Heidelberg na targach CeBIT 2003
6 gru 2016 14:43

Na targach CeBIT 2003, które odbędš się w dniach 12 - 19 marca br. w Hanowerze, Heidelberger Druckmaschinen AG zaprezentuje się jako dostawca kompletnych rozwišzań do drukowania cyfrowego pod hasłem ăCyfrowe inspiracje". ăCeBIT 2003 będzie dla Heidelberga okazjš do zaprezentowania swoim klientom kompletnych, w pełni zintegrowanych rozwišzań składajšcych się z maszyn do drukowania cyfrowego oraz oprogramowania" Đ powiedział Holger Reichardt, dyrektor ds. marketingu, sprzedaży i serwisu Heidelberga. - ăZaprezentujemy naszym klientom możliwe korzyœci wypływajšce z połšczenia drukowania cyfrowego z innymi mediami, jak TV i Internet, przy prowadzeniu kampanii marketingowych skierowanych do okreœlonych grup docelowych." Centralnym punktem pokazu Heidelberga będš cyfrowe systemy drukowania oraz przeznaczone dla nich aplikacje. W szczególnoœci odwiedzajšcy będš mogli zobaczyć możliwoœci w zakresie drukowania danych zmiennych. Celem prezentacji jest zademonstrowanie takim klientom medialnym, jak np. telewizja, możliwoœci drukowania cyfrowego przy wykorzystaniu personalizacji danych w komunikacji pomiędzy firmš a jej klientami. Obok rozwišzań dla systemów opartych na formacie JDF, takich jak Prinect, Printready i Metadimension Đ po raz pierwszy pokazany zostanie portal Prinect Internet. Dzięki niemu klienci korzystajšcy z usług firm cross-medialnych mogš realizować swoje zlecenia dotyczšce drukowania (włšczajšc w to odbitki próbne) w całoœci poprzez Internet. Heidelberg zaprezentuje też czarno-biały system drukowania cyfrowego Digimaster 9110 oraz po raz pierwszy w Niemczech przedstawi model Digimaster 9150i wraz z szeregiem aplikacji programowych i introligatorskich, a także opcję podawania papieru z roli firmy Hunkeler. Można będzie zobaczyć także urzšdzenie zapewniajšce pełnš automatyzację prac przy oprawie spiralnej dokumentów drukowanych Đ Probinder. Na targach CeBIT Heidelberg przedstawi również oprogramowanie DataXceed dostępne wraz z Digimasterem, które jest zdolne do rozpoznania i przetworzenia praktycznie wszystkich formatów danych przetwarzanych w centrach danych. NexPress 2100 zostanie zaprezentowany na targach CeBit 2003 jako wysokiej jakoœci i wydajnoœci system do drukowania danych zmiennych. Drukowanie na żšdanie oraz drukowanie danych poprzez Internet umożliwia oprogramowanie NexTreme. Na targach CeBIT będzie również prezentowany Quickmaster 46-4 DI Pro, który stanowi połšczenie cyfrowej przygotowalni z offsetem bezwodnym. Na stoisku Heidelberga będzie również obecna Print Media Academy oferujšca bieżšce portfolio seminariów oraz Linotype Library. Opracowano na podstawie informacji firmy Heidelberg