Gazetowa hybryda
6 gru 2016 14:50

Belgijskie wydawnictwo Roularta i firmę manroland połączyła pierwsza na świecie instalacja maszyny gazetowej z kompletnym wyposażeniem heatsetowym. Z tej okazji w drukarni wydawnictwa w Roeselare na początku czerwca br. odbyło się forum biznesowe poświęcone automatyzacji i uszlachetnianiu w produkcji gazetowej. Dynamicznie rozwijająca się Roularta, mająca możliwości drukowania w technologii zarówno coldsetowej, jak i heatsetowej pokazała, co kryje się za jej biznesowym credo: „Najwyższa jakość reklam”. Roularta Printing zawsze była pionierem w segmencie produkcji prasowej. Ponad 20 lat temu dokonała jednej z pierwszych instalacji modułu suszącego w technologii IR, wykorzystując także typowy dla heatsetu system suszenia w maszynie gazetowej. Już wtedy produkcja hybrydowa (wstęga zadrukowana coldsetem połączona z pełnokolorowym wydrukiem z maszyny heatsetowej) była swego rodzaju koniecznością, jeśli chciało się sprostać rosnącym wymaganiom ogłoszeniodawców. Postępowe myślenie i odwaga inwestycyjna umożliwiły wydawnictwu (do którego należy także „Nouvelles Graphiques” – belgijski kolega Poligrafiki ze stowarzyszenia Eurographic Press) szybki rozwój w ostatnich latach. Więcej za jakość W ciągu pół wieku funkcjonowania Roularta z małego wydawcy lokalnej gazety stała się multimedialną grupą, której działalność drukarska stanowi największy udział w przychodach wśród podobnych firm w całej Europie. W drukarniach wydawnictwa każdego roku przetwarzanych jest blisko 100 tysięcy ton papieru, z którego powstaje prawie 100 magazynów, gazet niedzielnych, bezpłatnych tygodników i magazynów miejskich, rozpowszechnianych następnie w miastach i regionach Belgii, Holandii, Francji, a także Niemiec, Norwegii czy Hiszpanii. Tytuły o największym nakładzie to bezpłatna gazeta „De Streekkrant” (3 miliony egz.) oraz tabloid „De Zontag”, bezpłatnie dystrybuowany w niedzielę w piekarniach (630 tysięcy egz.). Naszą strategią w dziedzinie prasy miejskiej i codziennej jest kolorowy druk najwyższej jakości na wysokiej jakości papierze –zdradza William Metsu, dyrektor generalny Roularta Printing. – Ogłoszeniodawcy wciąż są gotowi zapłacić więcej za jakość. W 2006 roku Roularta przejęła francuskie wydawnictwo Groupe L’Express – L’Expansion, posiadające drukarnię w Roeselare, w której zamierza drukować maksymalną możliwą ilość magazynów. Program „100 milionów EUR” W 2007 roku Roularta rozpoczęła projekt inwestycyjny o budżecie 100 milionów EUR, którego głównymi założeniami były osiągnięcie najwyższej jakości kolorowego druku gazet na jak najszerszym spektrum podłoży oraz zwiększenie możliwości produkcyjnych. W osiągnięciu powyższych celów pomóc miała wybudowana w Roeselare w 2007 roku nowa hala o powierzchni 22 tys. m², w której zainstalowano nowe wyposażenie, m.in. maszynę Colorman o poczwórnej szerokości wstęgi oraz 4 heatsetowe zespoły drukujące, 72-stronicowego Lithomana i 16-stronicowego Rotomana z wieżą lakierującą UV do drukowania okładek. Wyposażenie Colormana zapewnia maksymalną elastyczność produkcji heatsetowo-coldsetowej, pozwalając na druk 64 pełnokolorowych stron formatu broadsheet, 128 stron formatu tabloid lub 96 stron formatu półtabloid. Maksymalna wydajność urządzenia to 43 tysiące egz./h w opcji produkcji zbieranej. 96-stronicowy format półtabloid jest produkowany w nowej złamywarce coldsetowo-heatsetowej, stworzonej w oparciu o technologię sprawdzoną w maszynach Lithoman (złamywak nożowy z hamulcem magnetycznym). System PPL umożliwia automatyczną wymianę 14 tysięcy płyt tygodniowo. Colorman z heatsetowymi zespołami suszącymi pozwala na osiągnięcie niemalże takiej jakości, jaką osiągają dedykowane maszyny heatsetowe – przekonuje William Metsu. – Także na błyszczących papierach powlekanych oraz SC, co było dla nas najważniejszym kryterium. Gazeta niczym magazyn Podczas prezentacji wygłoszonych na forum w Roeselare Peter Leroy, szef produkcji w Rou-larta wielokrotnie podkreślał perfekcję złamywaka nożowego (ang. chopper fold), który jego zdaniem jest niezastąpiony przy produkcji magazynów. Rozważaliśmy również technologię offsetu bezwodnego, ale docelowo stanęło na heatsetowym Colormanie. Testy na matowych i błyszczących powlekanych papierach UPM potwierdziły trafność tej decyzji. Chcemy produktywności, a nie przygód, w końcu maszyna pracuje 141 godzin tygodniowo w 4-zmianowym trybie pracy – przekonywał Peter Leroy. Z kolei Peter Kuisle, wiceprezes ds. sprzedaży systemów rolowych w manroland zauważył, że przed gazetą stoją dwa poważne wyzwania: w przyszłości gazeta będzie upodabniać się do magazynu, a konkurencja na rynku prasowym wymusi koncentrację na koszcie pojedynczego egzemplarza. Wyzwaniom tym sprostać może koncepcja elastycznej maszyny: do różnych formatów, do różnych rodzajów papieru i do specjalnych efektów kolorystycznych. Peter Kuisle podkreślił, że światowe trendy w produkcji prasowej to oprócz heatsetu gazetowego także komercyjne zastosowanie coldsetu oraz druk UV. Anton Hamm, wiceprezes działu gazetowego w manroland dodał, że nowa koncepcja „jednego dotyku” (One Touch) w przyszłości obejmie pełną gamę produktów. Z jednej strony automatyzacja oparta jest na systemie zmiany płyt APL z ramieniem robotycznym i automatycznym transportem płyt z systemu CtP do wieży drukującej. Z drugiej zaś – maszyna gazetowa kontrolowana będzie przez systemy inline (pomiar gęstości farby, registry koloru i odcięcia, napięcie wstęgi czy temperatura). Wszystkie funkcje zintegrowane są w jednym workflow i jednej konsoli kontrolnej. Wiele modułów One Touch jest obecnie w użyciu, inne wciąż są rozwijane. Anton Hamm poinformował, że od premiery systemu APL na targach drupa zostało zamówionych 250 zespołów drukujących guma-guma z ramieniem robotycznym. AN

error: Kopiowanie zabronione!
cript>