Historia i teraźniejszość
6 gru 2016 15:00

24 września w Zamku Rydzyńskim odbyło się kolejne zebranie zarządu Sekcji Poligrafów SIMP. Gościem spotkania był Andrzej Woźniak, dyrektor drukarni Express Media w Bydgoszczy. Po powitaniu zebranych przez prezesa zarządu SP SIMP kol. Tadeusz Chęsego kol. Bogdan Wyrzykowski poinformował o wydaniu monografii na 90-lecie SIMP, w której znajdzie się znaczący rozdział poświęcony Sekcji Poligrafów. Ponadto przedstawił krótki rys historyczny dotyczący wkładu członków SP SIMP w rozwój przemysłu poligraficznego i uczelni technicznych po II wojnie światowej. Początkowo inżynierowie kształcili się w Lipsku i Moskwie, potem na Politechnice Wrocławskiej, a obecnie na Politechnice Warszawskiej i Łódzkiej. Członkowie SP SIMP mieli znaczący wkład w rozwój czasopism poligraficznych, wydawnictw branżowych oraz organizację Międzynarodowych Targów Poznańskich, ze szczególnym udziałem Korporacji Poligrafów Poznańskich. Zmiany ustrojowe spowodowały, że wiele osób podjęło pracę w prywatnych zakładach, które obecnie dominują na polskim rynku. Zabierając następnie głos kol. T. Chęsy wspomniał o znaczącym wpływie na rozwój współczesnej poligrafii konferencji Policon, które odbywały się w Rydzynie pod przewodnictwem Janusza Ignaszczaka i Korporacji Poligrafów Poznańskich SIMP oraz o Kongresie Poligrafów we Wrocławiu w 1999 r., którego głównym organizatorem był Janusz Cymanek. Kol. Antoni Szczepański przekazał garść informacji o początkach poligrafii, SIMP i pierwszych inżynierach po wojnie. Pierwsi absolwenci z 1952 roku byli szkoleni przez przedwojennego inżyniera Ludwika Lewandowskiego. Część kadry uczyła się za granicą, a potem najprężniejszy ośrodek stanowiła Politechnika Warszawska. Większość absolwentów należała jednocześnie do SIMP. W szczytowym okresie na 25-lecie Sekcji Poligrafów liczba jej członków wynosiła 2106, z czego najwięcej w Warszawie i Poznaniu. Kol. Szczepański wspominał także powstałe po wojnie największe drukarnie w Warszawie takie jak DSP, Drukarnia Naukowo-Techniczna i Wojskowe Zakłady Graficzne. Obecnie już żadna z nich nie istnieje. Kolejnym punktem historycznym było przedstawienie odbudowy zamku w Rydzynie. Zamek od 1971 r. zaczął funkcjonować jako ośrodek szkoleniowy SIMP. Kol. Franciszek Gapiński opowiedział o działalności poligraficznej i SIMP w Poznaniu. W 1905 r. zainstalowano pierwszą w tym mieście maszynę wklęsłodrukową. Po wojnie największymi drukarniami w Poznaniu były Zakłady Graficzne im. M. Kasprzaka i Spółdzielnia „Reklamodruk”. W 1993 uruchomiono pierwszą drukarnię offsetową do druku gazet takich jak „Głos Wielkopolski” i „Gazeta Poznańska”. Ważne miejsce w historii odegrały zakłady remontowe Grafmasz w Poznaniu, które istniały w latach 1946-1994. Obecnie największe drukarnie w regionie to Eurodruk z drukiem heat-setowym oraz nowa drukarnia gazetowa z możliwością druku 4-kolorowego. Korporacja Poligrafów Poznańskich przez wiele lat organizowała konferencje Policon, których znaczna część odbywała się w Rydzynie; łącznie odbyło się 25 edycji. Niestety w epoce internetu spadło zainteresowanie podobnymi spotkaniami. Kol. Bogdan Kostecki przedstawił obecny stan szkolnictwa zawodowego na poziomie szkół zawodowych i technikum. Zwrócił uwagę na duże zainteresowanie zawodem technik cyfrowych procesów graficznych oraz znikomym zainteresowaniem zawodami introligator i technik procesów introligatorskich, mimo popytu na te kwalifikacje. Brak również wykształconych fleksografów i introligatorów w dziedzinie opakowań. Następnie kol. Bogdan Kostecki przedstawił główne założenia reformy systemu szkolnictwa zawodowego, zwracając szczególną uwagę na proponowany nowy typ szkoły – szkołę branżową oraz zmiany ilości kwalifikacji zawodowych w poszczególnych zawodach branży poligraficznej, a także zmiany w egzaminach zawodowych. Obecnie trwają prace nad modyfikacjami programów nauczania w zawodach poligraficznych. Członkowie SIMP pracują nad tymi modyfikacjami i będą zabiegać o zmiany w tym kierunku. Kol. Andrzej Szaefer przekazał informację o odsłonięciu tablicy pamiątkowej na budynku powstałym w miejscu, gdzie stała najstarsza drukarnia w Bydgoszczy (o tej uroczystości informowaliśmy w nrze 8/2016 Poligrafiki – red.). Kol. Bogdan Wyrzykowski przedstawił informację na temat powstającej publikacji o warszawskich drukarniach. Materiały znajdują się na stronie internetowej www.warszawskiedrukarnie.pl Kol. Tadeusz Filipek poinformował o przekazaniu wszystkim szkołom poligraficznym wiadomości o trwającym konkursie na najlepsze świadectwo absolwenta szkoły. Następnie kol. Tadeusz Chęsy zrelacjonował obchody 30-lecia firmy Pozkal. Na zakończenie kol. Tadeusz Filipek i prezes Tadeusz Chęsy wręczyli honorową złotą odznakę SIMP kol. Andrzejowi Szaeferowi. Po zebraniu koledzy uczestniczyli w zawodach strzeleckich zorganizowanych przez Bractwo Kurkowe. Królem strzelców został kol. Mariusz Cieszyński z Bydgoszczy.

error: Kopiowanie zabronione!
cript>