Grudniowe zebranie Sekcji Poligrafów SIMP
6 gru 2016 14:52

17 grudnia 2009 w Warszawie odbyło się ostatnie w ubiegłym roku zebranie zarządu Sekcji Poligrafów SIMP. Spotkaniu przewodniczył Tadeusz Chęsy, prezes zarządu Sekcji. Podczas posiedzenia omówiono minione wydarzenia, m.in. Targi Książki w Krakowie oraz obchody Chrztu Drukarza, o którym mówił – obecny na zebraniu – Sławomir Wojtaś, prezes Stowarzyszenia Poligrafów Pomorskich (organizatora imprezy). Zachęcał także do wspólnej pracy nad „Dniem Drukarza 2010”. Jak zapowiedział, w związku z rocznicą 30-lecia powstania „Solidarności”, uroczystość ta będzie dedykowana środowisku niezależnych poligrafów minionych dziesięcioleci. Przedsięwzięcie odbędzie się pod hasłem „Z poligrafią niezależną do wolności”, a jego celem będzie przypomnienie zasług poligrafii niezależnej w odzyskaniu niepodległości oraz nagrodzenie niezależnych poligrafów, którzy przyczynili się do rozwoju poligrafii w wolnej Polsce. Ważnym punktem zebrania zarządu Sekcji były także kwestie przygotowania do akcji sprawozdawczo-wyborczej w 2010 roku, raportu na temat polskiego przemysłu poligraficznego, który niezbędny jest w dalszej działalności Funduszu Poręczeń Kredytowych w Poligrafii oraz zapowiadanej na kwiecień tego roku konferencji naukowo-technicznej organizowanej przez COBRPP. W trakcie spotkania przedstawiono również stan organizacyjny i perspektywy rozwoju Sekcji Poligrafii SIMP w poszczególnych regionach. DA

error: Kopiowanie zabronione!
cript>