Etykietowanie zabezpieczające
6 gru 2016 14:58

Etykiety samoprzylepne są podstawą wszechstronnych, skutecznych i szeroko dostępnych zabezpieczeń przed zaawansowanymi technikami fałszowania produktów. Coraz trudniej jest odróżnić podróbki od oryginałów. Stanowi to zagrożenie dla wizerunku marki i powód, dla którego konsumenci powinni żądać zapewnienia, że kupują autentyczny produkt. Firmy, które chcą zagwarantować sobie sukces, stawiają czoło temu wyzwaniu i stosują opakowania i materiały etykietowe o właściwościach zabezpieczających, które współdziałają z ich systemami ochrony w łańcuchu dostaw i monitorowania rynku. Etykiety zabezpieczające pełnią trzy kluczowe funkcje: zapobieganie fałszerstwu, ujawnianie prób manipulacji oraz śledzenie i monitorowanie. Połączenie tych trzech cech w jednej etykiecie pozwala chronić produkty przed fałszowaniem, zachować ich integralność, identyfikować oryginały i zapobiegać przenikaniu artykułów do szarej strefy rynku. Autentyczność, integralność i możliwość monitorowania Bertrand Cosse, dyrektor ds. produktów High End, UPM Raflatac, podaje przykłady decyzji, które trzeba podjąć, aby móc skutecznie zapobiegać fałszerstwu: Punktem wyjścia jest ustalenie, ile osób będzie znało cechy zabezpieczające etykiet i potrafiło je sprawdzić. Od tego zależy ich widoczność: na przykład mogą to być cechy całkowicie jawne lub wykrywalne wyłącznie za pomocą analiz laboratoryjnych. Można korzystać z wielu różnych technologii, których wspólną cechą jest możliwość dostosowania do konkretnych potrzeb. Dobieranie, modyfikowanie i łączenie różnych platform technologicznych – takich jak papierowe materiały zabezpieczające, hologramy, optycznie zmienne materiały wierzchnie oraz rozmaite markery – zapewnia niepowtarzalność etykiety znakującej daną markę lub dany produkt. Materiały wierzchnie etykiet zapobiegających fałszerstwu mają określone właściwości. Są zasadniczo trudne do skopiowania. W zależności od poziomu zastosowanych zabezpieczeń właściciele marek, przedstawiciele władz, a także konsumenci mogą sprawdzać autentyczność etykiet i produktów na poszczególnych etapach łańcucha dostaw. Rozpoznanie prób manipulacji jest możliwe dzięki zastosowaniu materiałów zmieniających swój wygląd lub ulegających uszkodzeniu podczas ich usuwania czy przenoszenia na inny produkt. Materiały te dzielą się na dwie główne kategorie: folie i papiery łatwo ulegające zniszczeniu oraz folie typu Void. Pomagają one także zachować autentyczność produktów, na przykład dzięki możliwości nadruku na etykiecie numeru identyfikacyjnego lub innych istotnych informacji takich jak numer gwarancyjny czy data ważności. Ponadto użycie etykiety ujawniającej próby naruszenia jako pieczęci umożliwia weryfikację oryginalności opakowań i ich zawartości. Do śledzenia i monitorowania służą informacje zmienne, będące niepowtarzalnym identyfikatorem produktu – mogą być drukowane na standardowych materiałach etykietowych lub stanowić integralną część bardziej złożonych etykiet zabezpieczających. Materiały etykietowe i wydruki: synergia drogą do sukcesu Najtrwalsze etykiety zabezpieczające powstają z połączenia różnych elementów w celu zapewnienia jak najlepszej skuteczności i opłacalności, której nie gwarantuje ich osobne użycie. Oznacza to, że wiele drukarń może liczyć na pomoc firmy UPM Raflatac w uzyskaniu lepszych zabezpieczeń niż byłoby to możliwe, gdyby pracowały same – wyjaśnia Cosse. – W takich przypadkach kluczem do sukcesu drukarni jest konsultowanie z nami kwestii wykonalności poszczególnych rozwiązań, a nawet wspólne omawianie pomysłów, aby sprostać konkretnemu wyzwaniu lub zaoferować wartość dodaną właścicielom marek szukającym innowacji. Podczas współpracy z drukarniami i użytkownikami końcowymi firma UPM Raflatac stosuje stopniową procedurę doboru materiałów i klejów odpowiednich do konkretnego zastosowania – wyjaśnia Cosse. – Rozpoczynamy od ustalenia zagrożeń, którym należy zapobiec, i określenia osób zaangażowanych w wykrywanie oszustw – ekspertów, pracowników, konsumentów itp. Wspólnie uzgadniamy wybór technologii, która jest następnie weryfikowana w toku realizacji projektu. Pro- ces ten kończy się wdrożeniem ostatecznego rozwiązania. Czynnikiem wpływającym na dużą skuteczność i wszechstronność etykiet zabezpieczających jest ich łatwy transport z zakładów wytwarzających do producentów na całym świecie. Opracowano na podstawie materiałów firmy UPM Raflatac