EMBALLAGE 2002
6 gru 2016 14:42

Po targach INTERPACK w DŸsseldorfie i METPACK w Essen, które odbywały się w kwietniu br., oraz po poznańskim TAROPAKU (10-13 wrzeœnia), w dniach 18-22 listopada br. w Paryżu odbędzie się kolejna międzynarodowa impreza poœwięcona opakowaniom Đ 35. edycja salonu EMBALLAGE, czyli Œwiatowej Wystawy Pakowania i Opakowań. Organizatorzy spodziewajš się 2700 wystawców (w tym 50% z zagranicy) reprezentujšcych 42 kraje. Przez ostatnie 10 lat organizatorzy salonu EMBALLAGE koncentrowali się na rozszerzeniu wystawy poprzez nadanie jej bardziej międzynarodowego charakteru. Spoœród 50 największych grup we Francji działajšcych w branży opakowań 33 sš własnoœciš zagranicznych inwestorów. Dlatego EMBALLAGE zaprasza co roku większš liczbę uczestników spoza Francji, aby odpowiedzieć na potrzeby wielkiego międzynarodowego rynku. Od roku 1994 liczba wystawców zagranicznych wzrosła o 80%, a powierzchnia przez nich zajmowana Đ o 40%. Ponieważ konkurencyjne imprezy odbywajš się w cyklu 3-letnim, EMBALLAGE jest jedynš wystawš z branży opakowań, która ma miejsce co 2 lata. Organizatorzy uważajš, że ma to sens z uwagi na relatywnie krótki cykl podejmowania decyzji zakupowych w tej branży (od 2 do 6 miesięcy). Częstotliwoœć imprezy jest szczególnie aprobowana przez wystawców. Po raz trzeci specjalny sektor na targach EMBALLAGE będzie przeznaczony dla producentów opakowań luksusowych; ma ich być 140. Każda edycja EMBALLAGE przedstawia nowe rozwišzania i produkty; w tym roku będzie ich 500. 50 najlepszych zostanie wybranych w ramach konkursu ăTop SelectionÓ; każdy taki produkt zostanie oznaczony specjalnš tabliczkš na stoisku. Natomiast najbardziej innowacyjne produkty ostatniego roku zostanš nagrodzone Oskarami. Ogółem podczas tegorocznej edycji EMBALLAGE 50% wystawianych produktów będš stanowiły maszyny, a 41% opakowania. Studium ăPack.VisionÓ prowadzone przez Scopes Company w czasie targów poœwięcone będzie zagadnieniom pakowania w przyszłoœci. Goœciem honorowym targów będzie w bieżšcym roku Kanada; Dzień Kanadyjski zaplanowano na 19 listopada. Natomiast tematem, któremu organizatorzy chcš poœwięcić specjalnš uwagę, będš etykiety. Spodziewanych jest 50 wystawców z tego sektora rynku, zgrupowanych w tzw. Wiosce Etykiet. Przewidziano również konferencje zwišzane z najnowszymi trendami występujšcymi w tej dziedzinie. Na podstawie informacji firmy Promosalons Polska

error: Kopiowanie zabronione!
cript>