Heidelberg w Sudanie
6 gru 2016 14:43

W połowie stycznia br. rozpoczęła się kolejna misja Polskiej Połšczonej Ekspedycji Archeologicznej do Doliny Nilu Œrodkowego, której głównym sponsorem od 2000 roku jest Heidelberg Polska. Misja prowadzi badania w Banganarti, na terenie koœcioła położonego na nilowej wyspie, otoczonego murem obronnym, który jest bez wštpienia miejscem pochówku królów Nubii, krainy w œrodkowym biegu Nilu. Poza badaniami Heidelberg Polska finansuje prace konserwatorsko-restauracyjne, które majš na celu odtworzenie bryły budowli, zabezpieczenie oraz konserwację malowideł, a także utworzenie tam muzeum, znajdujšcego się na szlaku turystów coraz częœciej zapuszczajšcych się w rejon œrodkowego Nilu. Opracowano na podstawie informacji firmy Heidelberg Polska