Farba drukarska podstawą każdego druku – część XXX
15 lis 2023 11:11

Ponieważ farba jest podstawą każdego druku, to właściwości farb muszą być dostosowane do wymagań stawianych przez technikę drukowania offsetowego, tak aby zapewnić ich właściwe przenoszenie poprzez formę drukową na podłoże.

Farby metaliczne cd.

Podczas uszlachetniania druków może pojawić się problem z niedostateczną przyczepnością kolejno nakładanych warstw lakierów lub folii. Jego przyczyną mogą być przylegające do powierzchni cząstek pigmentu stabilizatory i środki poślizgowe. Dlatego też zaleca się przeprowadzenie praktycznych testów.

Zdecydowanie najlepsze efekty połysku metalicznego uzyskuje się przez stosowanie farb srebrnych i złotych dyspersyjnych.

System farb metalicznych MetalFX

Koncepcja farb MetalFX powstała z potrzeby poszukiwania możliwości odtwarzania barw o wysokim połysku metalicznym w prosty i ekonomiczny sposób, w trakcie jednego przejścia przez maszynę.

System opiera się na farbach przeznaczonych do druku mokro na mokro – czterech specjalnych skalowych i dwóch farbach srebrnych oraz złotej o doskonałym połysku. Dlatego też wskazane jest stosowanie tej serii na maszynach 5-kolorowych. Możliwe jest oczywiście drukowanie mokro na sucho, ale przez zmienioną charakterystykę przyjmowania farb mogą wystąpić odchyłki barwne od kolorów zawartych we wzorniku.

Stosowanie farb systemu MetalFX umożliwia odtwarzanie szlachetnych, metalicznych barw w nieosiągalnym dotychczas wymiarze, z doskonałym efektem połysku i ostrości. Dodatkowo farby te, po odpowiednim przygotowaniu form drukowych zgodnie ze specjalnym oprogramowaniem, umożliwiają również odtwarzanie symulacji hologramów, uzyskiwanie efektów trójwymiarowych, a także znaków zabezpieczających.

System farb MetalFX obejmuje swym zakresem ponad 600 zdefiniowanych odcieni metalicznych, a łączna liczba barw, które można uzyskać, wynosi ponad milion.

Farby produkowane są na bazie pigmentów o najwyższym stopniu transparentności i czystości, charakteryzujących się minimalnym stopniem zaczernienia. Posiadają ponadto bardzo wysoką intensywność, co umożliwia drukowanie przy użyciu niewielkich ich ilości.

Farby fluorescencyjne

Pigmenty stosowane do produkcji farb fluorescencyjnych posiadają dość grubą ziarnistość, dlatego też ich charakterystyka drukowności nie jest szczególnie dobra. Powoduje to powstawanie problemów podczas podziału warstwy farby pomiędzy płytą a obciągiem gumowym, a także między obciągiem a podłożem drukowym, co może zakłócać proces drukowania.

Kolorystyka farb fluorescencyjnych oparta jest na wzorniku Pantone. Jednak osiągnięcie zamierzonego efektu optycznego zgodnego z wzornikiem możliwe jest często dopiero po dwukrotnym naniesieniu farby. Aby uzyskać lepsze efekty, drugą warstwę farby powinno się nanosić mokro na sucho.

Farby fluorescencyjne nie nadają się do drukowania powierzchni rastrowych i drobnych elementów kreskowych. Osiągnięcie pożądanego efektu optycznego wymaga bowiem wysokiego nadawania farby, co powoduje z kolei zabijanie delikatnych partii rastrowych.

Farby fluorescencyjne charakteryzują się bardzo niską światłotrwałością. Nie powinno się ich stosować do drukowania plakatów i innych druków, które będą wystawione na intensywne i bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Nie są one także odporne na działanie związków alkalicznych i rozpuszczalników, dlatego też nie jest wskazane lakierowanie takich druków lakierami dyspersyjnymi, lakierami utrwalanymi promieniowaniem UV lub kaszerowanie folią.

Białe farby kryjące

Do produkcji farb białych o właściwościach kryjących stosuje się pigmenty na bazie tlenku tytanu. Jego stosowanie umożliwia uzyskanie wysokiego stopnia bieli przy bardzo dobrym stopniu krycia. Stosowany jest on również do produkcji farb kolorowych, które powinny posiadać zdolność krycia powierzchni.

Farb białych kryjących używa się najczęściej do drukowania na podłożach napylanych lub laminowanych aluminium, np. przy produkcji etykiet. Farbami zadrukowuje się te fragmenty podłoża, na których efekt metaliczny ma być niewidoczny.

Ponieważ trudno jest na tego typu podłożach osiągnąć efekt idealnej białości, zaleca się stosowanie specjalnej wersji bieli kryjącej, podbarwionej lekko na niebiesko, która umożliwia uzyskanie znacznie lepszego efektu.

W zależności od rodzaju podłoża, aby uzyskać wysoki efekt białości, dobrze jest nanosić farbę dwukrotnie. Im większa jest ilość nadrukowanej farby, tym lepszy efekt bieli. Przy drukowaniu jednokrotnym należy nanieść na podłoże 2,0-2,5 g/m2, a przy dwukrotnym zalecana ilość to każdorazowo ok. 1,7 g/m2.

Farby do zadruku podłoży o niskiej wsiąkliwości lub niechłonnych

W druku offsetowym stosuje się często podłoża o obniżonej wsiąkliwości lub niechłonne – matowe, metalizowane i napylane aluminium oraz różne rodzaje folii. Podłoża te mają najczęściej bardzo zamkniętą strukturę powierzchni i nie posiadają porów, w które mogłyby wnikać płynne składniki farby.

Farby stosowane do zadruku takich powierzchni powinny posiadać w swojej recepturze specjalnie dobrane spoiwa, które zapewnią nadrukowanej warstwie farby utrwalanie się w znacznym stopniu lub wyłącznie oksydacyjnie.

W przypadku drukowania na foliach wiązanie się farby z podłożem może być dodatkowo utrudnione przez znajdujące się na ich powierzchni środki rozdzielające, poślizgowe i zmiękczające. cdn.

Ewa Rajnsz

Artykuł sponsorowany