Emerson Polska Đ podsumowanie pierwszego półrocza 2002
6 gru 2016 14:42

Przychód w wysokoœci 64,9 mln zł oraz zysk na poziomie 8,5 mln zł Đ to wyniki spółki Emerson Polska za pierwsze półrocze b.r. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku zysk firmy wzrósł o 13,36%. Certyfikat ISO 9001, który firma otrzymała w tym roku, to kolejny dowód jakoœci usług oferowanych przez Emerson Polska. Zakres certyfikacji ISO obejmuje cały proces wytwarzania, w tym zwłaszcza projektowanie i produkcję nadruków indywidualnych oraz dokumentów personalizowanych, a także produkcję składanki komputerowej, rolek kasowych i telefaksowych. Mimo powolnego tempa krajowego ożywienia gospodarczego zakładamy wypracowanie w bieżšcym roku planowanych 150 mln przychodu Đ potwierdza Adam Banaszczyk, prezes Emerson Polska. Firma jest największym producentem samokopiujšcego papieru komputerowego w Europie oraz liderem na polskim rynku w produkcji rolek do kas fiskalnych i faksów. Ogólnie tendencje w zakresie przychodów ze sprzedaży poszczególnych produktów Emersona odzwierciedlajš preferencje rynkowe wœród odbiorców papieru komputerowego. Firma odnotowała wzrost sprzedaży termicznych rolek do kas fiskalnych kosztem rolek samokopiujšcych oraz utrzymujšcy się wzrost sprzedaży formularzy na roli. Mniejsza sprzedaż rolek offsetowych wynika z coraz mniejszej liczby kas fiskalnych na papier zwykły, wypieranych przez kasy na papier termiczny. W ogólnych obrotach firmy wzrosło też znaczenie eksportu. W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku eksport wzrósł o 31% i obejmuje obecnie takie rynki, jak: Rosja, Ukraina, Niemcy, Szwecja. W bieżšcym roku spółka zawarła też dwa nowe kontrakty: z Pocztš Polskš na dostawę druków ăpotwierdzenia odbioruÓ oraz z Totalizatorem Sportowym w zakresie produkcji materiałów eksploatacyjnych do lottomatów. Emerson kontynuuje również współpracę z największymi w Polsce sieciami sprzedaży, do których należš m.in.: Antalis, Lyreco, Makro Cash & Carry, Office Depot i Selgros. Odbiorcami finalnymi, którzy zaopatrujš się w wyroby Emersona na własne potrzeby, sš banki: BPH, Bank Handlowy, Deutsche Bank Polska, PKO BP, PeKaO SA, WBK oraz takie firmy, jak: Fiat Auto Poland, Rafineria Gdańska, Wizja TV oraz TP SA. Planowane inwestycje na drugie półrocze br. to budowa nowoczesnego magazynu tzw. wysokiego składowania, który pomieœci ok. 3000 palet wyrobów gotowych. Opracowano na podstawie informacji firmy Emerson Polska

error: Kopiowanie zabronione!
cript>