Ewolucja w druku etykiet
6 gru 2016 14:50

Etykiety produkowane przez przemysł poligraficzny na trwałe wpisały się w życie konsumenta. Ich zadania są różne; w przypadku tych najprostszych jak etykiety logistyczne jest to dostarczenie właściwej i precyzyjnej informacji. Produkty o wysokim stopniu przetworzenia pełnią funkcję reklamową i są bardzo dobrym narzędziem marketingowym. Globalny rynek etykiet zdominowany jest nadal przez technologię druku offsetowego (41% udziału w rynku). Znaczący udział w tym rynku mają też fleksografia (27%) i wklęsłodruk (20%), a dalej technologie kombinowane, np. sitodruk + inna (8%) oraz typografia (4%). Największa produkcja etykiet odbywa się w Europie (36,50%); niewiele mniejszy udział ma Ameryka Północna (29,90%). Dalszy podział rynku kształtuje się następująco: Azja (23,10%), inne (6,20%) oraz Ameryka Południowa (4,30%). Stały postęp techniczny w poligrafii i konstrukcji maszyn drukujących oraz materiałów do druku sprawia, że udział poszczególnych technologii drukowania w produkcji etykiet uległ zmianie na przestrzeni czasu. Analizując dane dotyczące produkcji etykiet w Europie w latach 1984-2005 można łatwo zauważyć gwałtowny spadek produkcji tego asortymentu w technologii typografii (o 90%) i 50% redukcję nakładów realizowanych z zastosowaniem standardowych farb fleksograficznych (rozpuszczalnikowych i wodorozcieńczalnych). Lata dziewięćdziesiąte przyniosły stały przyrost produkcji realizowanej z zastosowaniem farb fleksograficznych UV (do 45%). W tym samym czasie swoją obecność na tym rynku zaznaczyły cyfrowe technologie druku, których potencjał wytwórczy został określony na 20%. Rosnące wymagania jakościowe i użytkowe w stosunku do etykiet spowodowały, że kombinowane technologie drukowania (np. rotacyjny sitodruk i offset) są obecnie wykorzystywane na poziomie 12% w realizacji tego rodzaju nakładów. Artykuł sponsorowany

error: Kopiowanie zabronione!
cript>