Fuji Hunt przejmuje DS Druckerei Service
6 gru 2016 14:42

W dniu 27 marca br. firmy Fuji Hunt Photographic i Amberley Group zawarły porozumienie dotyczšce zakupu firmy DS Group, będšcej producentem chemii do druku. Tym samym firma Fuji Hunt stała się największym na œwiecie oferentem œrodków chemicznych dla przemysłu poligraficznego. Obszerna paleta produktów oferowanych przez firmę DS zawiera lakiery dyspersyjne, dodatki nawilżajšce, przyjazne dla œrodowiska œrodki myjšce i produkty specjalistyczne dla przemysłu poligraficznego. Siedziba i główny zakład produkcyjny znajdujš się w Reutlingen (Niemcy), prócz tego firma DS ma jeszcze zakłady produkcyjne w Szwecji oraz w Malezji. Zakres działalnoœci DS uzupełnia ofertę firm Anchor i Solco, pozyskanych przez Fuji Hunt odpowiednio w latach 1997 i 1998. Nowy dział ăChemii do drukuÓ Fuji Hunt będzie miał w Europie obrót 40 mln euro. Firma Fuji Hunt jest częœciš koncernu Fuji reprezentowanego w Polsce przez Braci Henn. Jak udało nam się dowiedzieć, fakt przejęcia nie będzie miał wpływu na umowę dystrybucyjnš DS Group i firmy Grafikus. Ta ostatnia jest w dalszym cišgu wyłšcznym przedstawicielem DS Group w Polsce. Opracowano na podstawie informacji firmy Bracia Henn