Farby to nie wszystko – dbałość o środowisko to nasz znak rozpoznawczy – część I
22 cze 2018 12:28

Hubergroup zawsze przywiązywał olbrzymią wagę do zagadnień ochrony środowiska naturalnego i ochrony zdrowia konsumentów. Problematyka zanieczyszczenia ekosystemu ziemi i wody, wyczerpywania się zasobów naturalnych, skutku emisji gazów i pyłów do atmosfery spowodowała, że zaczęliśmy już dawno – zanim nastała moda na ekologię – optymalizować nasze produkty, tak aby nie obciążać środowiska. We wszystkich tych działaniach byliśmy pionierami.

Pierwszym krokiem były farby offsetowe bez olejów mineralnych. Oleje mineralne stanowiły główny rozpuszczalnik w farbach offsetowych i jako pochodne ropy naftowej były słabo biodegradowalne, co szkodziło środowisku oraz zdrowiu człowieka. Stąd też decyzja o zamianie na oleje roślinne, które łatwo ulegają biodegradacji i można je usunąć podczas recyklingu odpadów papierowych.

Kolejnym krokiem było wprowadzenie nowych dodatków do roztworów zwilżających, pozwalających na redukcję lub eliminację izopropanolu z procesu drukowania, a tym samym ilości lotnych związków organicznych VOC niszczących atmosferę. 

Jako pierwsi na świecie zauważyliśmy problem wpływu składników recepturowych farb na zdrowie konsumentów, co zaowocowało produkcją farb i lakierów o niskiej migracji, których składniki nie zanieczyszczały artykułów spożywczych zapakowanych w drukowane opakowania.

W ostatnich latach cały koncern hubergroup intensywnie pracował nad optymalizacją metod produkcji, tak aby świadomie i maksymalnie wykorzystywać naturalne zasoby energetyczne i minimalizować obciążenia środowiska naturalnego.

Wszystkie firmy należące do hubergroup są świadome swojej odpowiedzialności za środowisko naturalne. Od kilku lat posiadamy Certyfikat Zarządzania Środowiskowego ISO 14001, a także ISO 9001 i OHSAS 18001. 

I choć nasze osiągnięcia w zakresie ochrony środowiska i dbałości o zasoby naturalne były wysokie, to w roku 2017 wyznaczyliśmy nowe standardy. 

Jako pierwszy producent farb drukarskich na świecie opracowaliśmy szeroki asortyment produktów, który został przetestowany i certyfikowany przez EPEA wg standardów Cradle to Cradle® („od kołyski do kołyski”). Tym samym chcemy umożliwić naszym klientom drukowanie w tym standardzie.

Jako pierwszy producent farb wycofaliśmy w związku z tym kobalt z receptur prawie wszystkich naszych farb offsetowych. 

Sole kobaltu, które jako katalizatory wspomagają proces oksydacyjnego schnięcia farb, wg kryteriów wielu oznaczeń ekologicznych oceniane są krytycznie. Udało nam się zoptymalizować receptury tych farb bez zmiany dotychczasowego profilu właściwości i mechanizmu schnięcia.  cdn.

Ewa Rajnsz

Artykuł sponsorowany

 

error: Kopiowanie zabronione!
cript>