Elektryczność statyczna a opakowania
6 gru 2016 14:50

Eliminacja elektryczności statycznej i związanych z nią zanieczyszczeń w postaci kurzu i pyłu to jedno z najważniejszych zagadnień w branżach poligraficznej i opakowaniowej. Ma też istotny wpływ na jakość druku. Firma Vaassen Flexible Packaging BV z siedzibą w Holandii, wchodząca w skład Grupy Clondalkin, specjalizuje się w produkcji wkładek do opakowań papierosów. Roczna produkcja pokrywa zapotrzebowanie przemysłu sięgające 400 mld sztuk papierosów. Odbiorcą są głównie kraje europejskie. Zaopatrując tak wymagający przemysł, Dział Badań i Rozwoju firmy Vaassen stale poszukuje nowych metod i technologii produkcji. Obecny asortyment produktów obejmuje papier i folię aluminiową (zadrukowane i niezadrukowane), papier metalizowany, folię mentolowaną i lakiery. Wszystkie produkty spełniają wymagania superszybkich maszyn pakujących. Szukając wciąż nowych rozwiązań w celu ulepszenia procesu produkcyjnego, zwrócono uwagę na dwie sprawy. Po pierwsze stwierdzono, że podczas procesu wstępnego lakierowania, po przejściu papieru przez gumowe cylindry, zwiększał się ładunek elektrostatyczny. Zazwyczaj używano w tym przypadku miedzi jako uziemienia dla maszyn. Jednakże zabezpieczenie to nie było zadowalające; istniało niebezpieczeństwo porażenia operatora na skutek wyładowania elektrostatycznego. Po drugie zauważono, że podczas powlekania pył papierowy zanieczyszcza wałek dociskowy, skutkiem czego jakość drukowania, z uwagi na występowanie „brakujących punktów” rastrowych, jest niska. Wiąże się to z kosztownymi przestojami i stratami w produkcji, gdyż linię należy zatrzymać i wyczyścić. Z problemem narastania ładunku elektrostatycznego poradzono sobie instalując listwę dejonizującą na prąd zmienny Meech 915. Model 915 zaprojektowano tak, aby zapewniał silną dejonizację materiału. Charakteryzuje się on bardzo krótkim czasem neutralizacji ładunku elektrostatycznego, dzięki czemu jest efektywniejszy przy większej prędkości przesuwu wstęgi materiału. Montuje się go w odległości do 150 mm, a dzięki temu, że jest wąski, można go ulokować w dogodnym miejscu i pozycji. Obudowę zaprojektowano tak, aby można było ją łatwo wytrzeć i aby zapewnić długotrwałą pracę urządzenia, jak najkrótsze przestoje oraz ułatwić konserwację. Jeśli chodzi o problem zanieczyszczeń, dobrym rozwiązaniem jest system czyszczenia wstęgi Meech serii Tornado. Listwy neutralizujące – eliminatory ładunku elektrostatycznego rozbijają wiązanie elektrostatyczne, powodujące przyleganie cząsteczek pyłu do wstęgi materiału, a szczotki usuwają warstwę graniczną na przesuwającej się wstędze materiału. Pozwala to na efektywne usunięcie zabrudzenia przy zastosowaniu unikalnej podciśnieniowej głowicy kontrolnej, oddziałującej na całą powierzchnię materiału. Giętkimi przewodami zanieczyszczenia odprowadzane są do systemu zbierającego i składane w filtrze workowym. Opracowano na podstawie inf. firmy Meech *** Dzięki instalacji systemu Tornado firmy Meech chiński oddział Colgate-Palmolive z siedzibą w Kantonie znacząco zwiększył wydajność produkcji opakowań past do zębów. Proces ten był dotychczas spowalniany przez zanieczyszczenie powierzchni wstęgi. W warunkach produkcyjnych pył i kurz w atmosferze są praktycznie nieuniknione, a stają się poważnym problemem, kiedy osadzają się na urządzeniach i materiałach. To właśnie miało miejsce w fabryce opakowań past Colgate – stwierdzono, że zanieczyszczenie powierzchni wstęgi zadrukowywanego podłoża na wąskowstęgowej maszynie Ko pack jest przyczyną niskiej jakości druku, a także powoduje przestoje urządzenia oraz niską wydajność produkcji. Inżynierowie Colgate rozpoczęli więc poszukiwania metody, która poprzez utrzymanie wstęgi podłoża w czystości korzystnie wpłynęłaby na proces drukowania. Rozwiązaniem okazał się być system Tornado firmy Meech, wymagał jednak – ze względu na ramowy kształt maszyny wąskowstęgowej – swoistego spersonalizowania pod kątem Colgate. Inżynierowie Meech we współpracy ze specjalistami z fabryki Colgate zmodyfikowali standardowe rozwiązanie w taki sposób, aby pasowało do istniejącego wyposażenia, a także zapewnili fachową instalację gwarantującą optymalną pracę systemu. System Tornado nie tylko eliminuje zanieczyszczenie wstęgi pyłem czy kurzem, ale również wpływa na zmniejszenie przyczepności zanieczyszczeń w dalszych etapach. Seria Tornado wykorzystuje unikalną, wysokowydajną płytę kontrolną wytwarzającą próżnię, która zapewnia doskonałe przyleganie do powierzchni podłoża. Jak informuje producent, dodatkową zaletą systemu jest fakt, że jego poszczególne części nie wymagają systematycznej wymiany, dzięki czemu oszczędza się czas i pieniądze. Brak sprężonego powietrza to kolejne oszczędności. Kontrola zapylenia jest bardzo ważnym zagadnieniem w przemyśle opakowań i przemyśle poligraficznym. Systemy oczyszczania wstęgi zapewniają skuteczną kontrolę zanieczyszczenia materiału pyłem oraz znaczne korzyści produkcyjne. Opracowanie: AN

error: Kopiowanie zabronione!
cript>