Farba drukarska podstawą każdego druku – część XVI
19 wrz 2022 14:21

Ponieważ farba jest podstawą każdego druku, to właściwości farb muszą być dostosowane do wymagań stawianych przez technikę drukowania offsetowego, tak aby zapewnić ich właściwe przenoszenie poprzez formę drukową na podłoże. 

Odporność na ścieranie cd. Ważną rolę odgrywa również rodzaj zastosowanego podłoża. Zbyt chropowata i nierówna struktura powierzchni papieru może powodować podatność druków na ścieranie. Dlatego też zjawisko to pojawia się najczęściej podczas drukowania na podłożach powlekanych matowych, choć różnią się one między sobą stopniem szorstkości i nierówności.

Także proszki stosowane do napylania druków w celu zapobiegania odciąganiu arkuszy w stosie działają w niektórych sytuacjach jak papier ścierny i mogą powodować uszkodzenia obrazu. Szczególnie ostre brzegi posiadają cząsteczki proszków wyprodukowanych na bazie węglanu wapnia i naturalnego cukru. Dlatego też najlepiej jest stosować proszki na bazie skrobi. Należy unikać używania ich w nadmiernej ilości i kierować się zasadą, że im mniej, tym lepiej. Ziarnistość proszku powinna być zawsze dobrana do gramatury podłoża. 

Aby zapobiegać ścieraniu się farb z powierzchni podłoża, należy:

– stosować do drukowania specjalne farby o podwyższonej odporności na ścieranie,
– dodawać do farby specjalne pasty zapobiegające ścieraniu, 
– unikać dodawania do farb olejów o niskiej lepkości w celu ich rozrzedzenia,
– nie napylać druków zbyt dużą ilością proszków, 
– skontrolować i ewentualnie skorygować obciążenia mechaniczne w kolejnych urządzeniach introligatorskich,
– powierzchnię druków zabezpieczyć warstwą lakieru.

Odporność na światło. Światłoodporność oznacza odporność kolorystyczną nadrukowanej warstwy farby na działanie światła.  Jest to najważniejszy parametr w przypadku produkcji plakatów, afiszy, okładek i innych druków narażonych na intensywne działanie światła.

O światłotrwałości farb decydują zastosowane do ich produkcji pigmenty. Tylko niektóre pigmenty posiadają praktycznie nieograniczoną światłoodporność, natomiast pozostałe zmieniają swoją kolorystykę w mniejszym lub większym stopniu i różnym czasie pod wpływem działania światła. Zmiany te spowodowane są budową chemiczną pigmentu, jego koncentracją, stanem fizycznym, podziałem wielkości ziarna. 

Zmiana barwy spowodowana jest niszczeniem struktury krystalicznej pigmentu. Nie następuje ona jednak gwałtownie, ale stopniowo. W zależności od przebiegu procesu rozpadu pojawia się zmiana barwy w postaci wolniejszego lub też szybszego efektu jaśnienia, ciemnienia bądź ciemnienia, które następnie przechodzi w blaknięcie. 

Pigmenty o wysokiej odporności na działanie światła są z reguły bardzo drogie. Dlatego też przed drukiem należy ustalić, jaka światłoodporność jest niezbędna przy danej pracy. Jeśli nie istnieją szczególne wymagania dotyczące stabilności barwy, wystarczające jest stosowanie farb standardowych. Do druku plakatów powinno się stosować farby, których światłoodporność wynosi co najmniej 6. 

Wszystkie farby standardowe posiadają określoną odporność na światło, a stosowna informacja znajduje się na etykiecie opakowania. Przy farbach triadowych normalna światłoodporność to 5 dla żółtej, 5 dla magenty, 8 dla cyjanu i 8 dla farby czarnej. 

Farby o podwyższonej odporności na światło mogą odbiegać kolorystycznie od standardowych, ze względu na ograniczony wybór i specyfikę pigmentów. cdn.

Ewa Rajnsz

 

error: Kopiowanie zabronione!
cript>