Foliowanie z Pasjš
6 gru 2016 14:43

Voyager 3 to urzšdzenie do przemysłowego foliowania na goršco najnowszej generacji firmy GBC. Pierwszy tego typu model maszyny w naszym kraju został zakupiony przez firmę Pasja z Mikołowa. Voyager 3 jest maszynš pracujšcš z dużš prędkoœciš (do 50 m/min, do formatu B1), wydajnš i ekonomicznš, a także wszechstronnš pod względem zastosowania różnorodnych termofolii. Jak zapewnia producent, rozwišzania takie, jak: regulowany docisk pneumatyczny dla różnych gramatur, wałek tzw. bananowy wygładzajšcy folię, regulacja naprężenia wstęgi folii, szeroki wałek prostujšcy arkusze, wstępna perforacja arkusza, elektroniczne ustawianie długoœci arkusza i zakładki zapewniajš cišgłš, bezawaryjnš pracę maszyny, wysokš oraz stałš jakoœć produktu finalnego. Zaletš maszyny jest także kalander ogrzewany wodš, który szybko osišga zadanš temperaturę, zapewniajšc równomierny jej rozkład na całej długoœci cylindra oraz pełnš kontrolę stabilnoœci procesu. Voyager 3 pracuje in-line i składa się z podajnika, laminatora i separatora arkuszy. Model zakupiony przez Pasję wyposażony jest dodatkowo w automatyczny odbierak (stacker), dzięki któremu maszyna staje się w pełni automatycznš, wysoko wydajnš liniš do foliowania na goršco. Dostawcš maszyny oraz termofolii jest firma Wolff Trading, która zapewnia również polski serwis. Opracowano na podstawie informacji firmy Pasja