Europejska premiera NexPress w Paryżu
6 gru 2016 14:42

We wtorek 9 paŸdziernika maszyna NexPress rozpoczęła pracę w drukarni Numext mieszczšcej się w nowoczesnej dzielnicy Paryża Đ La DŽfense. Maszyna, która była jednš z większych atrakcji podczas DRUPA 2000, została zainstalowana i uruchomiona w cišgu 38 godzin. Numext jest drukarniš cyfrowš nastawionš na szybki druk. Wyposażona jest w urzšdzenie Indigo Pro+ i kolorowe kopiarki CLC 1000. Była jednym z pierwszych przedsiębiorstw nastawionych całkowicie na technologię cyfrowš. Zatrudnia 12 osób, a wysokoœć jej obrotów w roku 2000 wyniosła 10 mln franków, ze stopš przyrostu 30% rocznie. W najbliższych dniach zostanie opublikowana oficjalna informacja firm Heidelberg i Kodak Đ partnerów w spółce joint-venture NexPress Đ dotyczšca tej pierwszej w Europie instalacji maszyny. W listopadzie i grudniu br., bšdŸ w grudniu br. i styczniu roku przyszłego, planowane sš następne instalacje, także w regionie paryskim. Na podstawie serwisu Graphiline.com opracowała IZ

error: Kopiowanie zabronione!
cript>