Ekologia w drukarni
6 gru 2016 14:59

W dniu 15 kwietnia br. w Warszawie w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego odbyła się konferencja podsumowująca projekt „3 x Środowisko”, skierowany do małych i średnich firm w celu wsparcia przedsiębiorców we wprowadzaniu zmian pozwalających uczynić ich firmy proekologicznymi. Sektor MŚP zatrudnia ok. 9 mln pracowników i stanowi 99 proc. wszystkich firm w Polsce. Przedsiębiorcy często nie doceniają swojego ogromnego wpływu na środowisko – zaledwie 1,8 proc. przedsiębiorców z tego sektora postrzega swój wpływ na środowisko jako „duży” lub „bardzo duży”. Polska zużywa dwukrotnie więcej zasobów niż jest dostępne na jej terenie, dlatego też oszczędzanie dóbr takich jak woda i energia elektryczna, drewno czy paliwo jest kluczowe. Jak wykazują badania, aż 42,3 proc. przedsiębiorców nie podjęło żadnych działań prośrodowiskowych w ciągu ostatnich 5 lat, a dla niemal połowy (48,7 proc.) główną przeszkodą we wdrażaniu rozwiązań proekologicznych jest brak wiedzy. Celem projektu „3 x Środowisko”, realizowanego w okresie od 1 października 2013 roku do 30 kwietnia 2016 roku przez Stowarzyszenie REFA Wielkopolska, Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej TRANSFER oraz Związek Rzemiosła Polskiego, był wzrost świadomości pracowników odnośnie do efektywnego wykorzystania zasobów poprzez zainspirowanie kadry zarządzającej i pracowników 3000 firm oraz ich otoczenia do działań na rzecz zużycia zasobów. Projekt był adresowany do przedsiębiorców z 6 branż: poligraficznej, budowlanej, drzewnej, samochodowej, spożywczej oraz usług osobistych. Piotr Samoraj, dyrektor handlowy w ekologicznej drukarni offsetowej DB Print Sp. z o.o. zwraca uwagę na fakt, że zainteresowanie drukarniami ekologicznymi w Polsce rośnie: Polski rynek jest nadal w fazie wczesnowzrostowej. Szacuję, że wzrost zapotrzebowania na usługi i produkty ekologiczne to ok. 5 proc. rocznie, ale te zmiany mogą wzrastać wręcz lawinowo w najbliższym czasie. A jakie firmy są zainteresowane usługami drukarń ekologicznych? Do niedawna były to głównie duże firmy działające według standardów wyznaczanych przez CSR, których misją jest dbanie o środowisko. Do tego grona dołączyły już średnie firmy polskie, które oferują produkty lub usługi ekologiczne. I jeśli drukują materiały promocyjne, to chcą mieć pewność, że zostały one wykonane na odpowiednich materiałach – kontynuuje Samoraj. Jak podali organizatorzy, przeprowadzone badania porównawcze wykazały, że w toku kampanii informacyjnej projektu „3 x Środowisko” blisko 60 proc. przedsiębiorców wykazało zmianę świadomości w co najmniej 33 proc. Na warsztatach i szkoleniach dla 500 firm prezentowano praktyczne rozwiązania metodą małych zmian, dostosowane do potrzeb poszczególnych firm i sektorów. W ramach projektu opracowano i wydano również podręczniki i ekologiczne informatory branżowe zawierające najistotniejsze informacje związane z ekologicznymi aspektami działalności małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze formalnoprawnym, ekonomicznym i technologicznym, koncentrujące się na specyfice danej branży. Głównym celem projektu „3 x Środowisko” jest wzrost świadomości przedsiębiorców i ich otoczenia w zakresie działań proekologicznych. Przedsiębiorcy często nie mają czasu, by zgłębiać nowe tematy spoza ich podstawowej działalności, stąd wynika niekiedy brak wiedzy, jak działać proekologicznie w firmie nie obniżając jakości usług i wyrobów, a oszczędzając przy tym pieniądze. Zależy nam, by przedsiębiorcy dbali o środowisko z własnej woli, ale wiemy też, że prawo obliguje ich do wielu czynności związanych z ochroną środowiska. Produkty projektu są nie tylko podpowiedzią, jak można zacząć dbać o środowisko i oszczędzać, ale również, jakich przepisów należy przestrzegać – podsumował Leszek Nowaczyk, kierownik projektu. AP

error: Kopiowanie zabronione!
cript>