodniej Langenscheidt będzie działać jak dotychczas, tj. na zasadzie sprzedaży licencji i gotowych ksišżek. W Polsce wydawnictwo jest obecne już od 10 lat. Jak udało nam się dowiedzieć, ksišżki wydawnictwa Langenscheidt przeznaczone na polski rynek będš drukowane w naszym kraju. Wœród ponad 200 wydawców udało nam się odnaleŸć kilka firm z rynku poligraficznego. Najciekawszš informację uzyskaliœmy na stoisku drukarni Interak, w której w maju zostanie uruchomiona 8-kolorowa pełnoformatowa maszyna arkuszowa z wieżš lakierujšcš Heidelberg Speedmaster. Nie będzie to wprawdzie nowe urzšdzenie, niemniej drukarnia z Czarnkowa jest kolejnym polskim zakładem, który w pierwszej połowie tego roku instaluje maszynę umożliwiajšcš w jednym przelocie drukowanie w trybie 4+4. Oznacza to, że w cišgu pierwszych szeœciu miesięcy 2001 roku liczba maszyn 8-kolorowych w naszym kraju co najmniej się podwoi w stosunku do stanu na koniec roku ubiegłego. Z innych drukarń własne stoiska zaprezentowały m.in. Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna Adam z Warszawy i drukarnia Firet-Druk z Łodzi. Kolejne targi EDUKACJA odbędš się w sierpniu tego roku. SS Rozstrzygnięcie konkursu EDYCJA Podczas 10. Targów Ksišżki Edukacyjnej miało miejsce rozstrzygnięcie II konkursu EDYCJA. Konkurs organizujš redakcja miesięcznika ăWydawcaÓ, drukarnia Perfekt oraz hurtownia papieru Bawi. Jego celem jest promowanie ksišżek o wysokim poziomie edytorskim. Spoœród 14 tytułów zgłoszonych do konkursu jury w składzie: Andrzej Palacz Đ redaktor naczelny ăWydawcyÓ, Karol Zaczek Đ dyrektor drukarni Perfekt, Leszek Wizner Đ prezes zarzšdu PHU Bawi, Ryszard Kryska Đ grafik z Biblioteki Narodowej oraz Andrzej Tomaszewski Đ typograf, przyznało nagrodę głównš pozycji pt. ăMeditationesÓ, wydanej przez Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe oraz Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich Zgromadzenia Księży Marianów. Autorem projektu typograficznego jest Maciej Buszewicz, ksišżkę przygotowała do druku firma ArtGraph, a wydrukowały Zakłady Graficzne Atext. Uzasadniajšc decyzję jury Andrzej Tomaszewski (na zdjęciu po prawej; obok Andrzej Palacz z nagrodzonš ksišżkš) podkreœlał, że w tej edycji udało się osišgnšć rzadko spotykany ideał: jednoœć formy i treœci ksišżki. ăMeditationesÓ to opowieœć o Męce Pańskiej, która od 2000 lat stanowi inspirację różnego rodzaju działań artystycznych. Składajš się na niš fotografie rzeŸb Anny Grocholskiej i teksty ks. Adama Bonieckiego oraz fragmenty Biblii. RzeŸby stylizowane sš na tzw. kapliczki słupowe, nawišzujš do sztuki ludowej. W tej konwencji został też utrzymany projekt graficzny i typograficzny autorstwa Macieja Buszewicza, który wybrał krój pisma podobny do XVI-wiecznej antykwy oraz wprowadził jako kolor dodatkowy czerwony, charakterystyczny dla XV- i XVI-wiecznego drukarstwa. Jedyne elementy obce w tym układzie Đ loga obu wydawców Đ zostały umieszczone na grzbiecie ksišżki. Pozycja została bardzo dobrze złamana i przygotowana do druku; jedynym błędem było nieprawidłowe dobranie papieru przez drukarnię (poprzeczny kierunek włókien), co powoduje lekkie falowanie ksišżki po jej zamknięciu. Obecnym na uroczystoœci przedstawicielom firm zwišzanych z wydaniem ksišżki wręczono dyplomy i certyfikaty; sponsorzy przewidzieli też nagrody: paletę papieru offsetowego, zniżkę na druk, bezpłatne ogłoszenie w ăWydawcyÓ. Na zakończenie Andrzej Palacz zapowiedział, że rozwišzanie kolejnej edycji konkursu odbędzie się w paŸdzierniku br. podczas targów ksišżki w Krakowie. Poinformował również, że do grona sponsorów dołšczyły firmy LogoScript (studio prepress) oraz Targi w Krakowie SA. IZ

error: Kopiowanie zabronione!
cript>