Heidelberg Polysetter Đ wstęp do CtP
6 gru 2016 14:43

Heidelberger Druckmaschinen wprowadził do sprzedaży dwie nowe naœwietlarki do płyt poliestrowych. Zdaniem firmy stanowiš one korzystne rozwišzanie dla drukarń, które nie potrzebujš jeszcze pełnego CtP, ale chcš już korzystać z wielu zalet oferowanych przez technologię bezpoœredniego naœwietlania form drukowych. Naœwietlarki Heidelberg Polysetter wystę-pujš w dwóch odmianach. Prostszy model Polysetter 46 jest urzšdzeniem przepływowym, sterowanym RIPem RipMate. Maksymalny dostępny format to 340 x 550 mm, a maksymalna wydajnoœć wynosi 28 płyt/h. Typowym przeznaczeniem tego urzšdzenia sš prace jedno- lub dwukolorowe. Naœwietlarka Polysetter 52 jest urzšdzeniem bardziej zaawansowanym. Moduł sterujšcy to oprogramowanie Heidelberga oparte na MetaDimension. W pełni zachowane sš elastycznoœć konfiguracji i możliwoœć dowolnej dalszej rozbudowy. Naœwietlarka pracuje z płytami o maksymalnym formacie 460 x 550 mm. Typowym zastosowaniem Polysettera 52 sš prace czterokolorowe, maksymalna wydajnoœć wynosi 29 płyt na godzinę, maksymalna rozdzielczoœć 3600 dpi (przy wielkoœci plamki lasera 8 mikronów). Sprzedaż obu typów naœwietlarek jest prowadzona na podstawie porozumienia OEM z duńskš firmš Esko-Graphics. Opracowano na podstawie informacji firmy Heidelberg