Emerson Polska uruchamia nowy oddział
6 gru 2016 14:42

W dniu 16 paŸdziernika br. miała miejsce uroczystoœć otwarcia nowego oddziału firmy Emerson Polska w Piotrkowie Trybunalskim: Emerson Data & Document Management, kompleksowego centrum zarzšdzania danymi i korespondencjš. Uroczystoœć otwarcia odbyła się w nowej hali, zbudowanej we współpracy z niemieckš firmš T-Systems należšcš do Deutsche Telekom, posiadajšcš ogromne doœwiadczenie w zakresie personalizowanych dokumentów, cyfrowej archiwizacji danych oraz zarzšdzania dokumentami. Łšczna wartoœć inwestycji Emerson Data & Document Management wynosi 5 mln euro. Obroty Emerson Polska w 2001 roku wyniosły ponad 140 mln złotych, przychód 64,9 mln zł, a zysk 8,5 mln zł. Rosnšce zatrudnienie w firmie osišgnęło poziom 270 osób. AB, AK