G-Fala Đ tektura falista do zadruku offsetowego
6 gru 2016 14:42

Nowa ulepszona tektura falista G-FALA jest pierwszš tekturš falistš w Europie, która w 100% spełnia wymagania bezpoœredniego zadruku w technologii druku offsetowego. Niemiecka firma Carl Eichhorn GmbH Wellpappenwerk z ponad 140-letnim doœwiadczeniem, nowoczesnym wyposażeniem i know-how w produkcji tektury falistej dostarcza na rynek opakowań nowš ulepszonš tekturę G-Fala. G-Fala może być zadrukowywana zarówno wzdłuż, jak i w poprzek fali na arkuszowych maszynach offsetowych umożliwiajšcych drukowanie na podłożach o gruboœci 1 mm, jak np. KBA Rapida czy MAN Roland. Zmiana zadrukowywanego podłoża z papieru na G-Falę nie stanowi w maszynach drukujšcych żadnego problemu. Dzięki doskonałym rezultatom wielokrotnego druku offsetowego na obu stronach arkusza, iloœć opakowań z tektury falistej G-Fala gwałtownie wzrasta. Produkt odpowiada szczególnie oczekiwaniom producentów opakowań, bo spełnia jednoczeœnie postulat ekonomiczny Đ nie wymagajšc dodatkowej czynnoœci w postaci laminowania zapewnia nadanie większej atrakcyjnoœci wizualnej także opakowaniom produkowanym w małych seriach. Wysoka jakoœć druku offsetowego pozwala na bardzo dobre odtwarzanie nadruku wielobarwnych ilustracji. Dlatego też nie ma ograniczeń co do projektu układu graficznego na opakowaniach z G-Fali. Dzięki właœciwoœciom tego typu tektury falistej powstaje wiele nowych możliwoœci marketingowych i reklamowych dla producentów opakowań. G-Fala daje znacznie więcej możliwoœci dzięki takim zaletom, jak: Ľ Mniejsza gruboœć i mniejszy ciężar opakowania przy optymalnych właœciwoœciach wytrzymałoœciowych. Ľ Wysoka sztywnoœć opakowań zapewnia oszczędnoœć materiału. Ľ Dobrze zabezpiecza zapakowane produkty. Ľ Usprawnia składowanie, transport i gospodarkę odpadami. Ľ Zapewnia optymalnš jakoœć drukowania. Ľ Niższy koszt produkcji z uwagi na brak potrzeby laminowania. Ľ Możliwoœć dodatkowego zadruku strony wewnętrznej. Ľ Jest produktem ekologicznym: składa się wyłšcznie z materiałów organicznych, zawiera œrednio 70%papieru z powtórnego przerobu i może być w 100% ponownie wykorzystana jako surowiec. Ľ Efekt jakoœciowy jest nawet lepszy niż przy zastosowaniu fleksografii. G-Fala posiada certyfikat dopuszczajšcy stosowanie jej na opakowania produktów spożywczych. Dane techniczne: Wysokoœć fali 0,55 mm Podziałka fali 1,80 mm Liczba fal na 1 m 550 Całkowita gruboœć 0,83-0,95 mm Ciężar 300-450 g/m2 Wytrzymałoœć na rozrywanie ok. 880 kPa G-Fala jest dostępna w arkuszach od 190 x 340 mm do 2200 x 4040 mm. Dalsze szczegółowe informacje można uzyskać u wyłšcznego przedstawiciela producenta, firmy Carl Eichhorn GmbH Wellenpappenwerke, w Polsce: ASENPOL s.c., Al. Wojska Polskiego 50/54 m. 45, 01-554 Warszawa, tel. +22 839 38 09, fax: +22 817 01 66, +23 673 99 29, tel. kom. 0 604 636 802