Farby to nie wszystko – dbałość o środowisko to nasz znak rozpoznawczy – część II
19 lip 2018 14:12

Hubergroup zawsze przywiązywał olbrzymią wagę do zagadnień ochrony środowiska naturalnego i ochrony zdrowia konsumentów. Problematyka zanieczyszczenia ekosystemu ziemi i wody, wyczerpywania się zasobów naturalnych, skutku emisji gazów i pyłów do atmosfery spowodowała, że zaczęliśmy już dawno – zanim nastała moda na ekologię – optymalizować nasze produkty, tak aby nie obciążać środowiska. 

We wszystkich tych działaniach byliśmy pionierami.

Zagadnienia ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju zyskują dla firm coraz większe znaczenie. Stale rośnie również światowy popyt na produkty zoptymalizowane pod kątem ekologii. Wielu producentów marek podjęło zobowiązanie do zrównoważonego rozwoju w sensie holistycznej odpowiedzialności i wzmacnia starania, aby zoptymalizować swoje produkty i tym samym zaznaczyć swój ślad w ekologii. 

Konsumentom jest jednak często trudno zachować właściwą przejrzystość. Z tego też powodu instytucje rządowe i pozarządowe przyznają produktom etykiety ekologiczne, tzw. Eco-labels, z którymi związane są określone wymagania.

Jak wiadomo, produkty drukowane również mogą być certyfikowane ekologicznie. Poprzez zastosowanie oznaczeń, cieszących się często międzynarodową rozpoznawalnością, drukarnie i producenci produktów powszechnego użytku mogą wyrazić swoją odpowiedzialność za dbałość o środowisko naturalne. 

Dotychczas większość oznaczeń „eco” na produktach drukowanych świadczyła o stosowaniu do produkcji certyfikowanego papieru makulaturowego. Nie oceniano jednak w żaden sposób, czy druk był zgodny z kryteriami ekologicznymi.

Wydawałoby się, że aby dbać o środowisko w procesie drukowania i dalszej obróbki druków, należałoby „tylko” zrezygnować z konkretnych niepożądanych substancji, a także ograniczyć emisje rozpuszczalników w postaci lotnych związków organicznych z farb, lakierów, środków myjących, czyszczących i zwilżających. 

Okazuje się jednak, że poszczególne oznaczenia ekologiczne wiążą się z dodatkowymi wymaganiami, przy czym najwyższym uznanym znakiem jest certyfikat Cradle to Cradle®.

W ramce powyżej zestawienie najważniejszych oznaczeń ekologicznych. 

Blauer Engel

Znak Blauer Engel (Błękitny anioł) nadawany przez rząd Niemiec jest najstarszym na świecie i najbardziej znanym oznakowaniem ekologicznym. Gwarantuje, że produkty spełniają wysokie standardy odnośnie do ochrony środowiska, zdrowia i cech użytkowych. Przy ocenie poddaje się obserwacji cały łańcuch żywotności produktu. Od początku 2015 roku znak Blauer Engel istnieje również dla produktów drukowanych RAL-UZ 195. Obejmuje kryteria oceny począwszy od jakości papieru aż do procesu drukowania w różnych technikach.

Znak jest nadawany przez Niemiecki Instytut Jakości i Etykietowania (Deutsche Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e. V. RAL) na zlecenie Federalnej Agencji Ochrony Środowiska.

Nordic Ecolabel

Nordyckie oznakowanie ekologiczne jest nadawane produktom, które podczas drukowania w mniejszy sposób niż standardowy obciążają środowisko w zakresie zużycia wody, energii i stosowania dodatków chemicznych.

Znak stosowany jest najczęściej w krajach północnej Europy: Danii, Szwecji, Finlandii, Norwegii i Islandii.

Nadawaniem znaku zajmują się państwowe organy ochrony środowiska danego kraju. 

EU Ecolabel

Znak EU Ecolabel ma charakter transgraniczny i jest stosowany na wspólnym rynku europejskim jako jednolite oznaczenie produktów przyjaznych środowisku. Podobnie jak w przypadku innych znaków określa on limity zużycia energii, wody i emisji zanieczyszczenia powietrza. Ma na celu zapobieganie powstawaniu strat środowiskowych. Następuje to przez wykluczenie określonych substancji chemicznych, które są klasyfikowane jako potencjalnie groźne.

Certyfikacja jest przeprowadzana przez krajowe instytucje nadające certyfikaty środowiskowe; w Niemczech jest to Niemiecki Instytut Jakości i Etykietowania (Deutsche Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e. V. RAL).

Austriacki znak ochrony środowiska

Austriacki znak ochrony środowiska jest oficjalnym certyfikatem Republiki Austrii. Nadawany jest przez Ministerium für ein lebenswertes Österreich i gwarantuje przyjazne środowisku produkty oraz usługi. Certyfikowane są tylko te produkty, które wykazują się odpowiednią zdolnością użytkową i jakością.

Poza wysokimi wymogami ww. znaków okazuje się, że można jeszcze o kilka kroków dalej…

Stosując się do koncepcji, certyfikatu, sposobu nowatorskiego postrzegania świata – Cradle to Cradle®.  cdn.

Ewa Rajnsz

 

error: Kopiowanie zabronione!
cript>