Fakty, nie tylko hasła
6 gru 2016 14:58

Ekologia to obecnie ważny akcent dla każdej firmy, każdego projektu, przedsięwzięcia. Wobec przewagi konkurencyjnej, o którą zabiegają przedsiębiorstwa, każdy element, który może przyczynić się do sukcesu, jest niezmiernie istotny. Jakość, wydajność urządzeń i innowacyjne technologie – konkurencja jest tu duża i są to elementy od dawna będące priorytetami. Coraz częściej jednak kluczowym tematem w budowaniu przewagi konkurencyjnej staje się ekologia, która coraz mocniej zakorzenia się nie tylko w przepisach prawnych, ale przede wszystkim w świadomości ludzi poszukujących rozwiązań zgodnych z polityką zrównoważonego rozwoju. Stąd m.in. tak duże zainteresowanie propozycją firmy Komori – innowacyjnym systemem suszenia Komori H-UV. Jest to rozwiązanie ekonomiczne, gwarantujące wysoką jakość końcowego produktu, w przypadku którego ekologia nie jest tylko pustym hasłem, ale za którym stoją fakty. Pierwszym jest kwestia suszenia. W systemie H-UV jest ono około dwukrotnie bardziej wydajne pod względem energetycznym w stosunku do rozwiązań bazujących na tradycyjnych lampach UV. Oznacza to również „krotne” korzyści dla środowiska. Kolejny fakt to całkowita eliminacja ozonu, który powstaje przy konwencjonalnych lampach UV. Zapobieganie powstawaniu ozonu eliminuje go jako czynnik szkodliwy dla metalowych elementów maszyny, przez co zwiększone są jej trwałość i żywotność. W ostatecznym rozrachunku to również jest korzystne dla środowiska. Technologia Komori H-UV sprawdza się doskonale w druku zarówno jedno-, jak i dwustronnym. Przy druku dwustronnym instaluje się jedną lampę H-UV nad systemem odwracania arkusza w celu wysuszenia pierwszej strony odbitki i w module krótkiego wykładania, by wysuszyć drugą stronę. Dzięki temu oszczędza się miejsce na konieczne w technologii konwencjonalnej zespoły suszące, instalowane przed systemem odwracania arkusza, czy też wydłużone wykładanie na końcu. Efekt to nie tylko krótsza, mniej kosztowna i zajmująca mniej miejsca maszyna drukująca, ale również wydajniejsze suszenie pozwalające na sprawniejszą obróbkę wydrukowanych arkuszy i co niezmiernie istotne w aspekcie ekologii – oszczędność energii. To również – co warto podkreślić – przekłada się na oszczędności użytkowników. Komori H-UV to innowacyjny system suszenia UV, wykorzystujący lampę ultrafioletową i farby UV o wysokiej czułości do suszenia świeżo zadrukowanego arkusza. To połączenie zalet druku konwencjonalnego i UV, które gwarantuje natychmiastowe suszenie wydruków, krótkie cykle produkcyjne, natychmiastową gotowość do dalszej obróbki, druk na trudnych podłożach, eliminację prószenia, łatwość uszlachetniania, odporność mechaniczną oraz połysk podobny jak w technologii konwencjonalnej. Podobnie jak w tradycyjnych systemach suszenia UV, tu również czynnikiem inicjującym cały proces jest fotopolimeryzacja uruchamiana przez promienie UV. Istotnym elementem, który świadczy o proekologicznym podejściu firmy Komori jest fakt, że czułość wykorzystywanych tu fotoinicjatorów została dostosowana do specjalnie zaprojektowanych lamp oraz farb UV. W efekcie energia dostarczona do lamp H-UV, a w konsekwencji niezbędna do pracy systemu suszenia, jest tu wykorzystywana w znacznie bardziej wydajny sposób. Co więcej, zapotrzebowanie energetyczne H-UV jest około 4-krotnie niższe niż w konwencjonalnej suszarce UV. Inne aspekty środowiskowe wynikające z zastosowania systemu H-UV, które podkreśla jego producent, to ilość emisji CO2, która stanowi tu zaledwie 25 proc. emisji pojawiającej się przy zastosowaniu konwencjonalnych systemów suszenia. Wysoka jakość końcowego produktu jest osiągana dzięki procesom bez proszkowania – to kolejny fakt potwierdzający, że rozwiązanie jest przyjazne dla środowiska. Dodatkowo ilość ciepła rozpraszanego przez lampę jest niezwykle mała, a podczas suszenia arkusz rozgrzewa się zaledwie do 4-5°C (nie do 40°C, jak w klasycznych suszarkach UV). To ważny aspekt środowiskowy, ale świadczy on również o tym, że technologia ta zapobiega odkształcaniu się arkuszy pod wpływem temperatury. Ekologia w przypadku rozwiązania Komori H-UV to nie tylko modne hasło. To twarde fakty, które przynoszą korzyści nie tylko środowisku, ale również użytkownikom systemu – drukarniom, m.in. opakowaniowym. Te zaś – wobec zmieniających się przepisów i świadomości – modyfikują swoje podejście do inwestycji i szukają rozwiązań nie tylko gwarantujących doskonałą jakość i prędkość, ale również ekologicznych. Komori H-UV jest odpowiedzią na te oczekiwania. Dostawcą tych systemów w Polsce jest firma Reprograf. Opracowano na podstawie materiałów firmy Reprograf