Grupa Bobst kupuje spółkę Rapidex
6 gru 2016 14:43

W ramach strategii rozwijania działalnoœci w branży tektury falistej Grupa Bobst przejęła Đ za poœrednictwem swojej francuskiej filii Martin Đ spółkę Rapidex z siedzibš w Angers (Francja). Transakcja musi zostać zaaprobowana przez odpowiednie władze. Firma Rapidex od roku 1917 specjalizowała się w projektowaniu i produkcji zszywarek drutem do pudeł z tektury falistej. Następnie rozszerzyła swojš ofertę o maszyny do przetwarzania i obróbki. Obecnie zatrudnia 75 osób, a jej obroty w roku 2001 wyniosły 12,7 mln euro. Firma działa na rynkach Europy, USA, Meksyku i Azji. Produkty Rapideksu uzupełniš ofertę Grupy Bobst w dziedzinie tektury falistej. Sš to: Ľ maszyny do obróbki w linii Flexo Folder Gluer (FFG) dla dużych formatów typu Jumbo (szerokoœci 5000 mm i 5500 mm). Maszyny te stanowiš uzupełnienie gamy urzšdzeń firmy Martin, a ich dystrybucjš zajmuje się œwiatowa sieć sprzedaży i serwisu Grupy Bobst; Ľ urzšdzenia takie jak: drukarki kodów kreskowych, nowa maszyna do wykrawania pozwalajšca na produkowanie krótkich i zróżnicowanych serii (Rapidbox), zszywarko-złamywarki automatyczne oraz zszywarki drutem półautomatyczne i ręczne. Będš one rozprowadzane nadal bezpoœrednio przez firmę Rapidex. Dzięki tym nowym produktom Grupa Bobst rozszerzy swojš ofertę przeznaczonš dla dużych fabryk tektury, wchodzšc jednoczeœnie na rynek małych i œrednich przedsiębiorstw zajmujšcych się jej przetwarzaniem. Rapidex natomiast umocni swojš pozycję dostawcy dla przemysłu tektury falistej. Na podstawie informacji prasowej opracowała IZ

error: Kopiowanie zabronione!
cript>