Farby perłowe
15 wrz 2017 08:32

Druk farbami z efektem połysku perłowego stwarza nowe możliwości wykonywania atrakcyjnych wizualnie druków w technice offsetu arkuszowego. Najczęściej stosuje się je do produkcji wysokiej jakości prospektów, etykiet i opakowań. 

Pigmenty perłowe stosowane były niedawno tylko we wklęsłodruku, fleksografii i sitodruku, ze względu na ograniczenia wynikające ze specyficznej budowy ich cząsteczek. 

Zasadniczą rolę uniemożliwiającą stosowanie pigmentów perłowych do produkcji farb arkuszowych odgrywała wielkość ich cząsteczek. Aby mogły one być używane do produkcji farb offsetowych, nie mogą być większe niż 25 µm, w przeciwnym razie uniemożliwiałyby właściwe przenoszenie farby w zespole farbowym maszyny drukującej. 

Pigmenty o większych cząsteczkach mogą być stosowane w druku offsetowym jedynie w lakierach, które są nanoszone przez zespoły lakierujące wyposażone w rakiel komorowy lub stosowane w innych, wymienionych wcześniej, technikach drukowania.

Dzięki nowym metodom produkcyjnym, pozwalającym na znaczne zmniejszenie ich cząsteczek, pigmenty perłowe stosowane są od niedawna także w farbach arkuszowych.

Efekt połysku perłowego występuje w naturze i można go zaobserwować np. we wnętrzach muszli, na rybich łuskach.

Imitowanie tego fenomenu w druku arkuszowym jest możliwe przez przenoszenie na podłoże ekstremalnie cienkich warstw pigmentów, które układają się płasko-równolegle do powierzchni podłoża. Padające światło jest załamywane na krawędziach warstw pigmentów, a następnie odbijane i rozpraszane. Przez nakładanie się na siebie odbitych promieni świetlnych powstaje gra świateł powodująca wrażenie połyskującej i mieniącej się powierzchni. W zależności od kąta padania światła odbiera się optycznie zmienne wrażenie powierzchni podłoża.

Pigmenty wykonywane są najczęściej na bazie miki. W zależ-ności od grubości jej płytek otrzymuje się różne efekty interferencyjne. Pigmenty napylane są najczęściej na warstwę pigmentów absorpcyjnych, co w zależności od ich barwy oraz kąta padania światła powoduje optycznie zmienne wrażenie powierzchni. Efekty zależne są również od wielkości cząstek pigmentów.

Płytki miki można powlekać m.in.: 

– tlenkiem tytanu (uzyskując barwy od srebrnej, przez żółtą, czerwoną, niebieską do zielonej);

– tlenkiem żelaza (uzyskując barwy metaliczne miedziane, brązowe, czerwone);

– tlenkiem chromu (uzyskując różne efekty) lub też kombinacjami tych związków.

Pigmenty perłowe mogą być również produkowane na bazie syntetycznych płytek dwutlenku krzemu, powleczonego dwutlenkiem tytanu. Taka kombinacja zapewnia uzyskiwanie efektów wielobarwnych, a wielkość cząsteczek mieści się w przedziale od 5 do 50 µm.

Duże znaczenie dla wysokiej jakości efektu perłowego ma również charakterystyka zastosowanego do druku podłoża. Im jest ono bardziej matowe i gładkie, tym bardziej widoczne stają się specyficzne właściwości pigmentów. Jeśli powierzchnia papieru jest nierówna, to pigmenty perłowe nie mogą układać się w sposób płasko-równoległy, powodując tym samym rozproszenie światła i obniżenie połysku.

Wpływ na rodzaj uzyskanego efektu perłowego ma również kolejność drukowania. Farby perłowe można aplikować na końcu procesu drukowania, na podłoże zadrukowane już standardowymi farbami. Powstaje w ten sposób efekt perłowy. 

Można je również zastosować jako podkład przed naniesieniem kolejnych warstw farb. Najlepiej, jeśli kolejno nadawane farby będą posiadały wysoki stopień transparentności. Uzyskuje się w ten sposób zupełnie odmienny efekt, zbliżony bardziej do metalicznego. 

Farby perłowe można stosować do drukowania apli lub motywów rastrowych. 

Przy drukowaniu farbami perłowymi dobrze jest zastosować specjalny obciąg, który będzie zapobiegał odkładaniu się pigmentów. Przy drukowaniu ilustracji rastrowanych liniatura rastra nie powinna być mniejsza niż 34 l/cm, w przeciwnym wypadku mogą wystąpić problemy z przenoszeniem cząsteczek pigmentu. 

W celu uzyskania wysokiej jakości efektów zaleca się nadawanie większych ilości farby perłowej niż standardowo.

Artykuł sponsorowany