Ekologia w produkcji papieru i druku
6 gru 2016 14:53

10 czerwca br. w warszawskim hotelu Hyatt odbyła się Konferencja Ekologiczna zorganizowana przez SCA Graphic Paper Polska we współpracy z firmami QuadWinkowski i Michael Huber Polska oraz Polską Izbą Druku i Izbą Wydawców Prasy. Tematykę konferencji stanowiły – jak to określił w inauguracyjnym wystąpieniu Tadeusz Miśko, dyrektor zarządzający SCA Graphic Paper Polska – szeroko pojęte aspekty ekologiczne związane z produkcją papieru i drukiem. Jako jeden z przykładów wymienił prezentowane podczas konferencji pierwsze polskie czasopismo z certyfikatem FSC: czerwcowy numer „Zwierciadła” wydrukowany na papierze GraphoCote dostarczonym przez SCA. Obrady prowadził Sebastian Matuszewski, sales manager firmy organizującej spotkanie, w którym uczestniczyło kilkudziesięciu przedstawicieli wydawnictw i drukarń. Przypomnijmy, że SCA to międzynarodowy koncern produkujący papiery graficzne (SCA Graphic Papers), opakowania (SCA Packaging), produkty higieniczne (SCA Tissue Europe, TENA SCA Personal Care) i wyroby z litego drewna. Te ostatnie dostarcza SCA Forest Products, do którego należy 2,6 mln ha lasów w Szwecji oraz 3 papiernie wytwarzające łącznie ok. 1,8 mln ton papieru rocznie: Sundsvall w Szwecji, Aylesford w W. Brytanii oraz Laakirchen w Austrii, a także fabryka celulozy w Ostrand. SCA jest także właścicielem holdingu leśnego SCA Skog będącego największym w Europie dostawcą biopaliwa pozyskiwanego z upraw leśnych, tartaków, centrum badań i rozwoju oraz świadczącego usługi logistyczne SCA Transforest. Lasy należące do SCA posiadają od 1999 r. certyfikat FSC; co istotne, absorbują one tyle samo CO2, ile emitują zakłady produkcyjne Grupy. Akcje koncernu są notowane na giełdach w Sztokholmie, Londynie i Nowym Jorku. Posiada on fabryki w ponad 40 krajach i zatrudnia łącznie ok. 51 tys. pracowników. SCA w 2008 i 2009 roku uzyskał tytuł jednego z najbardziej etycznych przedsiębiorstw świata przyznawany przez nowojorski Instytut Ethisphere. SCA Graphic Paper Polska zajmuje się sprzedażą papieru SCA na terenie naszego kraju. Większość tych informacji uczestnicy konferencji uzyskali oglądając film o działalności firmy oraz poświęconą jej prezentację Larsa Lindgrena, wiceprezesa ds. rozwoju SCA. Przytoczył on m.in. ciekawe dane, z których wynikało, że ochrona środowiska jest ważna dla 58 proc. Polaków; za nami znaleźli się Niemcy – 56 proc. oraz Holandia i Austria – 51 proc.; awangarda to oczywiście Szwedzi – 89 proc. Lars Lindgren udowadniał też, że produkcja papieru nie musi się wiązać z degradacją środowiska; np. SCA do produkcji swoich papierów używa 51,5 proc. włókien drzewnych, a 48,5 proc. z odzysku. Nie jest też do końca prawdą, że media elektroniczne są bardziej ekologiczne – na dowód prelegent przedstawił rezultaty analizy, z której wynikało, że czasopismo drukowane emituje 0,80 kg C02/czytelnika rocznie, a czasopismo internetowe 0,91 kg. Ola Karen z departamentu gospodarki leśnej SCA Skog omówił praktyczne aspekty certyfikatu FSC na przykładach z lasów SCA, m.in. wpływ certyfikacji lasów na klimat. Następnie Robert Knysak, członek zarządu FSC Polska, zapoznał uczestników konferencji z podstawowymi informacjami dotyczącymi certyfikatu FSC. Podziękował też współuczestnikom procesu wydawniczego, w wyniku którego ukazało się pierwsze w Polsce czasopismo z tym certyfikatem: wydawnictwu „Zwierciadło”, drukarni RR Donnelley oraz firmie SCA Graphic Paper Polska, wręczając ich przedstawicielom okolicznościowe dyplomy. Nikolaus Kaindl z papierni SCA Graphic Laakirchen omówił jej działania proekologiczne. Kolejnym prelegentem był Andrzej Płatek, odpowiedzialny za kwestie środowiskowe w firmie QuadWinkowski. Na wstępie stwierdził, że drukarnie nie są postrzegane jako przyjazne środowisku, co reprezento-wana przez niego firma chce zmienić dzięki swojej polityce środowiskowej. QuadWinkowski posiada zarówno certyfikat PEFC, jak i niedawno uzyskany FSC; zostały one włączone w system normy ISO 14000. Jak podkreślał A. Płatek, posiadanie wymienionych certyfikatów jest bardzo ważne także z punktu widzenia marketingowego, umożliwia bowiem klientom włączenie się w działania prośrodowiskowe. Następnie omówił wpływ certyfikacji na funkcjonowanie poszczególnych działów drukarni. Z kolei Rainer Swidersky odpowiedzialny za kluczowych klientów w SCA Germany mówił o przykładach wykorzystywania ekologicznych produktów drukarskich przez firmy starające się prowadzić społecznie odpowiedzialny biznes (wg zasad CSR – Corporate Social Responsibility), działające na rynku niemieckim. Do największych klientów kupujących papier z certyfikatem FSC od SCA należą m.in.: G+J, Bertelsmann, Otto, Lidl, Aldi czy Lufthansa. W jaki sposób na ekologii mogą skorzystać wydawcy, starała się wyjaśnić Katarzyna Dulko, kierująca projektami CSR w firmie Axel Springer Polska. Stwierdziła, że w wywiadach przeprowadzonych przez nią z członkami kadry zarządzającej i redaktorami naczelnymi czasopism wydawanych przez ASP dominowały dwa poglądy: pierwszy – że ekologia to zbędny koszt, zwłaszcza w czasach kryzysu i drugi – że jest to istotna kwestia mająca wpływ na wizerunek, zwłaszcza w aspekcie konkurencji. Sytuacja na rynku zdaje się potwierdzać ten drugi pogląd. Ekologia, kiedyś stanowiąca temat niszowy, obecnie jest powszechnie obecna w mass mediach; powstały czasopisma poświęcone ekologicznemu stylowi życia, prowadzone są akcje dziennikarskie i wydawane specjalne dodatki. Powodem takich działań są oczekiwania i postawy czytelników, gdyż w badaniach potwierdzono np. pozytywny wpływ ekologii na zachowania zakupowe klientów. Warto więc pamiętać, że ekologia nie kończy się na druku na certyfikowanym papierze – istotne są systemowe myślenie oraz działania długofalowe. Ostatnim prelegentem był Robert Kuczera z firmy Michael Huber Polska, a tematem jego wystąpienia: znaczenie jakości komponentów w produkcji poligraficznej w aspekcie ekologii, zwłaszcza pod kątem farb, których MHP jest producentem. R. Kuczera stwierdził, że trudno określić, jaki rodzaj farb można uznać za najbardziej ekologiczny: farby „wodne” potrzebują energii do utrwalania i przy ich produkcji powstaje zanieczyszczona woda; farby solwentowe zawierają lotne związki, które są jednak poddawane procesowi kondensacji i powtórnie wykorzystywane; w farbach UV brak związków lotnych, ale cechuje je wysokie zapotrzebowanie na energię. W produkcji farb istotne są m.in.: kontrolowanie źródeł surowców i preferowanie źródeł odnawialnych, stosowanie surowców certyfikowanych, optymalizacja formulacji farb i procesów wytwórczych (redukcja zapotrzebowania na energię, procesy bezpieczne dla środowiska, zastępowanie olejów mineralnych roślinnymi). Wszystkie te procedury stosuje hubergroup, która w celu prowadzenia wewnętrznej kontroli komponentów nabyła indyjską firmę Micro Inks. Produkcja odbywa się wg procedur hubergroup oraz zgodnie z europejską normą 14001:2004. Firma stosuje też odpowiedni sposób pakowania, opakowania zwrotne oraz zoptymalizowany transport. Na koniec prelegent przedstawił sposoby zmniejszenia wpływu farb drukarskich na środowisko oraz zaznaczył, że ich wpływ wynosi zaledwie 1 proc. w stosunku do całego produktu. Konferencję zakończył panel dyskusyjny z udziałem wszystkich prelegentów. Podczas imprezy wręczono nagrody klientom, którzy w największym stopniu przyczynili się do odtwarzania drzewostanu kupując papier SCA (1 tona papieru odpowiada 26 młodym drzewkom sadzonym w Szwecji). Każdy z uczestników konferencji otrzymał też sadzonkę świerka pochodzącą z lasów SCA. IZ

error: Kopiowanie zabronione!
cript>