GRAFIX Centrum poligrafiiDni Otwarte
6 gru 2016 14:43

Prezentowana już na łamach Poligrafiki (nr 7/2002) gdańska firma Grafix dokonała w połowie maja br. kolejnych dużych inwestycji, dzięki którym dołšczyła do grona zakładów wyposażonych w najnowszš technikę i technologię. W dniach 22-23 maja Grafix wraz z firmami Agfa i Heidelberg Polska zorganizował Dni Otwarte, zapraszajšc przedstawicieli drukarń i klientów. Łšcznie w pięciu grupach wzięło udział ponad 150 osób. Najnowszš inwestycjš w Astra Studio Pre-Press należšcym do grupy Grafix Centrum Poligrafii był prezentowany pierwszy w Trójmieœcie system CtP Xcalibur 45 S. Wraz z naœwietlarkš termicznš nowej generacji w formacie 1160 x 820 mm firma Agfa dostarczyła nowš technologię HD-CtP oraz system Apogee Series 3, pozwalajšcy na zoptymalizowanie przepływu prac w całym zakładzie, a w efekcie na oszczędnoœć czasu i zmniejszenie kosztów. Studio Astra ma swojš siedzibę w Sopocie, ale po wybudowaniu nowego budynku Centrum Poligrafii w Gdańsku o łšcznej powierzchni 2400 m2 otworzyliœmy oddział, który œwiadczy usługi zarówno dla naszej drukarni, jak również obsługuje wiele drukarń Trójmiasta i okolic. Od kilku lat systematycznie wyposażaliœmy naszš przygotowalnię w urzšdzenia Agfy, np. naœwietlarki Avantra, Agfa DryProof, AgfaJet Sherpa, podnoszšc poziom œwiadczonych usług Đ mówi Joanna Rausz, żona prezesa Grafiksu Rafała Rausza kierujšca przygotowalniš Astra. Nie tylko wysoka jakoœć rozwišzań Agfy zdecydowała o wieloletniej współpracy z tš firmš. Niezwykle przydatne sš organizowane przez Agfę coroczne spotkania użytkowników systemu Apogee. Na naszš decyzję o zakupie najnowszej technologii CtP miały także wpływ warunki finansowe oferowane przez Agfę Đ dodaje prezes Grafiksu Rafał Rausz. Drugim ważnym wydarzeniem Dni Otwartych była prezentacja oddanej do produkcji w maju br. pierwszej w Polsce maszyny Heidelberg Speedmaster CD 74-6 + LXX-F do drukowania farbami hybrydowymi i uszlachetniania druków in line specjalnymi efektami. Maszyna została wyposażona we wszystkie najnowsze elementy automatyzacji, sterowania i kontroli przebiegu procesu drukowania oraz dalszej obróbki z możliwoœciš zadruku podłoży niewsiškliwych. Dziœ już nie wystarczy oferować klientom wysokš jakoœć druku, dlatego też zdecydowaliœmy się na nowatorskš technologię hybrydowš i nowoczesne możliwoœci uszlachetniania produktów. Spodziewamy się, że zyska to uznanie naszych klientów i przysporzy zarówno Astrze, jak i Grafiksowi nowych zleceń Đ mówi Rafał Rausz. Đ Kupowanie maszyn i urzšdzeń najwyższej marki zapewnia nam poczucie bezpieczeństwa na wiele lat. Zarówno Agfa, jak i Heidelberg sš dla nas sprawdzonymi dostawcami i gwarantujš pewny, operatywny serwis. Nasza dewiza to solidnoœć, jakoœć i jeszcze raz jakoœć Đ kontynuuje R. Rausz i dodaje: Dni Otwarte służš zaprezentowaniu obecnym i przyszłym klientom naszych możliwoœci w rozszerzaniu oferty. AO