Finansowanie inwestycji modernizacyjnych z dotacją i bezpłatnym doradztwem
6 gru 2016 14:59

Do końca 2016 roku firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw z branży poligraficznej mogą składać wnioski o finansowanie planowanych inwestycji modernizacyjnych oferowane w ramach Programu Finansowania Energii Zrównoważonej – PolSEFF2. Finansowanie obejmuje bezzwrotną dotację w wysokości do 15 proc. wartości kredytu, wypłacaną przez NFOŚiGW oraz bezpłatne doradztwo inżynierów ekspertów programu PolSEFF2 finansowane przy wsparciu Unii Europejskiej. W ramach programu może być sfinansowany praktycznie każdy projekt inwestycyjny polegający na wymianie maszyn, urządzeń lub instalacji, w rezultacie którego nastąpi poprawa efektywności energetycznej o minimum 20 proc. Programem objęte są również projekty termomodernizacji budynków produkcyjnych, magazynowych czy biurowych, które przyniosą min. 30 proc. oszczędności w zużyciu energii. PolSEFF2 jest już drugą edycją programu, uruchomionego na skutek dużego zainteresowania przedsiębiorców i przedterminowego wyczerpania się funduszy przeznaczonych na pierwszą edycję programu, z której skorzystało ponad 2000 przedsiębiorstw. Wartość udzielonego finansowania przekroczyła 180 mln euro. Zrealizowane inwestycje przyczyniły się do zmniejszenia w polskich przedsiębiorstwach rocznego zużycia energii o 342 GWh i zredukowały emisję dwutlenku węgla o 102 tys. ton rocznie. Nawet do 150 tys. euro dotacji Przedsiębiorcy, którzy planują w swoich firmach inwestycje modernizacyjne, powinni zgłosić się do lokalnego oddziału BGŻ BNP Paribas – banku uczestniczącego w programie, w którym mogą złożyć wniosek o kredyt z dotacją, jak również uzyskać szczegółowe informacje o kredycie. W ramach programu firma może uzyskać do 1 mln euro kredytu. Przy tej maksymalnej kwocie kredytu bezzwrotna dotacja może wynieść do 150 tys. euro. Dotacja jest wypłacana po zakończeniu inwestycji i przeznaczona jest na częściową spłatę kredytu. Uproszczona procedura, bezpłatne wsparcie inżynierów – ekspertów Przedsiębiorcy mogą skorzystać z dwóch ścieżek wnioskowania o finansowanie, które zależą od rodzaju inwestycji oraz wysokości wnioskowanego kredytu. Procedura uproszczona – szybsze decyzje, oszczędność czasu Jeśli planowana inwestycja ma polegać na prostej wymianie starych urządzeń lub maszyn na nowe, bardziej energooszczędne, a wartość wnioskowanego kredytu nie przekracza 250 tys. euro, przedsiębiorca może skorzystać z PROCEDURY UPROSZCZONEJ określanej jako Inwestycje LEME. Procedura ta może jednak zostać zastosowana wtedy, gdy wymieniane urządzenie lub maszyna znajdują się w kategorii technologicznej objętej listą LEME. Lista LEME jest interaktywną listą materiałów, urządzeń oraz technologii zgrupowanych w odpowiednich kategoriach technicznych. Każdy produkt zarejestrowany na liście LEME został zweryfikowany pod kątem energooszczędności przez inżynierów programu i zawiera certyfikat, który można wydrukować i przedstawić w banku wraz z wnioskiem o kredyt z dotacją. Dla banku certyfikat ten oznacza, że to urządzenie jest już zakwalifikowane do programu. Wyszukiwarka produktów zarejestrowanych na LEME jest dostępna na stronie internetowej programu. Procedura standardowa – bezpłatne doradztwo Procedura ta będzie dotyczyć wszystkich inwestycji, które nie mogą być zrealizowane za pośrednictwem listy LEME. Procedura taka obejmuje dokładniejszą analizę inwestycji pod kątem jej efektu energooszczędnościowego, jak również finansowego. W przypadku termomodernizacji budynków będzie obejmować pełny audyt energetyczny. Wszystkie te dodatkowe prace związane z opracowaniem takich analiz i raportów, w tym przeprowadzenie audytów energetycznych, są wykonywane bezpłatnie przez inżynierów programu PolSEFF2. Przedsiębiorca może też liczyć w ramach tej procedury na bezpłatną pomoc przy wypełnianiu danych technicznych we wniosku o kredyt. Możliwe oszczędności energii mogą sięgnąć ponad 80 proc., a okres zwrotu z inwestycji nawet 1 rok. Przykłady zrealizowanych w ramach PolSEFF inwestycji w branży poligraficznej wraz z korzyściami, jakie przyniosły przedsiębiorcom, są dostępne w zakładce Historie Sukcesów na stronie internetowej programu. Na tej samej stronie dostępna jest do pobrania również tematyczna broszura poświęcona sposobom obniżania kosztów energii w przedsiębiorstwie poligraficznym. Artykuł sponsorowany