Firma Bšttcher Polska Sp. z o.o. w nowej siedzibie
6 gru 2016 14:43

Firma Bšttcher Polska Sp. z o.o. na poczštku tego roku przeprowadziła się do własnej, od podstaw wybudowanej siedziby w podwarszawskim Błoniu przy ul. Lesznowskiej 20 C. Po powitaniu goœci licznie przybyłych na oficjalne uroczyste otwarcie w dniu 6 lutego Małgorzata Olszewska-Nowicka Đ prokurent Bšttcher Polska Đ poinformowała o zakresie prowadzonych prac poczynajšc od zakupu działki aż po oddanie obiektu do eksploatacji. Budynek o powierzchni użytkowej 330 m2 wybudowano na działce 6600 m2 w czasie niespełna jednego roku od zatwierdzenia planów budowy. Częœć biurowo-socjalna i przestronna sala konferencyjno-szkoleniowa znajdujš się w częœci dwukondygnacyjnej, druga częœć Đ parterowa Đ to wysoka hala magazynowa przeznaczona na gotowe wałki do maszyn drukujšcych (Bšttcher Polska zleca wykonanie nowych wałków lub regenerację używanych do dużego zakładu produkcyjnego Grupy Bšttcher w Czechach Đ na spotkaniu był obecny dyrektor tego zakładu Jir˙i Volf) i wydzielone pomieszczenia do konfekcjonowania obcišgów offsetowych oraz produkcji i rozlewania œrodków chemicznych do mycia i konserwacji wałków i obcišgów, a także dodatków do płynu zwilżajšcego wraz z rozlewniš alkoholu izopropylowego. Małgorzata Olszewska podkreœliła, że Grupa Bšttcher posiada międzynarodowy certyfikat jakoœci ISO 9001 i wkrótce zostanš podjęte starania o objęcie nim polskiej placówki. Nowy obiekt został tak zaprojektowany, że w przyszłoœci może być dalej rozbudowywany Đ podkreœliła M. Olszewska. Firma Bšttcher Polska powstała zaledwie szeœć lat temu i w tym krótkim czasie z jednoosobowego przedstawicielstwa rozwinęła się do przedsiębiorstwa zatrudniajšcego kilkanaœcie osób i zajmujšcego znaczšcš pozycję na polskim rynku w zakresie oferowanych produktów. W uroczystoœci uczestniczyły władze miasta Błonia z burmistrzem Zbigniewem Stępniem. Przybyły na uroczystoœć Franz-Georg Heggemann Đ szef Grupy Bšttcher (reprezentujšcy ósme w kolejnoœci pokolenie w firmie rodzinnej) powitał przedstawicieli największych firm Đ producentów maszyn drukujšcych: Heidelberg, MAN Roland, Adast oraz drukarń: Agora, Winkowski, Poligrafia SA, Presspublica, Drukarnia Skarbowa i in. F.-G. Heggemann znacznš częœć swojego wystšpienia poœwięcił prezentacji firmy zatrudniajšcej 1600 pracowników w 25 krajach œwiata. 17 zakładów produkcyjnych wytwarza od 130 lat walce ogumowane do maszyn dla różnych gałęzi przemysłu Đ poligrafia jest podstawowym i głównym odbiorcš produktów firmy. Zdecydowaliœmy się na budowę oddziału naszej firmy w Polsce bioršc pod uwagę szybki wzrost gospodarczy; wierzymy też, że rozwój waszego kraju będzie jeszcze bardziej dynamiczny. Przewidujemy, że wzrost gospodarczy Polski w najbliższych 15 latach może osišgnšć ponad 20% Đ mówił F.-G. Heggemann. AO

error: Kopiowanie zabronione!
cript>