Głód innowacji
6 gru 2016 14:58

Organizatorzy targów InPrint, które miały miejsce w kwietniu br. w Hanowerze, przeprowadzili badanie wśród 350 zwiedzających i wystawców na temat kierunków rozwoju wielkoformatowych i przemysłowych technologii poligraficznych. Wzrost na rynku przemysłowych tech-nologii poligraficznych generowany będzie głównie poprzez zapotrzebowanie na dobra konsumenckie w połączeniu z dynamicznie rozwijającym się trendem personalizacji wyrobów. Firma I.T. Strategies szacuje wartość rynku druku przemysłowego na 100 mld USD i w czasie poniżej dekady ma on wzrosnąć o kolejne 20 mld, co będzie zasługą przede wszystkim rozwoju technologii cyfrowych. Czym jest druk przemysłowy? Powszechnie akceptowaną definicją druku przemysłowego jest „druk jako część procesu produkcyjnego”. Zgodnie z tą definicją nadrukowywany jest niekoniecznie atrament, a celem druku jest nadanie przedmiotowi funkcji użytkowych lub dekoracyjnych, bez których przedmioty te nie spełniałyby swojego przeznaczenia – jak maski rozdzielcze w samochodach, glazura i terakota, wykładziny podłogowe, urządzenia mobilne itp. Głównymi technologiami wykorzystywanymi w druku przemysłowym są sitodruk, tampondruk, druk cyfrowy (głównie inkjetowy) oraz 3D. Na targach InPrint prezentowane były te technologie spośród wymienionych wyżej kategorii, które mogą zagwarantować innowacyjność, precyzję, wytrzymałość i odporność na działalnie różnorodnych czynników. Jak podkreśla firma FM Brooks, organizator targów InPrint, druk przemysłowy musi charakteryzować się najwyższymi standardami produkcji i nie ma mowy o jakichkolwiek niedoskonałościach. Druk po prostu nie może wyblaknąć w słońcu! Targi inne niż wszystkie Targi InPrint zdołały przyciągnąć unikalną grupę zwiedzających, którzy odwiedzili je z konkretnymi problemami do rozwiązania. 71 proc. z nich zajmowało kierownicze stanowiska w dużych firmach sektora produkcyjnego (53 proc.), a tylko 28 proc. pochodziło z branży drukarskiej, w związku z czym dyskusje prowadzone na targowych stoiskach dotyczyły innych zagadnień niż na typowych targach poligraficznych. Ponad 20 proc. firm, które wydelegowały na InPrint swoich pracowników, zatrudnia więcej niż 1000 osób. Targi w Hanowerze nie były wydarzeniem skoncentrowanym na prezentacji urządzeń. Zwiedzający byli raczej zainteresowani konkretnymi technologiami i możliwościami ich integracji w linie produkcyjne, dlatego gotowe rozwiązania nie spełniałyby ich oczekiwań. Reprezentowali branże takie jak: motoryzacyjna, lotnicza, ceramiczna, inżynieryjna, elektroniczna, medyczna, farmaceutyczna, opakowaniowa i tekstylna. W poszukiwaniu źródeł przychodu Jak wynikło z badania przeprowadzonego przez FM Brooks wśród 350 zwiedzających i wystawców, większość targowych gości przyciągnęło do Hanoweru poszukiwanie nowych technologii, które wygenerowałyby dodatkowe źródła przychodów. Masowa personalizacja w znaczący sposób zmienia sektor druku przemysłowego – technologia cyfrowa jest odpowiedzią na konieczność produkcji pod oczekiwania lokalnych rynków, grup, a nawet pojedynczych osób. W związku z powyższym rośnie rola lokalnych producentów, jako że kluczowym czynnikiem staje się również czas realizacji zamówienia. Z innych kontynentów zaczynają one z powrotem spływać do Europy. Na rynku wielkoformatowym mieliśmy do czynienia z zastępowaniem technologii analogowych przez cyfrowe – najbardziej spektakularna transformacja to w wielu aplikacjach wyparcie sitodruku przez solwent czy inkjet. Taka radykalna zmiana raczej nie będzie miała miejsca na polu druku przemysłowego – oczekiwania wobec technologii produkcji są dużo bardziej złożone. Sitodruk jest technologią gwarantującą na tyle odporne wydruki w wysokiej jakości, w dodatku produkowane niezwykle wydajnie i z wysoką prędkością, że próba zastąpienia go przez technologię cyfrową w przypadku większości aplikacji jest raczej skazana na niepowodzenie. Szansa dla cyfry to eksplorowanie nowych obszarów i uzupełnienie technologii analogowych – niektóre rozwiązania prezentowane na targach InPrint były kombinacją różnych technologii, co umożliwia ich nabywcy wykorzystanie nowych możliwości bez kompromisów w kwestii jakości. Europa liderem innowacji Badanie potwierdziło, że Europa jest liderem w rozwoju i integracji technologii na potrzeby druku przemysłowego. Kluczowe centra obejmują kraje takie jak Wiel- ka Brytania, Szwajcaria, region Beneluksu, Włochy i Niemcy. Konkurencyjna struktura rynku europejskiego poniekąd wymusza innowacje. 100 proc. ankietowanych uważa, że druk przemysłowy charakteryzuje się dużym potencjałem wzrostu. Przyszłość w zasadzie każdej technologii zaangażowanej w ten sektor oznacza jej rozwój i integrację w procesy produkcyjne. Bez wątpienia widać głód udoskonalania procesów i innowacji. AN