Gwarancja absolutnej czystości
6 gru 2016 14:56

Ponad 90 proc. wszystkich produkowanych w Europie artykułów spożywczych i używek jest sprzedawanych w zadrukowanych opakowaniach. Wiadomo, że opakowania spełniają najróżniejsze funkcje, od informacyjnych do reklamowych, przede wszystkim jednak mają za zadanie chronić zapakowany w nie produkt. Ochrona ta dotyczy zachowania odpowiedniego wyglądu, walorów smakowych i zapachowych. Właściwie wyprodukowane opakowanie powinno uniemożliwiać przedostawanie się do jego środka jakichkolwiek niepożądanych substancji. Często jednak właśnie samo opakowanie może stanowić źródło zagrożenia czystości produktu. Dzieje się tak, kiedy jest ono wyprodukowane z nieodpowiednich surowców. Wszystkie materiały używane podczas całego procesu produkcyjnego muszą spełniać założenia Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP – Good Manufacturing Practice). Dobra Praktyka Produkcyjna GMP, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) NR 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oznacza te aspekty zapewnienia jakości, które gwarantują produkcję materiałów i ich kontrolę w celu zapewnienia zgodności z przepisami, zapobiegając narażeniu zdrowia ludzi i/lub wywoływaniu niedopuszczalnych zmian w składzie żywności bądź pogorszeniu jej cech organoleptycznych. Jest to zbiór działań zdefiniowanych w celu zapewnienia prawidłowego procesu wytwarzania, w przypadku hubergroup, farb i lakierów drukarskich. Ma na celu zapewnienie powtarzalności i jednorodności wyrobów przez ścisły nadzór nad całym procesem produkcji – od zaopatrzenia w komponenty potrzebne do produkcji, poprzez magazynowanie, produkcję, pakowanie, znakowanie, aż po dystrybucję. Dobre Praktyki Produkcyjne odnoszące się do farb i lakierów drukarskich stosowanych do drukowania opakowań artykułów spożywczych stanowią część wytycznych EuPIA. Wymagania GMP są realizowane przez hubergroup na każdym etapie produkcji. Dlaczego należy stosować farby i lakiery wyprodukowane zgodnie z zasadami GMP? Ponieważ jedynie takie produkty dają gwarancję absolutnej czystości: n składają się one ze starannie wyselekcjonowanych surowców, wyłącznie z substancji oznaczonych i dopuszczonych toksykologicznie; n wykluczone są pomyłki przy doborze surowców; n dzięki całkowicie odizolowanej przestrzeni produkcyjnej wykluczone jest ryzyko zanieczyszczenia podczas wytwarzania; n możliwe jest wsteczne śledzenie wszystkich partii surowców; n podczas całego łańcucha produkcyjnego stosowana jest kontrola surowców, stale kontrolowany jest również poziom migracji; n produkty posiadają certyfikaty niezależnych laboratoriów; n nie zawierają żadnych zdolnych do migracji rozpuszczalników jak oleje mineralne lub monoestry kwasów tłuszczowych; n rozpuszczalnikami są specjalne estry kwasu tłuszczowego o dużej masie cząsteczkowej, rozgałęzione i określone toksykologicznie; n mechanizm schnięcia farb przebiega wyłącznie na zasadzie bardzo powolnego wsiąkania w podłoże; n każda farba i lakier posiada Certyfikat Zgodności będący podstawą dopuszczenia tych produktów zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi i zaleceniami do produkcji bezpiecznych dla konsumenta opakowań środków spożywczych. Jedyną serią farb tego typu, posiadającą specjalny certyfikat bezpieczeństwa, jest seria produkowana przez koncern hubergroup pod nazwą MGA. Farby te są produkowane zgodnie z zasadami GMP (Dobrej Praktyki Produkcyjnej), która umożliwia wsteczne śledzenie źródeł pochodzenia wszelkich substancji stosowanych do produkcji i zapewnia absolutne bezpieczeństwo czystości produktu. Farby MGA spełniają już dziś europejskie normy dotyczące dopuszczalnych zawartości substancji szkodliwych, które będą obowiązywać dopiero w roku 2015. Farby posiadają w składzie pigmenty dopuszczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością, nie zawierają substancji wykluczonych z produkcji wg CEPE, a rozpuszczalnikami są specjalne estry kwasu tłuszczowego określone toksykologicznie. Ich specyficzna budowa, rozgałęzienie cząsteczki i wysoka masa molowa (wielkość wynosi ok. 2,95 nm.) powodują, że farby nie wykazują tendencji do migracji przez pory znajdujące się na powierzchni podłoża drukowego. Artykuł sponsorowany

error: Kopiowanie zabronione!
cript>