Eksperymentalny Pomysł krok po kroku
19 lip 2018 14:24

11 lipca br. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju uruchomiło program „Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł” (STEP) w celu wsparcia przedsiębiorców, którzy nigdy nie korzystali z dofinansowania z funduszy europejskich w ubieganiu się o środki dostępne w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Zapewni on profesjonalną analizę pomysłu na projekt, co w efekcie przełoży się na zwiększenie liczby „nowych” beneficjentów POIR oraz poprawę jakości projektów składanych do konkursów.

Zachęcając przedsiębiorców do realizacji innowacyjnych pomysłów, sami jako Instytucja Zarządzająca POIR szukamy innowacyjnych form wsparcia dla podmiotów, które są gotowe podjąć się tych niełatwych wyzwań – mówi wiceminister inwestycji i rozwoju Paweł Chorąży. – Celem nadrzędnym STEP jest oswoić z procesem aplikowania o środki, dostarczyć rzetelnej informacji i zachęcić przedsiębiorców do realizacji projektów.

Instrument STEP jest adresowany do przedsiębiorców, bez względu na status (MSP, duży), zainteresowanych prowadzeniem prac B+R+I ze szczególnym uwzględnieniem tych, którzy nie korzystali nigdy ze wsparcia z funduszy europejskich.

STEP będzie się składał z dwóch ścieżek:

Ścieżka I – Wstępna Weryfikacja Pomysłu na Projekt – uruchomiona 11 lipca br., przeznaczona jest dla pomysłodawców, którzy mają już wstępną koncepcję projektu, ale chcieliby poddać pomysł weryfikacji i uzyskać informację o jego mocnych i słabych stronach w kontekście kryteriów dla działania POIR.

Ścieżka II – Usługa Innovation Coach – planowane uruchomienie w drugiej połowie br.; przeznaczona jest dla przedsiębiorców, którzy są zainteresowani podjęciem działalności B+R+I, ale potrzebują wsparcia w zakresie oceny potencjału ich przedsiębiorstwa do prowadzenia takich prac. 

Instrument ma charakter otwarty i jest bezpłatny. 

Udział w STEP jest bardzo prosty – należy odwiedzić stronę internetową www.poir.gov.pl/step, wypełnić i wysłać formularz, który trafi do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich właściwego dla miejsca realizacji pomysłu. Konsultanci sprawdzą, czy pomysł wpisuje się w Program Inteligentny Rozwój lub wskażą inne źródła jego sfinansowania. Jeśli pomysł wpisuje się w POIR, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju umożliwi współpracę z ekspertem branżowym lub ekspertem z zakresu analizy finansowej, którzy wesprą w przygotowaniu analizy mocnych i słabych stron pomysłu oraz wskażą te elementy, które warto wzmocnić ubiegając się o środki z Programu Inteligentny Rozwój.

STEP to nowe podejście administracji funduszowej do współpracy z potencjalnymi wnioskodawcami i ułatwienie w dostępie do środków POIR. 

 Liczymy na zwiększenie podaży dobrych projektów oraz wzrost liczby i jakości składanych wniosków – podsumowuje wiceminister Chorąży. – Instrument jest pewnego rodzaju eksperymentem w zakresie komunikacji z naszymi potencjalnymi beneficjentami. Zakładamy zatem, że efekty STEP mogą być punktem wyjścia do poszukiwania kolejnych form wsparcia przedsiębiorców w ubieganiu się o środki z naszego programu.

Opracowanie: AN