Gorący temat: kompleksowa kontrola jakości i optymalizacja druku
6 gru 2016 14:59

W dniach 10-11 września br. w Centrum Kongresowym Warszawianka w Jachrance odbyła się konferencja pt. „Kontrola jakości druku. Teoria i praktyka w kontekście obowiązujących norm” zorganizowana przez firmę hubergroup Polska. Myślą przewodnią spotkania była idea pokazania w sposób praktyczny i kompleksowy metod zarządzania procesem i kontrolą jakości, standaryzacji oraz optymalizacji wszystkich elementów składających się na proces drukowania, tak aby był on szybszy, tańszy i przewidywalny. Konferencja była skierowana głównie do osób praktycznie i bezpośrednio zarządzających procesem produkcji w drukarniach. Ogromne zainteresowanie konferencją zaskoczyło nawet samych organizatorów: ostatecznie wzięło w niej udział ponad 200 osób z całej Polski. Konferencje, które organizujemy od zawsze, mają charakter o wiele bardziej techniczny niż marketingowy. Dyskusja wokół autentycznych problemów musi być przede wszystkim rzetelna. Dlatego też chętnie zapraszamy przedstawicieli niezależnych firm i organizacji, aby zagwarantować niezależność opinii – tłumaczy Janusz Cymanek, prezes hubergroup Polska. – Zbyt często na co dzień spotykamy się bowiem z prawdami głoszonymi w autorytarny sposób, a niemającymi nic wspólnego z rzeczywistością. Stąd obecność i bardzo ciekawe wystąpienia ludzi, którzy są najlepszymi fachowcami. To właśnie ich referaty wzbudzają autentyczne zainteresowanie, gdyż są zbieżne z oczekiwaniami drukarzy. Tematyka wystąpień była tak dobrana, by omawiane w kolejnych referatach tematy łączyły się w całość, będącą odpowiedzią na kompleksowe pytanie: jakie są teoretyczne możliwości optymalizacji procesu, jakie praktyczne metody ich wdrażania, jakie zalety, a w końcu jakie rzeczywiste potrzeby drukarń? Dawno już nie było konferencji, na której udałoby się zebrać tak wielu praktyków – zarówno wykładowców, jak i uczestników. Wysoki poziom merytoryczny zapewnił dobór referentów z niezależnych, wiodących na rynku europejskim firm. Począwszy od koncepcji kompleksowej optymalizacji, przez urządzenia kontrolno-pomiarowe, wyposażenie maszyn, symulatory druku, zmieniające się normy, jakość podłoży, wpływ balansu farbowo-wodnego na jakość, aż po filozoficzne aspekty wprowadzania ulepszeń. Dodatkowy atut stanowił fakt, że choć tematyka wykładów była ściśle techniczna, prelegenci prezentowali ją w sposób klarowny, ciekawy i przede wszystkim praktyczny. Pierwszy dzień konferencji otworzył referat Janusza Cymanka na temat przyszłości branży poligraficznej, w którym autor próbował znaleźć odpowiedź na trudne pytanie: dokąd zmierza branża? Przedstawił on spojrzenie na przyszłość druku nie tylko jako przemysłu, ale również jako zmieniającego się procesu, dynamicznego medium komunikacji oraz modelu biznesowego. Zaprezentował aktualne dane dotyczące sytuacji na rynku poligraficznym w ostatnich latach, a także przewidywania dotyczące poszczególnych sektorów – druku gazet, czasopism, akcydensów czy też opakowań. Kolejnym referentem był Michael Müller z firmy IPM Müller und Resing Gmbh, który przedstawił dwie prezentacje: „IPM (Integrated Process Management), czyli jakość druku pod kontrolą” oraz wspólnie ze Svenem Wilhelmem „Jak praktycznie przygotować i kontrolować idealne warunki druku”. IPM to jedno z wiodących na rynkach międzynarodowych przedsiębiorstw oferujących usługi, oprogramowania oraz doradztwo dla firm z branży poligraficznej i mediów. Firma jest także twórcą konceptu kompleksowej kontroli jakości druku. Michael Müller zapoznał słuchaczy z teoretycznymi i praktycznymi metodami wdrażania optymalizacji oraz nowymi warunkami pomiaru w druku na papierach powlekanych i niepowlekanych. Opowiedział także o zarządzaniu procesami drukowania i jakością, demonstrując możliwości oraz sposoby wprowadzania nowych standaryzacji w drukarniach. Należy przyznać, że oba wystąpienia firmy IPM spotkały się z największym zainteresowaniem zgromadzonych słuchaczy. Z kolei Paweł Skotarczak z firmy Ref-graf, która jest autoryzowanym przedstawicielem urządzeń Techkon w Polsce, przedstawił referat pt. „Co powinno się wiedzieć o nowych standardach ISO. Konsekwencje dla stosowania technik pomiarowych w praktyce”. Zaprezentował on zmiany, jakie nastąpiły w normach ISO, dotyczące standardów światła, nowych lamp, instrumentów pomiarowych, nowych warunków CIElab. Wyjaśnił również, w jaki sposób i za pomocą jakich instrumentów zastosować te wymagania w praktyce. Przedstawiciele firmy Koenig & Bauer – Grzegorz Szymczykowski, dyrektor ds. sprzedaży i serwisu, oraz Paweł Krasowski, szef marketingu – wygłosili referat pt. „Najszybszy pomiar i regulacja nafarbienia inline w offsecie arkuszowym”. Omówili oni aktualne możliwości techniczne systemów kontrolno-pomiarowych online i inline, jakimi dysponuje firma KBA. W dalszej części referatu zaprezentowali konkretne rozwiązania z portfolio firmy, w tym m.in.: urządzenie ErgoTronic ColorControl (dokonujące pomiaru arkusza z paska kontrolnego ułożonego w obrębie całego arkusza), system QualiTronic ColorControl do pomiaru nafarbienia inline (posiadający zintegrowaną bezpośrednio w maszynie kamerę i oświetlenie LED, które umożliwiają automatyczny pomiar gęstości optycznej z paska kontrolnego), a także bardziej rozbudowany QualiTronic Professional, który jest kombinacją systemu QualiTronic ColorControl z systemem do inspekcji arkusza. Kolejne ciekawe wystąpienie to referat „Symulatory druku –możliwości i korzyści” wygłoszony przez Ralfa Henze z firmy Sinapse Print Simulators, będącej jedynym na świecie producentem symulatorów druku. Nie jest to niestety narzędzie szkoleniowe rozpowszechnione w Polsce, tym bardziej interesująca była ich prezentacja. Jak podkreślił referent, symulatory firmy Sinapse są obecne w 45 krajach na świecie, poprawiając umiejętności z zakresu druku w drukarniach, centrach treningowych i szkołach. Wyjaśnił, czym dokładnie są symulatory druku, jakie są ich możliwości i działanie. Ich niewątpliwymi zaletami są: krótszy czas szkolenia, możliwość integracji indywidualnie dopasowanych ćwiczeń w celu zwiększenia efektywności, a także – nie mniej istotny – brak kosztów produkcyjnych związanych z materiałami eksploatacyjnymi, częściami zamiennymi czy konserwacją. Temat „Sposobów kontroli podłoży drukowych” omówili Christoph Weinert z firmy Papyrus i Horst May, reprezentujący firmę Stora Enso. Ostatni referat pierwszego dnia konferencji zobrazował, jak wygląda współpraca między firmą produkującą papier a firmą go dystrybuującą w zakresie wymagań jakościowych. Zaprezentowali oni system kontroli MPA (Mittlerer Produktions Ausfall) będący zbiorem parametrów i zakresów tolerancji, oraz metodykę ich ustalania. Na koniec zaprezentowali planowane wspólne projekty firm Papyrus i Stora Enso w zakresie jakości, w tym rozpoczęty w lipcu 2014 r. projekt dotyczący napięć i minimalizowania problemów związanych z pękaniem papieru na liniach falcowania. Ten bogaty w dużą dawkę fachowej wiedzy dzień został zwieńczony uroczystą kolacją, podczas której goście mogli kontynuować dyskusję i wymieniać się swoimi doświadczeniami. Dodatkową rozrywkę zapewnił występ Kabaretu Młodych Panów. Goście zostali mistrzowsko doprowadzeni do śmiechu podczas oglądania najnowszych skeczy z dorobku artystycznego grupy. Kabaret musiał zmierzyć się również z zadaniem od publiczności – przyśpiewki ze słowem „zecer”, które okazało się być zupełnie im obce. Świadczy to również o ewolucji, jaka dokonała się w poligrafii przez ostatnie dwadzieścia lat. Drugi dzień konferencji rozpoczął Robert Kuczera, reprezentujący hubergroup Polska, z wykładem „Farba i woda – nieodzowne elementy druku”. W swoim wystąpieniu omówił problematykę balansu farbowo-wodnego, jego wpływu na proces drukowania, optymalizacji i regulacji. Następnie Małgorzata Szczotka, właścicielka firmy Color Management Consulting wygłosiła referat pt. „Norma ISO 12647-2 a praktyka produkcyjna”. Objaśniła, czym tak naprawdę jest standaryzacja druku i w jakim celu jest stosowana. W swojej prezentacji wypunktowała wytyczne, skupiając się głównie na normie ISO 12647-2:2013 w odniesieniu do wydruków produkcyjnych, zgodnie z którymi można przeprowadzać standaryzację druku, a także zademonstrowała procedurę standaryzacji oferowaną przez firmę CM Consulting. Ostatni z wygłoszonych referatów był zatytułowany „Kaizen – zdroworozsądkowe podejście do standaryzacji”, a przedstawił go Michał Łukasiak z drukarni Gemalto. W swoim wystąpieniu z punktu widzenia drukarza opowiedział on o tym, jak sprawić, by wyniki drukowania były stale ulepszane, ale jednocześnie stabilne. Zapoznał słuchaczy z metodą Kaizen, opartą na japońskiej filozofii stałego, długotrwałego i nieprzerwanego wprowadzania ulepszeń. Bazując na niej odniósł się do poszczególnych etapów procesu standaryzacji, które sam w praktyce stosuje w swojej drukarni. Firma hubergroup Polska od ponad 20 lat znana jest w Polsce z zamiłowania do szerzenia fachowej wiedzy wśród drukarzy. Także tym razem tematyka konferencji okazała się strzałem w dziesiątkę i pokazała, jakie są aktualne zainteresowania branży. Potrzeba fachowej technicznej wiedzy na temat optymalizacji procesów i wskazówek, jak ten cel osiągnąć, jak zarządzać poszczególnymi etapami drukowania, aby w rezultacie osiągnąć korzyści zarówno jakościowe, jak i finansowe pozostanie zapewne jeszcze długo tematem numer jeden wśród drukarzy. Justyna Pachniowska, dyrektor handlowy w Papyrus Sp. z o.o. skomentowała: Konferencja z samego założenia zawierała sporo szczegółowych treści technicznych. Jako jeden z prelegentów również w taki sposób podeszliśmy do zagadnienia. Dla kogoś, kto nie zarządza produkcją na co dzień, kontent wystąpień z pewnością był trudny. Uczestnicy konferencji natomiast nie tylko są profesjonalistami, ale też przyjechali tam po to, żeby swoją wiedzę poszerzyć. (...) Standardy jakości produkcji w Polsce znacząco wzrosły w ciągu ostatnich lat i w wielu miejscach są już przynajmniej na poziomie standardów Europy Zachodniej. Znacząco unowocześniły się też parki maszynowe i systemy zarządzania produkcją. Osiągnięcie wysokiej jakości nie jest już w Polsce dużym wyzwaniem, ale wokół jej utrzymania i powtarzalności można jeszcze wiele zrobić. Janusz Cymanek podsumowuje: hubergroup Polska systematycznie prowadzi Ink Academy. To nasze narzędzie pracy, organizowane najczęściej na podstawie i w oparciu o wiele rozmów i dyskusji z naszymi klientami. Konferencje te mają przede wszystkim charakter techniczny, ale dają nam też możliwość przedstawiania nowych rozwiązań i produktów. Dedykowane są zawsze wyłącznie jednej, konkretnej drukarni, a program takiego spotkania tworzony jest wspólnie. Takich konferencji odbywa się kilkadziesiąt w roku. Konferencje ogólnopolskie mają inny, ponadczasowy charakter, a ich częstotliwość z oczywistych względów jest zupełnie inna. Jak najbardziej planujemy je dalej organizować, właśnie w takiej konwencji i stylu jak ta, która odbyła się w Jachrance. AP *** Ryszard Maćkowiak, dyrektor naczelny drukarni Skleniarz: Uważam, że w ciągu ostatnich paru lat była to jedna z bardziej merytorycznych konferencji. Tego typu spotkania powinny dawać wsparcie teoretyczne związane z codzienną pracą oraz w zakresie wchodzących nowych technologii. Moim zdaniem konferencja była bardzo dobrze przygotowana, zarówno dla osób, które już posiadają pewną wiedzę z zakresu tej szeroko pojętej poligrafii, jak i dla osób, które tej wiedzy wcześniej nie miały. (…) *** Piotr Derlacz, dyrektor drukarni Samindruk: Gdyby konferencja była poprowadzona raz jeszcze i w podobnym stylu, to chętnie wybrałbym się jeszcze raz. Uważam, że brakuje w naszej branży tego typu kontaktu bezpośredniego i dla mnie była to też okazja, by spotkać parę osób, których nie widziałem już od kilku lat. To, co mi się podobało w konferencji, to że nie przemycano reklamy czy promocji różnych produktów. Prezentacje były merytoryczne i dlatego przydatne dla drukarza czy poligrafa. *** Michał Palacz, dyrektor ds. produkcji drukarni Pozkal: Temat, z jakim przyszło zmierzyć się hubergroup Polska, wydaje się być obecnie bardzo popularny w wielu drukarniach. Wiele przedsię-biorstw poligraficznych jest w trakcie wdrażania systemów zarządzania barwą, stoi przed dylematem wyboru dalszej drogi lub przynajmniej zaczyna się nad tym poważnie zastanawiać. (…). Zawsze pozostaje kwestią otwartą, jak głęboko wchodzić w problematykę poszczególnych zagadnień, żeby zaciekawić tak szerokie audytorium, jakie pojawiło się na konferencji i w mojej ocenie udało się to organizatorom doskonale zrównoważyć.

error: Kopiowanie zabronione!
cript>