Heldruk: między Kaliningradem a Uniš Europejskš
6 gru 2016 14:43

O tym, że duże, nowoczesne drukarnie w Polsce mieszczš się raczej w miejscowoœciach powiatowych, a nie w wielkich aglomeracjach, powszechnie wiadomo. Certyfikaty ISO posiadajš obecnie już dziesištki krajowych drukarń. Czym więc może nas zaskoczyć drukarnia Heldruk w Malborku, zapraszajšc na uroczystoœć wręczenia certyfikatu ISO 9001? Okazuje się, że niejednym! Na poczštek: œredniej wielkoœci drukarnia Heldruk w Malborku, własnoœć Heleny i Zbigniewa Ršbalskich jest dobrze przygotowana do realizacji dużych i mniejszych zamówień zleceniodawców z całego kraju Đ w tym ze stolicy.Wœród drukowanych tu periodyków należy wyróżnić takie tytuły jak ăElektronika PraktycznaÓ, ăInternetÓ, ăAudioÓ, ăBudujemy DomÓ oraz ăWindsurfingÓ. Przed 14 laty zaczynali dosłownie niemal od zera, powstała bowiem właœnie w Polsce ămodaÓ na drukarnie. Nie wszystkim się powiodło Đ Heldruk wytrzymał! Poczštkowo był boom, potem przyszły trudniejsze czasy. Heldruk trwa i rozwija się stosujšc niebanalne metody rozwišzywania problemów biznesowych. Zacznijmy od stosunku do klienta. Przyjeżdża on (przeważnie) z daleka. Zmęczony, nie jest dobrym partnerem do rozmów. Powinien więc być zrelaksowany. I tu pojawia się propozycja: ăGabinet odnowy biologicznejÓ obok biura drukarni. Basen Đ sauna Đ sala gimnastyczna Đ masaż Đ najnowsze solariumÉ a wszystko to w Heldruk Spa. W tym samym pomieszczeniu dla klientów Đ VIPów sš pokoje goœcinne do dyspozycji. Gabinet odnowy działa od kilkunastu miesięcy. Projekt i wyposażenie ăz najwyższej półkiÓ. Oddalony o kilka minut jazdy hotel Heldruk wynajmuje salę bankietowš (organizacja przyjęć, wesel, konferencji). Tu miało miejsce uroczyste wręczenie certyfikatu ISO, a potem bankiet. Heldruk opiera się więc nie na jednej nodze! Jednak podstawš działania jest drukarnia. ăDruk offsetowy do formatu B1 Đ z rozbudowanš introligatornišÓ Đ tak brzmi oferta Heldruku. Właœciciele firmy nie silili się na supernowoœci maszynowe. Poszukiwali w całej Europie maszyn tańszych (ăz drugiej rękiÓ), ale dostatecznie sprawnych. Spłaty leasingowe majš właœnie za sobš. W Malborku nie było łatwo o fachowców. Szkolili i szkolš nadal pracowników u siebie w drukarni w oparciu o nielicznych specjalistów z zewnštrz. Zaplecze techniczne Đ konserwatorzy (serwis) œcišgani sš z zaprzyjaŸnionych zakładów w Trójmieœcie. Państwo Ršbalscy zdobywali doœwiadczenie, wiele podróżujšc i zwiedzajšc różne drukarnie w Europie i na innych kontynentach. Praktykę poznali we własnym zakładzie. Bliskoœć Kaliningradu miała istotny wpływ na rozwój drukarni w Malborku. Przez kilka lat płynęły zlecenia z zagranicy. Jednak okres boomu minšł. W Kaliningradzie jest papier z Estonii czy Litwy tańszy od polskiego, powstajš także miejscowe drukarnie z coraz lepszym sprzętem. Właœciciele Heldruku nie rezygnujš jednak z tego rynku, próbujš go odbudować. Realizację tego celu widzš w dalszej modernizacji zakładu, w obniżce kosztów własnych produkcji. Z niepokojem obserwujš rozwój wydarzeń w kraju zwišzanych z problematykš wzrostu podatku VAT, wejœciem do Unii Europejskiej. Heldruk w Malborku jest członkiem nowo powstałego Stowarzyszenia Pomorskich Poligrafów. Pan Ršbalski oraz inni właœciciele drukarń na Pomorzu doszli do wniosku, że w ramach regionu drukarniom łatwiej będzie rozwišzywać problemy działajšc w Unii Europejskiej niż w pojedynkęÉ Władze w powiecie aktywnie wspierajš działalnoœć produkcyjnš przedsiębiorstw, doceniajš inicjatywy poligrafów w walce z bezrobociem na swoim terenie.