Farby to nie wszystko – dbałość o środowisko to nasz znak rozpoznawczy – część III
27 sie 2018 08:14

Hubergroup zawsze przywiązywał olbrzymią wagę do zagadnień ochrony środowiska naturalnego i ochrony zdrowia konsumentów. Problematyka zanieczyszczenia ekosystemu ziemi i wody, wyczerpywania się zasobów naturalnych, skutku emisji gazów i pyłów do atmosfery spowodowała, że zaczęliśmy już dawno – zanim nastała moda na ekologię – optymalizować nasze produkty, tak aby nie obciążać środowiska. We wszystkich tych działaniach byliśmy pionierami.

Cradle to Cradle®

Jest to koncepcja o bardzo wysokim standardzie, inspirowana naturą, bardziej innowacyjna niż inne certyfikaty. Bazuje na stosowaniu tzw. zamkniętego obiegu, cyrkulacji produktów bez generowania żadnych odpadów i zachowaniu cennych surowców. Oznacza to w procesie drukowania, że jeśli zastosowane produkty mogłyby być przetworzone w zamkniętym obiegu biologicznym, to osad powstający podczas deinkingu – odfarbiania nie byłby odpadem, a cennym surowcem odżywczym. 

Co oznacza deinking? Pod pojęciem deinkingu (odfarbiania) rozumie się usuwanie farby drukarskiej z zadrukowanej makulatury. Wyroby drukowe uznaje się za odfarbione, jeśli poddane metodom badawczym INGEDE spełniają wytyczne „Deinkability Score Card”.

Certyfikat Cradle to Cradle® oznacza wyjście poza schematy i stanowi jak na razie najbardziej zaawansowany model zrównoważonego rozwoju. Oznacza bowiem:

– konsekwentne stosowanie bezpiecznych dla środowiska materiałów;

– ponowne wykorzystanie, czyli przerób wtórny materiałów; 

– wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych; 

– odpowiedzialne gospodarowanie wodą;

– odpowiedzialność społeczną, chroniącą prawa pracowników.

Optymalizację promuje EPEA Int. Umweltforschung GmbH, a certyfikacji dokonuje Cradle to Cradle Products Innovation Institute. 

Papier, a szczególnie pochodzenie celulozy jest ważnym kryterium, ponieważ tylko zrównoważona polityka gospodarki leśnej ma przyszłość, a makulatura jest cennym surowcem wtórnym. Ponadto różnicę stanowi fakt, czy papier makulaturowy pełen szkodliwych substancji jest poddawany recyklingowi, czy też od samego początku przeznaczony jest do obiegu wtórnego.

Farby drukarskie, lakiery i środki pomocnicze powinny zawierać surowce odnawialne lub być produkowane na ich bazie. W zależności od oznakowania ekologicznego farby muszą spełniać określone kryteria względem składu surowcowego. Szeroki asortyment produktów hubergroup bazuje na olejach roślinnych ze źródeł odnawialnych i spełnia kryteria odfarbiania zgodnie z metodą INGEDE 11 oraz zaleceniami Europejskiej Rady ds. Makulatury.

Uwzględnione jest przy tym zarządzanie energią, ponieważ przejście na odnawialne źródła energii (słońce, wiatr, woda) jest nieuniknione w rozumieniu zrównoważonego rozwoju i pozwala na co najmniej kompensację emisji CO2.

 Kolejnym kryterium są odpady, powstające podczas produkcji lub też po zużyciu produktu. Pod kątem ekologicznym i ekonomicznym zasadne jest wsteczne wprowadzanie odpadów w obiegi wartości dodanej. To ważne, ponieważ w procesie recyklingu cenne surowce, jak np. celuloza, mogłyby być powtórnie użyte, a jedynie odpadki resztkowe niepodlegające powtórnemu przerobowi musiałyby być utylizowane. Chroni to źródła pochodzenia i redukuje ilość odpadów. 

Hubergroup jako pierwszy producent farb drukarskich otrzymał srebrny certyfikat Cradle to Cradle® na farby i lakiery do druku opakowań artykułów spożywczych, które będą produkowane pod nazwą „hubergroup Eco-Offset Inks Premium Plus”.

Posiadając certyfikat Cradle to Cradle® możemy pomóc naszym użytkownikom uzyskać certyfikację ich wyrobów, co w przyszłości powinno być coraz częstszym wymaganiem zleceniodawców.

Ewa Rajnsz

Artykuł sponsorowany

 

error: Kopiowanie zabronione!
cript>