Flexo 2003 Đ branża w dobrym nastroju
6 gru 2016 14:43

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez firmę Reed Exhibitions, organizatora targów FLEXO 2003, 58% ankietowanych firm zamierza w cišgu najbliższych dwóch lat dokonać nowych inwestycji sprzętowych. Tegoroczna impreza, która odbywała się w dniach 4-6 marca w Birmingham, potwierdziła optymistyczne nastroje wœród fleksografów. Wœród najczęœciej wymienianych urzšdzeń znalazły się maszyny fleksograficzne Đ zakup nowych maszyn drukujšcych planuje 69% respondentów. Spory udział w odpowiedziach miały także systemy prepress i urzšdzenia uzupełniajšce. Dyrektor ds. marketingu targów FLEXO 2003 tak skomantowała wyniki badań: Pokazujš one dobitnie priorytety fleksografów, którzy podnoszšc wydajnoœć i jakoœć swoich zakładów muszš inwestować w nowe technologie. Te optymistyczne nastroje znalazły też odbicie we frekwencji, tak wœród wystawców, jak i zwiedzajšcych ostatniej edycji targów FLEXO. W wystawie wzięło udział ponad 100 czołowych dostawców dla tego segmentu rynku, reprezentujšcych 15 krajów. Wœród zwiedzajšcych dominowali oczywiœcie goœcie z Wielkiej Brytanii, ale na targach pojawiły się też liczne grupy z innych państw europejskich, także z naszej częœci kontynentu, oraz z Azji. Co pokazano? Wœród licznych wystawców nie zabrakło najważniejszych producentów sprzętu dla przygotowalni i drukarń fleksograficznych. Sporo firm przygotowało na targi FLEXO premiery rynkowe. Na stoisku firmy Esko-Graphics prezentowany był pełny system workflow do produkcji flekso, w skład którego wchodziły m.in. programy do projektowania przestrzennego (CAD), rozwišzania graficzne i bezpoœrednie naœwietlanie płyt z użyciem systemu Cyrel Digital Imager. Wœród nowoœci z zakresu oprogramowania firma pokazała m.in. nowš wersję programu do animacji ArtiosCAD v. 5.0, ostatniš wersję oprogramowania do prepress PackEdge, moduł Plato do impozycji ekranowej oraz DeskPack Đ biurkowy zestaw narzędzi do projektowania opakowań. Na targach FLEXO firma Esko-Graphics wprowadziła do swojej oferty nowš aplikację do retuszu w systemie zarzšdzania barwš COLORTRONE. Jeœli chodzi o sprzęt, z dużym zainteresowaniem spotkały się prezentacje systemu CDI Compact z opcjš sleeves. System ten naœwietla cyfrowo płyty fotopolimerowe o formacie do 1200 x 900 mm, oferuje również możliwoœć naœwietlania płyt zamontowanych na tulejach. Nowe rozwišzania dla sektora flekso pokazała na targach firma Creo. Jednš z najważniejszych nowoœci była opcja cyfrowego naœwietlania płyt z zastosowaniem tulei w systemach nowej generacji ThermoFlex. Urzšdzenie pozwala na cyfrowš produkcję płyt i filmów o maksymalnym formacie 1321 x 203 mm. Firma demonstrowała też nowš technologię rastrowania Đ MaxTone, która Đ jak zapewnia Creo Đ pozwala na reprodukcję najwyższej jakoœci wydruków. Raster MaxTone jest dostępny jako opcja w wersji 2.1 systemu workflow Prinergy Powerpack. W systemie tym wprowadzono też nowe narzędzie do zalewkowania, w pełni kompatybilne ze wszystkimi produktami z serii Prinergy. Poza systemem Powerpack podczas pokazów na żywo firma Creo prezentowała także drugi z oferowanych systemów workflow Đ Brisque Pack. Firma Kodak Polychrome Graphics prezentowała na targach FLEXO dwa systemy odbitek próbnych, przeznaczone także dla sektora opakowań: biurkowš drukarkę First Check i cyfrowy system Approval XP4. Drukarka First Check jest sterowana RIPem firmy Best i Đ jak zapewnia dostawca Đ została zaprojektowana właœnie z myœlš o produkcji opakowań. Urzšdzenie pozwala na reprodukcję wielu kolorów specjalnych i umożliwia wykonanie wydruków próbnych na różnych podłożach, m.in. folii termokurczliwej i foliach przezroczystych. Po raz trzeci na targach FLEXO prezentowała się z własnym stoiskiem firma Nilpeter. Podczas wystawy firma promowała przede wszystkim dwie linie produkowanych przez siebie maszyn drukujšcych: FA i FB. Włoska firma Schiavi, należšca do grupy Bobsta, promowała na targach produkowane przez siebie maszyny fleksograficzne bez napędu głównego, w tym znakomicie sprzedajšcy się model Sigma. Wszystkie produkowane przez Schiavi maszyny wykorzystujš technologię sleeves w cylindrach płytowych i wałkach aniloksowych, co ma zapewnić jak najkrótszš zmianę narzšdu i w jak największym stopniu usprawnić pracę urzšdzenia. Firma Intercolor, produkujšca specjalistyczne farby UV flekso, pokazała na targach trzy nowoœci ze swojej oferty. Pierwszš z nich była bezzapachowa farba UV przeznaczona do zadrukowywania opakowań spożywczych Uvaflex Y7. Jak zapewnia producent, farba ta znakomicie nadaje się do produkcji na foliach i plastiku. Kolejna nowoœć to Optiflex Đ uniwersalna farba UV o wysokiej zawartoœci pigmentu. Trzeci nowy produkt w ofercie firmy Intercolor to Primocure Đ farba UV przeznaczona do drukowania na kartonach. Zdaniem producenta dzięki dużej intensywnoœci kolorów i niskiej lepkoœci farba zapewnia właœciwš ostroœć pumktów. Dzięki szybkiemu schnięciu Primocure można poddać dalszej obróbce wkrótce po zadrukowaniu podłoża. Opracował SS