Eurintrade Polska Sp. z o.o. rozpoczyna współpracę z Barco !
6 gru 2016 14:41

Na targach POLIGRAFIA 2001 podpisana została umowa o reprezentacji Barco przez firmę Eurintrade. Umowa nie obejmuje monitorów, które z wielkim powodzeniem sprzedawane sš jak dotychczas przez poznańskš firmę Perfekt. Eurintrade specjalizować się będzie w oprogramowaniu oraz pozostałym sprzęcie. Oferta Barco / Eurintrade skierowana jest do studiów graficznych, przygotowalni form drukowych oraz drukarń pracujšcych z technologiš zarówno flekso, offsetu, jak i wklęsłodruku. Znakomite programy: graficzne Đ między innymi PackEdge, Plato, w sposób wyjštkowo profesjonalny uwzględniajšce specyfikę drukowania i wytwarzania opakowań; oprogramowanie dla proofingu Đ FlexProof; zarzšdzanie kolorem Đ Kaleidoscope; zarzšdzanie produkcjš Đ BackStage oraz dajšcy bardzo duże możliwoœci FlexRip to główne atuty Barco. Oprócz oprogramowania Eurintrade proponuje swoim klientom urzšdzenia do wytwarzania form drukowych offsetowych oraz flekso. Z oferty Barco sš to naœwietlarki Computer-to-Plate do offsetu Đ Viking, Viking 8, Mondrian oraz dla flekso Đ CDI, CDI Compact, CDI Spark. Sš to produkty wysoko zaawansowane technologicznie i technicznie. Z pewnoœciš będš dużš konkurencjš dla podobnych produktów innych firm na polskim rynku. Opracowano na podstawie informacji prasowej