Heidelberg rozszerza rodzinę Digimaster
6 gru 2016 14:42

Firma Heidelberg wprowadziła na rynek nowš cyfrowš maszynę Heidelberg Digimaster 9150i Network Imaging System. Maszyna ta umożliwia drukowanie cyfrowe z prędkoœciš 150 stron na minutę. Powiększa ona portfolio produktów firmy przeznaczonych do drukowania cyfrowego, a zastosowanie produktów Digimaster obejmuje również rynek wysokonakładowego czarno-białego drukowania cyfrowego. Nowy system drukowania wykorzystuje najnowoczeœniejszš technologię Heidelberga zastosowanš w maszynie Digimaster 9110, równoczeœnie oferujšc: Ľ Większš wydajnoœć dzięki prędkoœci 150 stron na minutę Đ utrzymujšc jš, nawet jeœli używane sš dodatkowe wyposażenie i urzšdzenia introligatorskie. Ľ Dłuższy czas pracy Đ taki sam lub dłuższy niż w przypadku Digimastera 9110 Đ i możliwoœć realizowania wyższych nakładów. Ľ Podwyższonš obcišżalnoœć do 3-5 milionów odbitek na miesišc, dzięki standardowemu podajnikowi papieru o pojemnoœci 8000 i maksymalnej pojemnoœci 12 000 arkuszy (łšcznie z wkładkownicš). Ľ Ulepszony przepływ danych cyfrowych i możliwoœć produkcji wyższych nakładów bez zwiększania zatrudnienia i wydłużania zmian. Ľ Skalowalne konfiguracje, podobne do obecnych opcji systemu Digimaster 9110, pozwalajšce na wybranie systemu, który najlepiej odpowiada bieżšcym potrzebom. Te opcje to skaner Imagedirect 665, oprogramowanie ImageSmart, podajnik z roli, wkładkownica, urzšdzenie do produkcji broszur, zszywacz oraz oklejarka. Podobnie jak Digimaster 9110, system Digimaster 9150i zapewnia krótkš i prostš drogę przejœcia papieru gwarantujšcš dobre prowadzenie papieru oraz rozdzielczoœć wydruku 600 x 600 dpi. Zastosowanie drobnoziarnistego wywoływacza oraz technologii Gray Resolution Enhancement Technology daje wyraŸny tekst, łagodne przejœcia tonalne oraz wyraŸniejsze szczegóły. Popularna rodzina produktów Digimaster będzie obecnie bardziej produktywna dzięki nowym akcesoriom, o których poinformował Heidelberg. Sš to: Ľ oprogramowanie ImageSmart Document Mastering 2.1 zaprojektowane z myœlš o ułatwieniu i przyspieszeniu operacji wykonywanych na cyfrowych plikach drukowanych dokumentów. Skraca się czas przygotowania pracy do drukowania oraz zmniejsza się czas tracony na obsługę błędów; Ľ oprogramowanie Digital Print Production 5.0 udostępniajšce zaawansowane opcje użytkownika i pozwalajšce na integrację z dodatkowym wyposażeniem systemu; Ľ urzšdzenie Heidelberg Parallel Interface umożliwiajšce zwarte połšczenie maszyny Digimaster z dowolnym cyfrowym urzšdzeniem introligatorskim; Ľ podajnik papieru z roli firmy Hunkeler, pozwalajšcy na pracę w trybie ciagłym. Standardowy podajnik papieru z roli Hunkeler SF-4H do minimum zmniejsza koniecznoœć załadowywania papieru dzięki możliwoœci podania z roli 60 tys. arkuszy i 18 godzinom nieprzerwanej pracy, co czyni go idealnym wyposażeniem przy produkcji druków rozliczeniowych. Rozwišzania te dedykowane sš zarówno dla systemu drukujšcego Digimaster 9110, jak i dla najnowszego systemu Digimaster 9150i. Opracowano na podstawie informacji firmy Heidelberg

error: Kopiowanie zabronione!
cript>