Forum Poligraficzne 2004
6 gru 2016 14:43

We wrzeœniu 2004 w czasie trwania Salonu Techniki Pakowania i Logistyki TAROPAK odbędzie się w Poznaniu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich spotkanie branży poligraficznej pod hasłem Forum Poligraficzne 2004. W ramach tego spotkania przygotowywana jest przez Polskš Izbę Druku II Konferencja Poligraficzna pt. ăPoligrafia w przemyœle opakowaniowym Đ kierunki rozwoju, szanse i drogi do sukcesuÓ. Premierowa edycja konferencji towarzyszšca targom Poligrafia 2003 została wysoko oceniona przez jej uczestników, organizatorzy liczš więc na dużš frekwencję w 2004 roku. Właœnie w tym roku Polska wejdzie do Unii Europejskiej i zapewne również w branży poligraficznej i opakowaniowej pojawiš się problemy integracyjne, które będzie można przedyskutować w ramach przygotowywanego Forum. Spotkanie branży poligraficznej odbędzie się w czasie trwania targów Taropak 2004, wiodšcym tematem będzie więc oferta przemysłu poligraficznego ukierunkowana na produkcję opakowań. W ramach Taropaku przygotowana zostanie ekspozycja specjalna pod hasłem ăOferta przemysłu poligraficznego dla producentów opakowańÓ. Organizatorzy zakładajš, że w Poznaniu zaprezentowanych zostanie wiele ofert i nowoœci promowanych wiosnš na targach drupa 2004. Pomysł przygotowania jesieniš w 2004 roku Forum Poligraficznego w czasie trwania Taropaku zrodził się na Poligrafii 2003 w wyniku licznych rozmów przeprowadzonych z przedstawicielami organizacji branżowych, wystawców oraz z goœćmi odwiedzajšcymi targi. Organizatorzy serdecznie zapraszajš na Forum Poligraficzne 2004 do Poznania w dniach 22-23.09. 2004 r. oraz do udziału w targach w dniach 21-24.09.2004 r. Opracowano na podstawie informacji Międzynarodowych Targów Poznańskich