Heidelberg i Danka rozszerzajš współpracę
6 gru 2016 14:43

Firma Danka będzie bezpoœrednim kanałem sprzedaży czarno-białych maszyn cyfrowych Heidelberg Digimaster w Europie. Umowa stanowi rozwinięcie ubiegłorocznego porozumienia, które dotyczyło wyłšcznie rynku amerykańskiego. Podpisanie umowy może być doœć ciekawe w kontekœcie zapowiedzi Heidelberga o wycofaniu się z produkcji cyfrowych maszyn drukujšcych. Przypomnijmy też, że obecnie Heidelberg sprzedaje maszyny Digimaster własnymi kanałami dystrybucyjnymi, poprzez firmę Danka (ale nie bezpoœrednio) oraz na podstawie szeregu umów typu OEM (m.in. za poœrednictwem Canona). Nowa umowa ma zwiększyć obecnoœć Danki na rynkach europejskich, m.in. przez wprowadzenie do oferty firmy pełnego spektrum maszyn Digimaster oraz zastosowanych w nich rozwišzań w zakresie dalszej obróbki. Na podstawie dotprint.com opracował SS