Etykieta przyszłoœci
6 gru 2016 14:42

ăTrendy Đ Wyzwania Đ Opcje strategiczne" to główne tezy V Międzynarodowej Konferencji poœwięconej etykietom, zorganizowanej przez austriackš firmę produkujšcš papiery etykietowe Brigl & Bergmeister w malowniczym alpejskim kurorcie Badgastein. Pište międzynarodowe spotkanie (21-24 marca br.) stanowiło platformę wymiany myœli, doœwiadczeń i badań rynku. Brigl & Bergmeister Papierfabrik Geselschaft mbH, œwiatowej renomy specjalista w produkcji papierów etykietowych, zaprosił wielu znanych specjalistów i ekspertów z rynku etykietowego. W V Konferencji uczestniczyło około 300 osób z krajów europejskich, w tym 15 osób z Polski, które wyjechały do Badgastein na zaproszenie polskiego przedstawicielstwa B&B Đ firmy Asenpol, oraz ze Stanów Zjednoczonych, Kanady i Izraela. Konferencja prowadzona była w języku niemieckim lub angielskim i symultanicznie tłumaczona na pięć języków, w tym również na polski. Konferencję otworzyła prezes firmy B&B Gertruda Eder odpowiedzialna za sprzedaż, marketing, strategię i rozwój. Po powitaniu zaproszonych ekspertów i uczestników pani Eder w ramach wprowadzenia powiedziała m.in.: Etykiety sš znaczšcym argumentem w dziedzinie marketingu. Sš one kwintesencjš wejœcia reklamowego produktów względnie jakiejœ marki Đ można powiedzieć ich wizytówkš. Do tego potrzebujemy jeszcze kupujšcego w miejscu sprzedaży Đ w supermarkecie. Na tle ostrej, dalej rozwijajšcej się konkurencji w obszarach produktów potrzebnych do życia oraz spożywczych umacnia się rola etykiety w marketingu i sprzedaży. Rynek etykiet znajduje się w obszarze dynamicznych przemian i wyzwań, a co za tym idzie Đ dynamicznej globalizacji, współpracy firm i organizacji lub też wprowadzania nowych technologii. Czy te wyzwania Đ na progu nowego tysišclecia Đ sš dla pojedynczych działań groŸbami, czy też mogš być wykorzystane jako szansa? V Międzynarodowa Konferencja była spotkaniem poœwięconym również analizie rynku różnego asortymentu napojów, tendencjom, jakie wynikajš z badań prowadzonych przez wyspecjalizowane instytucje i instytuty obejmujšce swymi badaniami zachodzšce w Europie i na rynkach œwiatowych zmiany rynkowe. Jako referentów zaproszono wielu mówców Đ reprezentantów dziedzin zwišzanych z rynkiem etykietowym: marketingu, projektantów, specjalistów ds. artykułów ze znakami firmowymi, ekspertów z zakresu druku, drukarzy, producentów maszyn i papieru. Pomimo że organizatorem konferencji była fabryka papierów etykietowych, to na konferencji najmniej mówiono na temat papieru. W czasie dyskusji panelowej jeden z mówców powiedział: Papier po prostu musi być dobry! Musi spełniać wszystkie wymagania w procesach drukowania, dalszej obróbki i w procesie etykietowania. Inny mówca, Christopher Cross z angielskiej instytucji zajmujšcej się badaniami rynku, przewidywał na następne pięciolecie wzrost zapotrzebowania na opakowania do wszystkich napojów; coraz bardziej będzie rosło zapotrzebowanie na opakowania z tworzyw sztucznych Đ również do piwa. Dominujšce obecnie opakowania szklane do wody i piwa oraz puszki na piwo będš tracić swš pozycję na rzecz opakowań plastikowych, również zwrotnych. Obecnie 34% opakowań stanowiš opakowania papierowe. Technologie wykonywania etykiet zmieniajš się równolegle z postępem technicznym Đ ostatnio stosuje się również technologię cyfrowš. Obserwuje się ograniczanie produkcji etykiet papierowych na rzecz plastikowych; będš nowe rodzaje etykiet plastikowych nasuwanych Đ rękawowych. Kolejny mówca uzasadniał rolę etykiety i serii etykiet na produkty jednego producenta oraz ich znaczenie marketingowe prowadzšce do postrzegania marki tej firmy. Interesujšcy kształt opakowania i markowa etykieta sš o wiele tańsze od reklamy telewizyjnej i również dobrze przyczyniajš się do wzrostu sprzedaży. Etykieta spełnia wiele innych funkcji, np. na winie Đ informuje, jaka powinna być temperatura przy spożyciu i do jakich potraw je podawać. Przedstawiciel firmy Krones, producenta linii do napełniania i etykietowania, przedstawił statystycznie technologie nanoszenia etykiet na opakowania: obserwuje się odchodzenie od etykietowania na mokro, zwiększa się udział etykietowania z roli, czyli etykiety samoprzylepne stajš się popularne. Derek Miller, Amerykanin, współwłaœciciel drukarni w Rosji informował o dynamicznym wzroœcie spożycia piwa, win i napojów bezalkoholowych. W 1995 roku nastšpiła rewolucja na rynku etykiet, na poczštku zamawiane były na Zachodzie, obecnie drukuje się je na miejscu na papierach B&B i Story, ponad 50% udziału majš papiery metalizowane. Stawia się też coraz większe wymagania jakoœciowe. William Lunderman (Global Design Center) Đ w jego firmie w USA drukuje się w cišgu tygodnia 8 mln etykiet na papierach Đ uważa, że nie należy się obawiać etykiet w postaci plastikowych tulei. Konsument zdecyduje, co dla niego jest ważne, co mu odpowiada i co prezentuje się najkorzystniej. Wyglšd œwiadczy o marce! Różne produkty tej samej marki majš bardzo zbliżone układy graficzne etykiet; w ten sposób klient sięga po kolejny produkt tej samej marki, która jest mu znana i zaakceptowana przez niego. Jeden z referentów omówił rolę etykiet w sklepach internetowych, które muszš spełniać wymagania systemów elektronicznych, zabezpieczeń towarowych i marki. Martin Fiesser omówił na przykładzie znanej drukarni Gerken drukowanie etykiet z efektami metalicznymi. Sš dwie drogi: pierwsza to drukowanie na papierach metalizowanych, druga Đ drukowanie z zastosowaniem farb metalicznych. Najlepsze efekty uzyskuje się na maszynach hybrydowych: najpierw drukowanie farbš metalicznš w technologii wklęsłodruku lub ostatnio w technologii flekso, następnie offsetowymi farbami kolorowymi w technologii offsetowej. Dodatkowy efekt estetyczny i odpornoœć na œcieranie uzyskuje się poprzez lakierowanie in line. Efekt końcowy jest zależny nie tylko od technologii wykonania, ale również od jakoœci podłoża i zastosowanych farb. Bardzo bogaty program V Konferencji każdego dnia kończył się np. piknikiem przy wodospadzie i koncertem połšczonym z efektami œwiateł lasera lub towarzyskim spotkaniem w regionalnej restauracji. Była to impreza bardzo udana, a przedstawiciel Poligrafiki został zaproszony wraz z nielicznš grupš dziennikarzy z krajów zachodnich. AO

error: Kopiowanie zabronione!
cript>