Heidelberg sprzedaje działy maszyn zwojowych i cyfrowych
6 gru 2016 14:43

W œlad za pojawiajšcymi się od kilku miesięcy nieoficjalnymi wiadomoœciami 8 marca poinformowano, że na podstawie zawartych umów Heidelberg sprzeda dział zwojowych maszyn offsetowych firmie Goss, zaœ dział druku cyfrowego Đ Kodakowi. Umowa z Goss International obejmuje przejęcie wszystkich działań Heidelberga zwišzanych z maszynami heatsetowymi i gazetowymi, jak również działalnoœci prowadzonej przez niemiecki koncern w USA w zakresie systemów obróbki końcowej stosowanych w produkcji zwojowej. Firmy poinformowały również, że Heidelberg stanie się mniejszoœciowym udziałowcem Goss International, obejmujšc niemal 20% akcji amerykańskiego producenta. Jak podał brytyjski serwis internetowy dotprint, obie firmy uzgodniły też, że w krajach Ameryki Łacińskiej, Niemczech, Szwajcarii i Europie Œrodkowo-Wschodniej, w tym w Polsce, Heidelberg będzie w dalszym cišgu sprzedawał (choć nie ustalono jeszcze pod jakš markš) i serwisował dotychczas produkowane we własnym zakresie zwojowe maszyny offsetowe. Umowa wymaga jeszcze akceptacji ze strony organizacji antytrustowych oraz uzgodnienia szczegółów ze zwišzkami zawodowymi pracowników fabryk Heidelberga we Francji i Holandii. Wiadomo jednak, że niemal 2100 osób zatrudnionych w tych zakładach oraz w fabryce w USA przejdzie do firmy Goss. Druga bardzo istotna informacja to sprzedaż działu druku cyfrowego Heidelberga firmie Kodak. Umowa zakłada, że Eastman Kodak przejmie całoœć działań Hei-delberga zwišzanych z cyfrowymi maszynami czarno-białymi i kolorowymi. Heidelberg zobowišzał się również, że w cišgu najbliższych dwóch lat nie będzie się angażował w żadne konkurencyjne działania w zakresie druku cyfrowego. Warto nadmienić, że w strukturach Heidelberga na całym œwiecie pracuje około 2 tys. osób zajmujšcych się badaniami, rozwojem, produkcjš, sprzedażš i serwisowaniem maszyn cyfrowych. Na podstawie informacji prasowej firmy Goss opracował SS